"what was going to happen" - węgierskie tłumaczenie

EN

"what was going to happen" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "what was going to happen" w kontekście.

Przykłady użycia - "what was going to happen" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBy then they all knew what was going to happen; it was only a question of when.
Addigra már mindenki tudta, mi fog történni; a kérdés csak az volt, mikor.
EnglishWe must know for certain what is going to happen straight after the European elections.
Biztosan kell tudnunk, mi fog történni közvetlenül az európai választások után.
EnglishThey all asked me the same question: what is going to happen with the euro?
Mindannyian ugyanazt a kérdést tették fel nekem: Mi lesz az euróval?
EnglishConstant had no interest in what was going to happen to Rumfoord's wife.
Constantot cseppet sem érdekelte, mi történik Rumfoord feleségével.
EnglishWe Europeans seem to be saying, 'this is what is going to happen, take it or leave it'.
Mintha mi európaiak ezt mondanánk: "az lesz, amit mondunk, tetszik, nem tetszik, nem kap mást”.
EnglishSo could we actually be told what is going to happen in this regard?
Úgyhogy megtudhatnánk végre, hogy mi fog történni ezzel kapcsolatban?
EnglishBut the most important thing was to train my mind to prepare myself for what was going to happen.
De a legfontosabb dolog az elmém edzése volt, hogy felkészítsem arra, ami történni fog.
EnglishWe are very worried about what is going to happen to these sportsmen next.
Nagyon aggódunk, hogy mi fog történni ezekkel a sportolókkal.
EnglishAnd he suddenly had another of those precognitive flashes; he understood exactly what was going to happen.
És újra pillanatnyi előérzete támadt, egészen pontosan tudta, mi fog következni.
EnglishI'd say this is just a private personal opinion that she didn't expect what was going to happen.
Mondhatnám de ez csupán az én személyes véleményem nem számított rá, hogy mi fog történni.
EnglishSurely she would never never have left him there if she had dreamed of what was going to happen.
Az anyja biztosan nem hagyta volna ott, ha tudja, hogy ez történik.
EnglishAlmost, Owen thought, as if he knew what was going to happen.
Majdnem úgy, gondolta Owen, mintha előre tudta volna, mi fog történni.
EnglishYou knew exactly what was going to happen before you even started.
Még bele se fog az ember, pontosan tudja, mi lesz a végkifejlet.
EnglishBoth she and the children know immediately what is going to happen.
Az anya és a gyerekek is tudják, mi fog most történni.
EnglishI had hoped for Eric's face, or some further clue about what was going to happen, but I got nothing.
Azt reméltem, Eric arca lesz, vagy valami újabb kulcs az elkövetkezend eseményekrl, de nem jött semmi.
EnglishMA: Most of the time I spend when I get up in the morning is trying to figure out what is going to happen.
MA: A legtöbb időm arra megy el, amikor reggel felkelek, hogy próbálom kitalálni mi fog történni.
EnglishHe tried to control his breathing, but the thought of what was going to happen next nearly overwhelmed his senses.
Próbálta szabályozni a lélegzetvételét, de túlságosan felzaklatta az, ami készülőben volt.
EnglishNow we should look at the future: what is going to happen, Commissioner?
Nézzük a jövőt: mi fog történni, biztos úr?
EnglishShe hadn't said a word about what was going to happen to them after they got down, when the party was over.
Wendy egy szót sem szólt arról, hogy mi lesz velük azután, ha lejutottak, ha majd vége a játéknak.
English'Then you knew what was going to happen in Zemoch,' he accused.
Tehát te tudtad, hogy mi fog történni Zemochban?

Pozostałe hasła

English
  • what was going to happen

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.