"what we know" - węgierskie tłumaczenie

EN

"what we know" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "what we know" w kontekście.

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "what we know"

what zaimek
we zaimek
Hungarian
to know czasownik
Hungarian

Przykłady użycia - "what we know" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo I want to say a little bit about each of those lives and what we know about them.
Mindegyikről szeretnék egy keveset beszélni és arról, hogy mit tudunk róluk.
EnglishPut another way, what we know right now is that we are going to have more of the same.
Más szavakkal szólva: amit most tudunk, az az, hogy még több fog jönni ugyanabból.
EnglishYou saying she's confirmed what we know already, or that she's telling us something new?
Hogy az a gyerek megerősítette, amit már tudunk, vagy hogy valami újat mondott?
EnglishAnd most of what we know about regret comes to us out of that domain.
És a legtöbb dolog, amit a sajnálkozásról tudunk, erről a területről ered.
EnglishWhat we know now is that something had gone terribly wrong within this house.
Egyelőre annyit tudunk, hogy valami nagy baj van ezzel a házzal.
EnglishThis is what we know; this is the information we have from various sources.
Mi ezt tudjuk, ezt az információt kaptuk különböző forrásokból.
EnglishSo in other words, we know most of what we know about regret by the study of finance.
Tehát másszóval a legtöbb, amit a sajnálkozásról tudunk, azt a pénzügyek tanulmányozása által tudjuk.
EnglishI tend to like science, where what we see and can ascertain are the foundation of what we know.
A tudományt kedvelem, ahol amit látunk és bebízonyíthatunk, az szolgál a tudásunk alapjául.
EnglishWe try to infer things from what we know, look for connections.
Összevetjük mindazt, amit tudunk, próbálunk következtetéseket levonni.
EnglishHe was a very good lawyer, though, from what we know.
De azért nagyon jó ügyvéd volt, legalábbis annak alapján, amit mi tudunk róla.
EnglishI know Sir Basil Charleston, and I can make approaches, but that means revealing something of what we know.
A gond csak az, hogy ehhez fel kell fednünk az értesüléseinket, legalábbis részben.
EnglishWe cannot doubt from what we know of him that he would have found some way out of the difficulty.
Eléggé ismerjük ahhoz, hogy tudjuk, valami módot csak talált volna a nehézségek áthidalására.
EnglishRevealing that we know what we know could jeopardize him.
Ha kiderül, hogy erről mi is tudunk, az könnyen kompromittálhatja őt.
EnglishNow here's what we know about how adult consciousness works.
A következőket tudjuk arról, miként működik a felnőtt tudatosság.
EnglishWe will deal with the specifics, Ryan had said, with what we know, as corporate lawyers are bound to do.
A részletekre megyünk rá mondta Ryan , arra, amit tudunk, úgy, ahogyan jogászként tennünk kell.
EnglishIf you want, I can brief some people in on what we know.
Ha akarod, tájékoztatok néhány embert arról, amit mi tudunk.
EnglishRevealing what we know to Rudin would change nothing.
Ha Rugyinnak feltárjuk, amit tudunk, az nem változtat semmit.
EnglishWe can't even leak what we know about that to the media-
És mi még csak nem is szivárogtathatjuk ki ezt a sajtónak
EnglishYou know the problem; we don't want to believe what we know.
Ismerik a problémát, nem akarjuk elhinni amit tudunk.
EnglishIt is not what we know, but what we can prove.
Nem az számít, hogy mit tudunk, hanem hogy mit tudunk bizonyítani.

Pozostałe hasła

English
  • what we know

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.