"what went wrong" - węgierskie tłumaczenie

EN

"what went wrong" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "what went wrong" w kontekście.

Przykłady użycia - "what went wrong" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI wonder what went wrong with your plan, back at the archive station.
Kíváncsi vagyok, mi csúszott félre a terveiddel kapcsolatban az állomáson.
EnglishOf course, the starting point must nevertheless be to ask ourselves what went wrong.
Magától értetődően annak a kérdésnek a feltevésétől kell elindulnunk, hogy mi romolhatott el.
EnglishI think Greece is a very good example of what went wrong with the Lisbon Strategy.
Görögország véleményem szerint kiváló példa arra, miért siklott félre a lisszaboni stratégiában.
EnglishI think the American people deserve to know what went wrong, Director.
Úgy vélem, hogy az amerikai népnek joga van megtudni, hogy hol a hiba.
EnglishWhat went wrong was that our friend Strokov wasn't planning to do the assassination himself.
Mi semmit, csak éppen Sztrokov nem maga akarta elintézni a pápát.
EnglishFurthermore, it's simply not true that what went wrong in Afghanistan is the light footprint.
Továbbá, egyszerűen nem igaz, hogy Afganisztánban a kevés katonai erő miatt mentek rosszul a dolgok.
EnglishIt is legitimate for us to ask what went wrong and to get a reply.
Ezért jogos, ha feltesszük az a kérdést, hogy mi volt a gond, és hogy választ is kapjunk erre a kérdésre.
EnglishIt's hard to tell exactly what went wrong, but it blew up real bad, as the tape shows.
Nehéz megmondani, hogy mitől durvult el ennyire a helyzet, de nagyon eldurvult, amint az a felvételeken is látható.
EnglishThis will help the developers to figure out what went wrong.
Ez segít a fejlesztőknek kitalálni, hogy mi okozta a hibát.
EnglishSome errors occurred during the conversion.You should now examine the log to find out what went wrong.
Hiba történt a konverzió közben.Ellenőrizze a hibanaplót, ha meg szeretné tudni a hiba pontos okát.
EnglishWe are also aware that an investigation is still under way in the Gulf of Mexico into what went wrong.
Azzal is tisztában vagyunk, hogy még folyamatban van annak vizsgálata, hogy mi romlott el a Mexikói-öbölben.
English1 sume We don't know what went wrong yet, Ritter said.
Nem tudjuk, mi az, ami félresikeredett közölte Ritter.
EnglishI'm hoping that you might help us understand what went wrong... so that we can avoid further bloodshed.
Remélem, önök majd segítenek megérteni, hogy mi is történt... és így elkerülhetjük a tovabbi borzalmas vérontást.
EnglishWhat went wrong in this case? the boss asked.
- Ez alkalommal hol rontották el? - kérdezte a főnöke.
EnglishSo, what went wrong between you two?'
Szóval... hogyhogy elromlottak köztetek a dolgok?
EnglishHey, Bilkins, can you tell me what went wrong?
EnglishWhat went wrong? the policeman asked.
EnglishBui; it was Ruth who worked all the miracles, who kept each gusst in a state of delighted forgivingness, no matter what went wrong.
De a csodákat Ruth művelte; ő tartott minden egyes vendéget az elbűvölt megbocsátás állapotában, akármi is akadozott.
EnglishYou know, you're lying there, you're looking at the picture, and you're in this machine, and you're calculating, you know, what went wrong.
Tudja, amikor ott fekszik, nézi a képet, és benne van ebben a gépben, és kalkulál, tudja, hogy mi ment tönkre.
EnglishI can't help what went wrong.

Pozostałe hasła

English
  • what went wrong

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.