"what we have" - węgierskie tłumaczenie

EN

"what we have" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "what we have" w kontekście.

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "what we have"

what zaimek
we zaimek
Hungarian
to have czasownik

Przykłady użycia - "what we have" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe will do what we have always done, Igraine-what we must, what the Gods order.
- Amit mindig tettünk, Igraine, amit tennünk kell, amit az istenek parancsolnak.
EnglishWhat we have before us is a very timely proposal which deserves my full support.
Az elénk terjesztett javaslat nagyon is időszerű, és teljes támogatásomat érdemli.
EnglishI would not, however, like to hide my satisfaction at what we have achieved.
Azonban nem rejtem véka alá a büszkeségem az elért eredményeinkkel kapcsolatban.
EnglishOnce again I would say to the Commission that what we have here is an adjustment.
Újra szeretném kijelenteni a Bizottságnak, hogy ami ma előttünk van, az helyesbítés.
EnglishThat is still what we have to do, so nothing much has to be added to this mandate.
Továbbra is ez a teendőnk, tehát ehhez a mandátumhoz nemigen kell többet hozzátenni.
EnglishWhat we have is the wrong interest rate for most countries most of the time.
Az eredmény: a legtöbb országban az eltelt idő nagy részében rossz kamatlábak.
EnglishAnd what we have to do to do that is we have to limit access to certain information.
Ehhez azt kell tennünk, hogy bizonyos információkhoz való hozzáférést korlátozzunk.
EnglishSo, what we have seen are three ways to make the digital graspable for us.
Tehát, három módot láttunk arra, hogyan tehetjük a digitálisat megragadhatóbbá.
EnglishIt really is time to think about what we have achieved during the last 100 years.
Valóban itt az ideje, hogy átgondoljuk, mit értünk el az utóbbi 100 évben.
EnglishI think what we have is a very good compromise package for water quality standards.
Úgy gondolom, hogy ez egy remek kompromisszum a vízre vonatkozó normák tekintetében.
EnglishThis was the overall agreement on what we have called the Europe 2020 Strategy.
Ez volt az általános megállapodás az úgynevezett Európa 2020 stratégiával kapcsolatban.
EnglishThose of us who are in favour of the Treaty want to build on what we have.
Közülünk azok, akik támogatják a Szerződést, arra akarnak építeni, amink van.
EnglishWhilst this is self-evident, if you ask me, it is not what we have asked for.
Ez persze magától értetődő, de ha engem kérdez, azt válaszolom, hogy mi nem ezt kértük.
EnglishI think what we have, at the end of the day, is a reasonable compromise.
Úgy vélem, hogy most, a viták lezárultával, elfogadható kompromisszumra jutottunk.
EnglishThis is a fraction of what we have to pay for anti-terrorism security measures!
Ez töredéke annak, amit a terrorizmus elleni biztonsági intézkedések miatt fizetnünk kell!
EnglishWhat we have said is that it is not possible to establish who the winner is.
Amit mi mondtunk, az az, hogy nem lehetséges megállapítani, ki a nyertes.
EnglishThat is what we have been trying to do, and to a certain extent are still trying to do.
Ezt próbáltuk elérni, és bizonyos mértékig még most is ezt próbáljuk tenni.
EnglishWhat we have financed until now is the preparatory phase of the projects which are released.
Amit eddig finanszíroztunk, az az elindított projektek előkészítő szakasza volt.
English. - My clear answer is no: what we have done is not sufficient.
a Bizottság elnöke. - Egyértelmű a válaszom: nem. Amit eddig tettünk, az nem elég.
EnglishAt least, that is what we have done in the past and it has proved to be the right approach.
Legalább is ezt tettük a múltban, és ez bizonyult a megfelelő megközelítésnek.

Pozostałe hasła

English
  • what we have

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.