"we ve found each other" - węgierskie tłumaczenie

EN

"we ve found each other" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "we ve found each other" w kontekście.

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "we ve found each other"

we zaimek
Hungarian
to found czasownik
to find czasownik
Hungarian
each przymiotnik
other rzeczownik
other przymiotnik
other przysłówek

Przykłady użycia - "we ve found each other" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHe said, Now that we've found each other, everything will be all right.
Most, hogy megtaláltuk egymást, minden rendbe jön - mondta.
EnglishBut we've found each other; we can save each other.
De most egymásra találtunk; vigyázhatunk egymásra.
EnglishI must explain to him that we've found each other.
El kell magyaráznom neki, hogy megtaláltuk egymást!
EnglishWe've found each other.'

Pozostałe hasła

English
  • we ve found each other

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.