"what you say" - węgierskie tłumaczenie

EN

"what you say" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "what you say" w kontekście.

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "what you say"

what zaimek
you zaimek
Hungarian
say rzeczownik
Hungarian
say! rzeczownik
Hungarian

Przykłady użycia - "what you say" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFor one thing I can't hear what you say, and for another I don't know a thing.
Először is nem hallom, amit mond, másodszor pedig úgysem tudok semmit sem mondani.
EnglishWe may not always agree with what you say, but you are always worth listening to.
Nem mindenkor értünk egyet azzal, amit mond, de mindenkor érdemes odafigyelni Önre.
EnglishThere's a great deal of truth in what you say, Elliott said, ignoring Samir.
Sok igazság van abban, amit mond folytatta Elliott, figyelemre sem méltatva Samirt.
EnglishIf half what you say is true, Sir Nigel, I find it perfectly extraordinary.
- Ha csak a fele is igaz annak, amit állít, Sir Nigel, a helyzet egészen rendkívüli.
EnglishBeware of what you say, Sir Sparhawk,' Patriarch ortzel said ominously.
Vigyázzon, mit beszél, Sir Sparhawk! szólt rá a lovagra erélyesen Ortzel pátriárka.
EnglishBe careful what you say, Menion cautioned in a sharp whisper as they neared the guards.
Vigyázz, hogy mit mondasz! sziszegte foglyának Menion, amikor az őrök felé közeledtek.
English'I hope, James,' said my sister, 'that you've been careful in what you say about me in it?'
- Remélem, James - mondta a nővérem -, vigyáztál rá, hogy mit mondasz benne rólam?
EnglishRegardless of what you say, I am fighting for Members to be able to say what they want.
Ön bármit is mondhat, de én azért küzdök, hogy a képviselők elmondhassák, amit akarnak.
EnglishI rather doubt the practical applicability of what you say, M. Poirot.
Kissé kételkedem abban, hogy gyakorlatilag alkalmazható volna, amit mond, Mr. Poirot.
EnglishYou can be more specific in what you say and Parliament will give you its support.
Fogalmazzon konkrétabban, és a Parlament ebben támogatni fogja önt.
EnglishColonel Weston said pleasantly: You mustn't think we're - er - doubting what you say.
- Egyáltalán ne gondolja azt - nyugtatta meg Weston ezredes -, hogy kételkedünk a szavában.
English`I don't care what you feel, what you say, you cannot mean to kill him,' I said to her.
Akármit érzel is, akármit mondsz is, nem gondolhatod komolyan, hogy megölöd mondtam neki.
EnglishWell, if it does what you say it can, I'll sign that contract tomorrow.
Ha valóban az, aminek mondja, akkor holnap alá is írhatjuk a szerződést.
EnglishI think it would disqualify dairy farmers - but of course I have listened to what you say.
Szerintem ez akadályozná a tejtermelőket - de természetesen meghallgattam, amit mondtak.
EnglishThey may have to do what you say, but when they have done it, theyll be waiting for you.
Lehet, hogy megteszik, amit parancsol, de azután várni fogják magát.
EnglishI do not care what you say to me, Gorlois, because I know in my own heart that I am innocent!
Nem érdekel, mit beszélsz, Gorlois, mert én tudom, hogy ártatlan vagyok!
EnglishIf what you say is true, everything depends on whether or not we get out of here clean.
Ha igaz, amit mondasz, minden azon múlik, hogy meg tudunk-e lépni.
EnglishWhat you must know is this: If you are what you say, you are useless to me.
Azonban ezt tudnod kell: ha te tényleg az vagy, akinek mondod magad, akkor értéktelen vagy nekem.
EnglishBrian, this is one of those times you need to be clear about what you say.
Brian, itt az idő, hogy nagyon biztos legyél abban amit mondasz.
EnglishThis matter, from what you say, seems to have been a shock to her also.
Az elmondottakból nekem úgy tűnik, hogy ez az ügy igen nagy megrázkódtatást jelentett neki is.

Pozostałe hasła

English
  • what you say

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.