"what you told me" - węgierskie tłumaczenie

EN

"what you told me" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "what you told me" w kontekście.

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "what you told me"

what zaimek
you zaimek
Hungarian
to tell czasownik
me zaimek
Hungarian

Przykłady użycia - "what you told me" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFrom what you told me, the damage, if there has been damage, was done that night.
Annak alapján, amit elmondott nekem, ha valami kárt okoztak, már azon az éjszakán megtették.
EnglishDo you remember what you told me years ago, before we ever left home?
Emlékszik, mit mondott évekkel ezelőtt, mikor még nem jöttünk el hazulról?
EnglishWhat you told me about the marmalade, I mean, just clinches the matter.
Mert amit a narancsdzsemről elmondott, az tökéletesen eldönti a dolgot.
EnglishSomething like what you told me about MacLeod knowing the fruits were good to eat.
Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, amit MacLeodról mondtál nekem, aki tudta, melyik gyümölcs az ehető.
EnglishYou tell 'em what you told me, maybe they can help you out of your situation.
Ha nekik is elmondja, amit nekem, talán segítenek magán.
EnglishMr MacWhirter, will you repeat what you told me up at the house?
Mr. MacWhirter, megismételné, amit felfedett előttem a házról?
EnglishRemember what you told me at Relva VII, about the threat that you perceived to the Federation?
Emlékszel, mit mondtál a Relva VII-en, hogy valami rettenetes veszély fenyegeti a Föderáció alapjait?
EnglishCole, I was really interested in what you told me at the hospital.
Nagyon érdekes volt, amit a kórházban mondtál.
EnglishI know what you told me, sir, about never coming up here.
Tudom, uram, hogy azt mondta, ide sosem jöhetek fel.
EnglishNow, I want you to tell them exactly what you told me.
Most pedig mondd el nekik is azt, amit nekem mondtál.
EnglishI did what you told me to do, now please leave me alone!
- Azt tettem, amit mondott, hát most ne bántson!
EnglishCode exactly what you told me, then send it.
- Kódolja pontosan azt, amit nekem elmondott, és küldje el.
EnglishI got it... just by doing what you told me to do.
Úgy szereztem, hogy pont azt csináltam, amit mondtál.
EnglishWasn't that what you told me to tell him?
Azt hiszem, úgy beszéltem, ahogy maga utasított, nem?
EnglishAnyway after what you told me over the phone I tried to get in touch with him to tell him the deal was off.
Az után, amit ön a telefonban mondott, mindenképpen megpróbáltam vele érintkezésbe lépni, hogy közöljem, nem lesz üzlet.
EnglishYou think I ever did what you told me?
Gondolod, hogy valaha is azt csináltam, amit mondtál?
English'Sephrenia,' he said, 'is what happened to Parasim today a part of what you told me was going to happen to the twelve knights?'
Sephrenia, ami ma Parasimmal történt, része annak, amit említettél, és ami a többi lovaggal is történni fog?
EnglishExactly what you told me, Markham asked.
- Azt, amit elmesélt nekem - mondta Markham.
EnglishYou probably can't, I said slowly, especially since Jorgensen's only repeating what you told me a few hours ago.
Aligha győzheti meg őket mondtam lassan , kivált, hogy Jorgensen ugyanazt mondta, amit magától hallottam pár órával ezelőtt.
EnglishBut I never forgot what you told me.

Pozostałe hasła

English
  • what you told me

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.