"wheat" - węgierskie tłumaczenie

EN

"wheat" po węgiersku

volume_up
wheat {rzecz.}
HU

EN wheat
volume_up
{rzeczownik}

wheat (też: corn)
volume_up
búza {rzecz.}
Transaction records are being broken in purchases of soya, maize and wheat.
A szója, kukorica és búza kereskedelmi tranzakciói rekordokat döntenek.
Whereas common wheat of bread-making quality may, therefore, be supplied as food aid;
mivel ezért a kenyérgabona minőségű közönséges búza élelmiszersegélyként nyújtható;
This shortage was organised, in the same way as for wheat.
Ez mesterségesen keltett hiány, ugyanúgy, mint ahogyan az a búza esetében történt.

Synonimy (angielski) dla "wheat":

wheat

Przykłady użycia - "wheat" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey're just about out of hard currency, and they're hurting for oil and wheat.
Hamarosan kifogynak a kemény valutából, és olaj-, illetve búzahiánytól tartanak.
EnglishA crudely coloured picture of negroes reaping wheat swam into Victoria's gaze.
Kezdetlegesen színezett kép úszott Victoria szeme elé, négerek aratták a búzát.
EnglishSomewhere below them were the vast wheat prairies, even now being harvested.
Valahol messze lent hatalmas búzatáblák terültek el; még most is folyt az aratás.
Englishminute, but before she could mention Wheat Thins, he returned to the dreaded subject.
Mielőtt azonban Jilly egy szót is szólhatott volna, Dylan visszatért a témához.
EnglishKansas farmers have their winter wheat in and are preparing for a new planting season.
A kansasi farmerek már begyűjtötték a téli gabonát, és az új vetésre készülődnek.
EnglishCorbell sighted along the line torn through the wheat, then extended the line.
Corbell végignézett a búzatáblába rajzolt csíkon, aztán meghosszabbította az egyenest.
EnglishIn Ireland, beet was grown in a mutually beneficial rotation with wheat.
Írországban a cukorrépát kölcsönösen kedvező rotációban termesztették a búzával.
EnglishThat in the valley of another river, men knew how to gather wheat with scythes!
Arra, hogy egy másik folyó partján már tudják, miként arassanak sarlóval!
EnglishAmong those 23, barley and emmer wheat proved to be the best by many criteria.
A 23 közül messze az árpa és a tönkebúza bizonyultak a legjobbnak, több szempontból is.
EnglishAnd when they had eaten enough, they lightened the ship, casting the wheat into the sea.
Amikor már jóllaktunk, úgy könnyítettek a hajón, hogy a búzát a tengerbe vetették.
EnglishKansas, he thought, a state of wheat fields and tornadoes, less than three hours away.
Kansas, gondolta Popov, a búzamezők és tornádók földje, alig három óra repülésnyire.
EnglishHe remembered Peter Wheat bread and honey-dipped donuts when he'd been a little kid.
Minden előzetes figyelmeztetés nélkül, szinte egyik pillanatról a másikra.
EnglishThe sand, clinging to the perspiration, was like a soggy wheat cake in texture and color.
A verítékre tapadt homok színre is, tapintásra is akár a sütetlen búzalepény.
EnglishThey include such familiar crops as wheat, barley, peasj beans, and grapes.
Ma Afrika teljes lakossága 700 millió alatt van, szemben Eurázsia 4 milliárd lakosával.
EnglishFrom his bag he produced a small polyethylene sack with a sprig of young wheat inside it.
A táskájából előőszedett egy kis polietilén zsákot, egy szál zsenge búzával.
EnglishStrange small vessels for souls they were, swaying below like wheat in a summer storm.
A furcsa, piciny lélekburkok úgy hullámzottak a lábánál, mint búzamező a nyári viharban.
EnglishFrom his office windows, he could see out over the plains of Kansas, the swaying young wheat .
Irodája ablakából kilátott a kansasi mezőkre, a ringó gabonára... gyönyörű volt.
EnglishAmen, amen, I say to you, unless the grain of wheat falling into the ground die,
Némelyek azt állították: "Igen, ez az", mások ellenben tagadták: "Nem az, csak hasonlít hozzá."
EnglishThe American wheat farmers had to be the most productive in all the world, Popov reflected.
Az amerikai gabonatermesztők a legproduktívabbak az egész világon, tűnődött magában.
EnglishOkay, so, now, what we -- in the journey of wheat, let's go back and look at these 12 stages.
Ok, nos, most hagyjuk -- a gabona útján, menjük vissza, nézzük meg ezt a 12 lépést.