"whatever reason" - węgierskie tłumaczenie

EN

"whatever reason" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "whatever reason" w kontekście.

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "whatever reason"

whatever przysłówek
reason rzeczownik
to reason czasownik

Przykłady użycia - "whatever reason" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe rules will concern all EU citizens moving within the EU for any reason whatever.
Az előírások az EU területén bármilyen okból utazó EU-polgárokra vonatkoznak majd.
EnglishIf we change our rules for one case, for whatever reason, we will be lost.
Ha egy ügy kapcsán bármilyen okból megváltoztatjuk a szabályokat, elvesztünk.
EnglishWhatever the reason was, he did not care; it was the storms themselves that mattered.
Végül is mindegy miért, nem érdekelte, a lényeg az, hogy tomboljon a vihar.
EnglishWe have no evidence and no reason whatever to assume that he knew her as anything else.
Nincs bizonyítékunk rá, és okunk sincs feltételezni, hogy más néven is ismerte volna.
EnglishWhatever the reason, he hadn't spoken to Marty, and he felt guilty about it.
Bármi is legyen az oka, nem beszélt Martyval és emiatt bűntudata volt.
EnglishIf he ran us out of his room, for whatever reason, what have we lost?
Ha úgy alakul, hogy a pasi kizavar minket a szobából, kevesebbek leszünk valamivel?
EnglishWhatever the reason for his wearing it, the thing didnt seem to impair Voorzanglers vision.
Akármely okból is viselte ezt a különcséget, nemigen akadályozta a látásban.
EnglishJust in case the boat can't make it back home... for whatever reason.
Arra az esetre, ha esetleg hazáig már nem érnénk el... bármilyen okból is.
EnglishHere it is: If Daddy Day Care should close, for whatever reason...
- Rendben, Itt van az ajánlatom: Ha Oviapu bezárna, bármilyen oknál fogva...
EnglishCloning, for whatever reason, destroys human embryonic persons.
A klónozás, bármilyen okból is történjen, embrionikus emberi lényeket pusztít el.
EnglishWhatever their reason, it's serious enough that they're prepared to go to any lengths to get at me.
Bármi legyen is az indíték, elég komoly, hogy készek akármilyen messzire követni.
EnglishThey must have worried that a phone call, for whatever reason, would have endangered them.
Nem akartak telefonálni, mert az valamilyen okból veszélyes lehetett.
EnglishFor whatever reason the murder was committed - there's nothing there now to help us.
Semmi nyoma, hogy miért követték el éppen ott a gyilkosságot.
EnglishWhatever the reason, when they looked in her directionas now and then they didthey failed to see her.
Bármi is volt az oka, hiába néztek felé mint például most is , nem látták.
EnglishWhatever the reason, visibility had dropped almost instantly to a mere thirty feet.
Bármi legyen is az ok, a látótávolság szinte egyik pillanatról a másikra alig kilencméternyire csökkent.
EnglishWhatever he's planning, whatever his reason for these terrorist incidents-is close at hand.?
Bármit tervezzen is, bármilyen okból szervezi ezeket a terrorista akciókat, közel van a céljához.
EnglishFor whatever reason, she fought to squeeze beyond Tess and scramble out of the mansion.
Akárhogyan is, Tess elé furakodott, és kifutott a házból.
EnglishHe needed the radios, since he knew the field phones were down, for whatever reason he didn't know.
A tábornoknak szüksége volt a rádiójára, mert a tábori telefonvonalak valamiért nem működtek.
EnglishCome and breakfast with me, cousin-it is too early for anything else, for whatever reason you came here.
- Jöjj, reggelizz velem, rokon - bármi máshoz túlságosan korán van, bármiért jöttél is ide.
EnglishFor whatever reason, the plan was almost a disaster now.
Mindegy, milyen okból, a terv most már teljes csőddel fenyegetett.

Pozostałe hasła

English
  • whatever reason

Więcej tłumaczeń w słowniku rosyjsko-polskim.