"what was coming" - węgierskie tłumaczenie

EN

"what was coming" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "what was coming" w kontekście.

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "what was coming"

what zaimek
to be czasownik
Hungarian
coming rzeczownik
coming przymiotnik
coming! wykrzyknik
to come czasownik

Przykłady użycia - "what was coming" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis isn't the kind of book where people get what is coming to them at the end.
= Ez nem az a fajta könyv, amelyben az emberek végül azt kapják, amit megérdemeltek.
EnglishThere was a kind of sigh on the platform as if everyone knew what was coming.
Valamiféle sóhajtás hallatszott a mólón, mintha mindenki előre tudná, mi következik.
EnglishWhat about coming along and having a sausage at the S.P.O. in Tottenham Court Road?
Nem jönne el a Tottenham Court Roadra a büfébe, hogy megegyünk egy virslit?
EnglishShe knew what was coming, but she didn't invite it by speak­ing the word.
Tudta, mi következik, és nem akarta hallani, de nem fojthatta bele a szót dr. Northba.
EnglishHe tried to draw back, to flee what was coming, but there was no escape.
Próbált visszahúzódni, elfutni attól, ami következik, de nem volt menekvés.
EnglishWhat kept coming back to him was, twenty missiles times six warheads.
Képtelen volt kiverni fejéből a húsz rakétaszor hét robbanófej gondolatát.
EnglishShe said, Mark thinks I ought to have seen what was coming.
Marknak az a véleménye, hogy nekem látnom kellett volna, mivé fajulnak a dolgok.
EnglishDeliverers of suffering deserved what was coming to them, didnt they?
Akik másnak szenvedést okoznak, azok megérdemlik, amit kapnak, igaz?
EnglishHe had no idea what was coming, but he knew it would be bad.
Fogalma sem volt, hogy mi történik majd, de érezte, hogy valami sötét és gonosz dolog.
EnglishHe hoped they heard, and understood what was coming their way.
Remélte, hogy hallják a hírt, és megértik belőle, mi közeledik feléjük.
EnglishTeddy wasn't sure what was coming, so they finished eating in silence.
Teddy sem tudta, mi jön ezután, így csöndben ettek tovább.
EnglishWhat does the Ministry of the Interior do with what is coming in?
Mi dolga van a belügyminisztériumnak ezekkel az anyagokkal?
EnglishThough he knew what was coming, he pretended he didn't. Hello?
Bár tudta, mi következik, úgy tett, mintha nem is sejtené.
EnglishThere was no clear sense of what was coming from them and what was born of my frustrated imagination.
Nem tudtam különbséget tenni, hogy mely érzetek jönnek a kártyából és melyek képzeletem szüleményei.
EnglishLori could see what was coming; so could the child.
Lori már látta, mi következik, de a gyerek is tisztában volt vele.
EnglishI don't know what England's coming to, said Mr. Sutcliffe.
Nem tudom, hová jut Anglia jelentette ki Mr. Sutcliffe.
EnglishThey were quite close now, and seeing what was coming, some of the villagers looked up and called to each other to look.
Közeledtükre a falusiak fölpillantottak, és kiáltva jelezték egymásnak: nézzetek csak oda!
EnglishAnd tonight that meant along this empty street, to see what the coming night had in store.
Ma éjjel ez annyit jelent, hogy végig kell mennie ezen a kihalt utcán és várni, mit tartogat számára a leszálló éjszaka.
EnglishAt least Fitch, though, had some inkling of what was coming.
Õ legalább többé-kevésbé felkészült a jelenetre.
EnglishMa'am, there's a chance maybe this girl can help me learn what is coming-and save all of us.
Asszonyom, lenne rá esély, hogy ez a kislány segítsen megtudnom, milyen veszély közeledik, és ezzel megmenthetne minket.

Pozostałe hasła

English
  • what was coming

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.