"what we have here" - węgierskie tłumaczenie

EN

"what we have here" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "what we have here" w kontekście.

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "what we have here"

what zaimek
we zaimek
Hungarian
to have czasownik
here przysłówek
Hungarian

Przykłady użycia - "what we have here" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOnce again I would say to the Commission that what we have here is an adjustment.
Újra szeretném kijelenteni a Bizottságnak, hogy ami ma előttünk van, az helyesbítés.
EnglishOnce again, what we have here is talk of further market liberalisation, competitiveness ...
Megint a további piaci liberalizációról és a versenyképességről beszélnek...
EnglishOn fishing, the Commission has made it very clear that what we have here is an exception.
Ami a halászatot illeti, a Bizottság teljesen egyértelművé tette, hogy ez egy kivétel.
EnglishStill, I suspect that what we have here is you, in part and in full.
- Ettől függetlenül meggyőződésem, hogy ez itt te vagy, az igazi önmagad.
EnglishTherefore, what we have here is simply a lack of proper coordination of European funds.
Itt tehát egyszerűen arról van szó, hogy nincsenek megfelelően koordinálva az európai pénzek.
EnglishBecause what we have here is a Union that treats democracy with contempt.
Mert most olyan Uniónk van, amely a demokráciát megvetéssel kezeli.
EnglishAnd you dont want Arlington or Père Lachaise or what we have here?
És Arlingtont, a Pere Lachaise-t vagy a mi temetőnket itt nem szereted?
EnglishBecause what we have here is duplicate legislation, we are creating legal uncertainty.
Mivel olyan helyzet alakult ki, hogy két jogi eszköz áll rendelkezésre, ez jogbizonytalanságot teremt.
English'What we have here,' Ghosn answered in English, 'is very interesting.'
- Valami nagyon érdekes, majd meglátja - felelte Ghosn.
EnglishWhat we have here are tools to realise growth, jobs and social welfare.
Itt az eszközökről van szó, hogy megvalósíthassuk a növekedést, a munkahelyteremtést és a társadalmi jólétet.
EnglishIn that case, what we have here is pure nitroglycerine.
Ha ez igaz, akkor színtiszta nitroglicerint tartunk a kezünkben.
EnglishWe all know that what we have here is unfinished business.
Mindannyian tudjuk, hogy még nem végeztük el a teendőinket.
EnglishWhat we have here is a digest of conversations between Fang and Zhang, and probably other ministers as well.
Ami itt van, az a Fang és Csang, esetleg Fang és más miniszterek között lezajlott eszmecserék kivonata.
EnglishWhat we have here is a very good basis for discussions with the Council on the subject of a final solution.
Ez még csak egy nagyon jó alap, amiből kiindulva tárgyalhatunk a Tanáccsal a végleges megoldás kérdéséről.
EnglishHowever, what we have here is a compromise solution.
Itt azonban egy kompromisszumos megoldás áll előttünk.
EnglishNevertheless, what we have here on the table today is, without doubt, better than doing nothing at all.
Ezzel együtt az a csomag, amely ma az asztalon fekszik, kétségtelenül jobb annál, mintha semmit nem tettünk volna.
EnglishAnd so what we have here is a description of single cells replicating, metabolizing, burning through chemistries.
Amit így láthatunk az az egysejtűek leírása: szaporodásuk, anyagcseréjük az égés különböző kémiai formái.
EnglishMy brothers, what we have here was obviously a Render.'
Testvéreim, ez az ember kétségtelenül rendori!
EnglishYou see what we have here is a kidnapping for ransom.
Amint látja ez egy emberrablás váltságdíjért.
EnglishWhat we have here is a confluence of needs and abilities, with a little potential blackmail on the side.
Itt mindössze kölcsönös szükségletekről, illetve előnyökről van szó, és úgy mellékesen alkalomadtán egy kis zsarolhatóságról.

Pozostałe hasła

English
  • what we have here

Więcej w słowniku polsko-angielskim.