"what you see" - węgierskie tłumaczenie

EN

"what you see" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "what you see" w kontekście.

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "what you see"

what zaimek
you zaimek
Hungarian
see rzeczownik
to see czasownik

Przykłady użycia - "what you see" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhen what you see is what you lack, then selfless love will change you back.
Amikor azt látod, ami elveszett,...vissza fog változtatni az önzetlen szeretet.'
EnglishWhat you see is a letter dispatched to Warsaw last week by the Pope of Rome.
Amit látnak, az egy levél, amelyet a pápa írt a varsói kormánynak a múlt héten.
EnglishEyewitness testimony is pretty useless in court, despite what you see on TV.
A szemtanúk vallomása elég haszontalan a bíróságon, bármit látsz is a tévében.
EnglishTell me what you see, said the magician, as Mommy Fortuna had said it to him.
- Mondd el nekem, mit látsz - kérte a varázsló, ahogy Fortuna anyó szokta őt kérdezni.
EnglishAnd what you see is bright and dark regions, and that's about as far as it got for us.
Itt sötét és világosabb területeket látunk, és nagyjából itt el is akadtunk.
EnglishGo down to the head of the ladder, Lundquist told the seaman, and tell me what you see.
Menjen le a lépcsőő tetejéhez mondta Lundquist a matróznak , és mondja el, mit lát.
EnglishThough when I draw near to you, I can see what you see, I know you and your thoughts.'
Bár ha közel vagyok hozzád, láthatom, amit látsz, ismerhetlek téged és gondolataidat.
EnglishAh, and this means that what I have learnt may stop what you see in the future.
Ó, ez azt jelenti, hogy amit megtudok, esetleg útját állhatja annak, amit te látsz a jövőben?
EnglishA bit like inflation: you over-issue currency, you get what you see, declining prices.
Kicsit olyan, mint az infláció: túl sok valutát adunk ki, és az eredmény a csökkenő árak.
EnglishYou will not act on what you see, even though it might seem as if you must.
Bármit láttok, ne csináljatok semmit, még ha úgy tűnik is, hogy célszerű lenne beavatkozni.
EnglishWhat you see is the Roman Christians slaughtering the Greek Christians.
- Most azt látod, hogy a római katolikusok mészárolják az ortodoxokat.
EnglishTell me more about the people in the houses there, I said, and what you see.
- Mesélj még az ottani házakban lakókról - intettem az út túloldala felé - meg hogy miket látsz.
EnglishAll of these people are saying, in one way or another, that what you see is not all you get.
Ezen emberek mindegyike azt mondja, így vagy úgy, hogy a látszat az nem a teljes valóság.
EnglishLook to the glory and virtue which lie in beauty as varied and magnificent as what you see here.
Lásd a dicsőséget és az erényt a szépség e változatos, fenséges formáiban!
EnglishBody shirts, jeans, leather jackets, the Hollywood look--that's what you see in a place like this.
Póló, farmer, bőrdzseki, szóval a hollywoodi fazon - az ilyen helyeken csak ilyet lát.
EnglishSo what you see is actually a representation of how well people did what it was they were asked to do.
Itt látható, milyen kiválóan megoldották az emberek a feladatot, amire kértük őket.
EnglishWhat you see is an artist's conception of this facility, which is built in a mountain in Svalbard.
Amit látnak az egy művész látványterve a létesítményről, ami egy hegyben épül Svalbardban.
EnglishBut as you go and you look closer at a tree, what you see is, you see increasing complexity.
De ha odamegyünk, és közelebbről megnézzük a fát, akkor mit látunk, növekvő komplexitást látunk.
EnglishThese people have designs for your resource, and this is what you see?
Nekik terveik vannak az erőforrásaiddal, és ez az, amit látsz?
EnglishWhat you see here, the blue areas are about a thousandth of a degree cooler than the red areas.
Ami itt látható: a kék területek körülbelül egy ezred fokkal hűvösebbek mint a vörös területek.

Pozostałe hasła

English
  • what you see

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.