"what you do" - węgierskie tłumaczenie

EN

"what you do" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "what you do" w kontekście.

Przykłady użycia - "what you do" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI only wonder that I want to tell you what you do not know, and cannot guess.
Már csak azon töprengek, akarom-e elmondani önnek, amit nem tud, és nem találhat ki.
EnglishWe're not going to declare war on you for what you do in­side your own borders.
Nem fogunk háborút kirobbantani azért, amit a határaikon belül művelnek.
EnglishWe are measuring it because we know that you cannot manage what you do not measure."
Kiszámítottuk, mert tudjuk, hogy nem intézheted azt, amivel nem számolsz."
EnglishRemember it, write it down, paint a picture-- I don't care what you do.
Emlékezz rá, jegyezd fel vagy fessél róla egy képet-- Nem érdekel mit csinálsz.
EnglishNo matter what you do with that old mansion, it's just another family house.
Használható tantermekre volna szükségünk, nem lerobbant családi fészkekre.
EnglishThis song is one of Thomas' favorites, called "What You Do with What You've Got."
Ez a dal Thomas egyik kedvence, a címe: "Mit kezdesz azzal, amid van?"
EnglishI have no way of caring what you are or what you want or what you do.
Nem áll módomban azzal törődni, hogy mi vagy te, és mit akarsz, és mit csinálsz.
EnglishLadies and gentlemen of the right, what you do not like is the system.
Hölgyeim és uraim ott a jobb oldalon, ami Önöknek nem tetszik, az maga a rendszer.
EnglishAnd what's in your filter bubble depends on who you are, and it depends on what you do.
És, hogy mi van ebben a szűrőburokban, az azon múlik, hogy kik vagyunk, mit csinálunk.
EnglishEven if I accepted your philosophy, Dan, I couldn't do what you do.
De még ha el is fogadnám a filozófiáját, Dan, akkor sem tudnám megtenni, amit maga.
EnglishI don't care what you do, I just don't want to see anyone who's watching me, okay?
- Engem nem érdekel, hogy mit csinálnak, de senkit nem akarok látni, aki szemmel tart engem, jó?
EnglishSome people are interested in what you do for a living, I suppose.
Feltételezem, hogy néhányan érdeklődnek iránta, mit is csinál maga a megélhetéséért.
EnglishWhat you do not understand, Poirot said, is that there are things that cannot be bought.
- Csak azt nem érti, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvásárolni - mondta Hercule Poirot.
EnglishWhat you do to give pleasure to another whom you love is most honorable.
Amit azért csinálsz, hogy örömet szerezz vele valakinek, akit szeretsz, az nagyon is tisztességes.
EnglishWhat you do when you keep it secret is merely take the responsibility on yourself.'
Ha eltitkolja, amit művel, csupán a felelősséget veszi magára.
EnglishAnd moreover, it profoundly changes your perceptions by what you do.
Sőt, alapvetően megváltoztatja az észlelésünket azáltal, amit teszünk.
EnglishBut you have not gotten to a full explanation of what you do in Hell.
- De nem kaptam alapos ismertetés arról, hogy mit művelsz a pokolban.
EnglishI don't care what you do, Pappy shot back, his anger rising fast.
Felőlem azt tesz vele, amit akar felelte papi leplezetlen ingerültséggel.
EnglishAs long as you're not inspecting, I really don't mind what you do.
Ha pedig nem a nyomozóktól való, csinálhat éntőlem, amit akar, mindegy.
EnglishThese days it's a lot more about how you feel than what you do.
Mostanság sokkal fontosabb, hogy érzed magad, mint az, hogy mit csinálsz.

Pozostałe hasła

English
  • what you do

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik rosyjsko-polski.