"Well you would" - węgierskie tłumaczenie

EN

"Well you would" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "Well you would" w kontekście.

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "Well you would"

well rzeczownik
well przymiotnik
well przysłówek
well spójnik
Hungarian
to well czasownik
Hungarian
you zaimek
Hungarian
to will czasownik

Przykłady użycia - "Well you would" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWell, you would know something about his height, but there's a lot of uncertainty.
Nos, valamennyit azért tudnánk róla, de nagyon sok lenne benne a bizonytalanság.
EnglishWell, you would agree yourself, I think, that you have brains?
Abban valószínűleg egyetértünk, hogy esze az van?
EnglishYeah, well, you would have done the same thing.
Ja, úgy gondolom, hogy ön is ezt tette volna.
EnglishWell you would know wouldn'tyou?
English- Yes, well, you would, Baxter.

Pozostałe hasła

English
  • Well you would

Więcej w słowniku angielsko-polskim.