"what we do" - węgierskie tłumaczenie

EN

"what we do" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "what we do" w kontekście.

Przykłady użycia - "what we do" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe're compelled to deduce and to deduct, because that's what we do in real life.
Van egy késztetésünk, hogy következtessünk, mert ezt csináljuk a való világban.
EnglishWhat we do want is to end the trade in animals that have been slaughtered inhumanely.
Az a célunk, hogy megszüntessük a kegyetlenül lemészárolt állatok kereskedelmét.
EnglishLet us not forget that what we do not produce here in Europe we will import.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy amit nem állítunk elő Európában, azt importáljuk.
EnglishOf course, she reminded herself, the Tandu themselves may know what we do not.
Persze, emlékeztette magát, a tanduk talán maguk is tudják azt, amit mi nem.
EnglishBut we gonna let you watch what we do to him so you'll know what we gonna do to you.
De először odaállítunk téged is, hogy jól lássad, mit fogunk majd veled is művelni.
EnglishIt may well be the case that something different is not worse than what we do.
Meglehet, hogy valamilyen más eljárás semmivel sem rosszabb annál, amit mi csinálunk.
EnglishSo what we do in my lab is we tempt people with virtue and vice by using money.
Amit tehát a laboratóriumban csinálunk az az, hogy pénzzel embereket csalogatunk egybe.
EnglishSo what we do is we give you another word, one for which the system does know the answer.
Ezért adunk egy másik szót is, aminek a rendszer ténylegesen tudja a jelentését.
EnglishWhat we do have here - and Mr Ertug has already pointed this out - is more transparency.
Ami itt felmerül - és Ertug úr erre már rámutatott -, az a nagyobb hatékonyság.
EnglishHowever, what we do must also be consistent with cooperation for development.
Azonban, következetesnek kell lennünk a fejlődésért folytatott együttműködés terén is.
EnglishAnd so what we do is, we start simple and we work our way up to living systems.
Tehát úgy csináljuk, hogy az egyszerűvel kezdjük, és később eljutunk az élő rendszerekig.
EnglishWe do not want duplication within the different institutions in terms of what we do.
Nem akarjuk több különböző intézményben párhuzamosan ugyanazt a tevékenységet végezni.
EnglishPurpose: the yearning to do what we do in the service of something larger than ourselves.
Cél: a vágy, hogy olyasvalami érdekében cselekedjünk, ami túlmutat önmagunkon.
EnglishFear, would Hannan Mosag approve of what we do, of what Uruth commands of us?
Fear, egyetértene Hannan Moszang azzal, amit most teszünk, amit Uruth parancsolt nekünk?
EnglishNow what we do is synthesize an artificial Deja Eprouve for the patient.
Például azt, hogy a mindent elsöprő menekülési vágyat valósággá változtatjuk.
EnglishAnd we heard from Sunitha yesterday, and Kavita about what we do to girls.
És hallottuk tegnap Sunithától és Kavitától, hogy mit teszünk a lányokkal.
EnglishBut we make no boast to the world of what we do, nor boast to one another.
De nem kérkedünk a világnak azzal, amit teszünk, és egymásnak sem szoktunk dicsekedni.
EnglishWhat we do in these domestic violence situations is ask you to vacate the premises.
Egy ilyen családon belüli erőszaknál azt a dolgom, hogy megkérjem, hagyja el az épületet.
EnglishI think that all this stuff applies to everybody regardless of what we do.
Szerintem mindez mindenkire vonatkozik, függetlenül attól, mit csinálunk.
EnglishThere's an unwritten rule in -what we do away from Memphis stays away from Memphis.
Van egy íratlan szabály a cégnél: amit Memphistől távol teszünk, távol is marad Memphistől.

Pozostałe hasła

English
  • what we do

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-niemiecki.