"what you like" - węgierskie tłumaczenie

EN

"what you like" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "what you like" w kontekście.

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "what you like"

what zaimek
you zaimek
Hungarian
like rzeczownik
like przymiotnik
like przysłówek
like spójnik
Hungarian
-like przymiotnik
Hungarian
to like czasownik

Przykłady użycia - "what you like" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishCall it what you like, do what you like; remember the rule: Be careful.
Hívjátok, ahogy tetszik, csak a szabályt ne felejtsétek: óvatosan.
EnglishHowever, you can say what you like on paper, but actions speak louder than words.
Ugyanakkor papíron azt mondhat az ember, amit csak akar - a tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak.
EnglishGovernments put things down on paper and, as we all know, you can say what you like on paper.
A kormányok mindent papírra vetnek, és mint azt valamennyien tudjuk, a papírra bármit le lehet írni.
EnglishYou may say what you like, Rosamund, you have been different lately.
Akármit mondasz, Rosamund, az utóbbi időben megváltoztál.
EnglishHowever, as we all know, you can say what you like on paper.
Azonban, amint azt mindannyian tudjuk, nem elég leírni valamit.
EnglishYou may say what you like - Armstrong's on the island still.
Mondhatnak, amit akarnak Armstrong igenis itt van a szigeten.
EnglishVauquer; you do what you like.
- Maguk, férfiak, minden jóból kiveszik a részüket - mondta Vauquer-né -, mindent megtehetnek, amit csak akarnak.
EnglishAsk me what you like, and there is nothing which I shall hold back.
Kérdezzen, amit akar, és semmit sem fogok eltitkolni.
EnglishYou can think what you like about Prime Minister Gyurcsány.
Gondolhatnak, amit akarnak, Gyurcsány miniszterelnök úrról.
EnglishA Murder is Announced Never mind what you like, my girl, said Patrick.
Mondhat, amit akar, drágám intette le Patrick.
EnglishSay what you like about me, I have never touched my principal.
Akármit beszéljenek rólam, a tőkémhez nem nyúltam soha.
EnglishCall them what you like -- you're never going to meet one.
Hívjátok, ahogy akarjátok, úgyse találkoztok eggyel se.
EnglishI know what you like in the privacy of your own h-home!
Tudom, mit szeretsz, amikor otthon vagy, és senki se lát!
EnglishMaybe you can say what you like on paper, but people are undoubtedly tired of empty promises.
Lehet, hogy elméletileg azt mondhatnak, amit akarnak, de az emberek egészen biztosan belefáradtak már az üres ígéretekbe.
EnglishTell them what you like and see if they'll believe you.
Mondjon, amit akar, majd meglátja, elhiszik-e.
EnglishSo now you're telling me that after everything that we've been through together, that's what you like best?
Most te mondd el nekem,...hogy mindazok után, amiken közösen keresztülmentünk,...ez az, amit a legjobban szerettél?
EnglishIn return, you can ask me what you like.
Nos, cserébe te is kérdezhetsz tőlem, amit csak akarsz.
EnglishTo what you like... that's what you need.
Te is ezt szeretnéd... ez az, amire szükséged van.
EnglishSo rush through what you like here.
Önök tehát rohanjanak csak az itteni dolgokkal.
English`Call it what you like,' said the Cat.

Pozostałe hasła

English
  • what you like

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.