"whatever you want" - węgierskie tłumaczenie

EN

"whatever you want" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "whatever you want" w kontekście.

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "whatever you want"

whatever przysłówek
you zaimek
Hungarian
want rzeczownik
to want czasownik

Przykłady użycia - "whatever you want" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDon't ever think you can do whatever you want while Big brother isn't here?
Ne gondold, hogy azt csinálhatsz amit akarsz amiért a Nagy testvér nincs itt!
EnglishYou leave that to us, the Medical Secret Service or whatever you want to call it.
Ezt bízza ránk, az Orvosi Titkosszolgálatra, vagy nevezze, ahogy akarja.
EnglishYou can feel whatever you want... but, you know, just don't make... a three-act play out of it.
Azt érezhetsz, amit akarsz... de, tudod, Me csinálj... három résztvevőst belőle.
EnglishTell him whatever you want, Tarrance, but Ray goes over the wall in a week or I'm gone.
Mondjon neki, amit akar, Tarrance, de ha Ray nem szabadul ki egy héten belül, felszívódok.
EnglishTheir next step may be- Look, Steve, do whatever you want, but leave me out of i't!
- Nézd, Steve, tégy, amit akarsz, de engem hagyjál ki a játékból!
EnglishWell, Alec McLean, sometimes I can pick up vibrationsimpressions, whatever you want to call them.
Nos, McLean, néha megérzek sugárzásokat, benyomásokat vagy nevezd, aminek akarod.
EnglishI know where Dolmant's house is, and I can tell him whatever you want him to know.'
Ismerem Dolmant házát, és bármilyen üzenetet át tudok adni neki.
EnglishTax evasion, laundering, racketeering, just whatever you want.
Adócsalás, törvénytelenül szerzett pénz tisztára mosása, zsarolás, amit csak akar.
EnglishWhen you turn it into a must-read, then you can write about whatever you want.
Amint írsz egy bombacikket, arról írhatsz, amiről csak akarsz.
EnglishWe can send the money there, then you can do with it whatever you want.
Küldhetjük oda a pénzt, aztán maguk azt tesznek vele, amit akarnak.
EnglishYou... you can tell yourself whatever you want, but your career always came first.
Áltathatod magad akármivel, mindig a karriered volt az első.
EnglishHe's instructed me to offer whatever you want to make you stay.
Megparancsolta, hogy mondjam meg: ha maradsz, mindent megkapsz amit kérsz.
EnglishYou alway think you can get away with things and that everyone will believe whatever you want them to.
Te azt hiszed, hogy sohasem történhetik bajod... hogy mindenki mindent elhisz neked.
EnglishSo you rise from the ashes with a license to do whatever you want.
Szóval felkeltél hamvaidból, hogy engedély nélkül csinálhass bármit!
EnglishAnd I'm a newborn Blood Child, or whatever you want to call me.
Én pedig újszülött vérgyermek vagyok, vagy nevezzetek, aminek akartok.
EnglishYou two fraternity brothers think you can do whatever you want in this house, right?
Ti "testvérszövetség", azt hiszitek bármi megtehettek...
Englishmaybe having blackouts, fugues, whatever you want to call them, but he's not a killer.
Lehet, hogy időnként öntudatát veszti, ámokfutásba kezdhet, vagy nevezd, ahogy akarod, de nem gyilkos.
EnglishI'll kill my parents, I'll steal their money... whatever it takes... just... just whatever you want.
Megölöm a szüleimet, ellopom a pénzüket... vagy akármit... mindent megteszek amit akarsz.
EnglishWell, just let us know what sort of terminal or whatever you want to use.
Nos, tudassa velünk, milyen típusú terminált szeretne.
EnglishAny way you look at it, they're just hoods, murderers. whatever you want to call'em, Malloy said.
- Akárhogy nézzük is, egyszerűen gyilkos gazemberek, hívhatjuk, ahogy akarjuk - vélekedett Malloy.

Pozostałe hasła

English
  • whatever you want

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.