EN trap
volume_up
{rzeczownik}

trap (też: net, pit, pitfall, snare)
volume_up
csapda {rzecz.}
It was up to Jerle Shannara and the Elves to hammer shut the jaws of the trap.
Jerle Shannarának és az elfeknek annyi dolguk marad, hogy bezárják a csapda ajtaját.
The third trap! roared Menion, recovering from the initial shock.
A harmadik csapda! ordította Menion, felocsúdva első megdöbbenéséből.
I have court, then there's that truck-trap over in Cambria.'
A bíróságra kell mennem, azután van egy teherautó-csapda Cambriában.
trap (też: cart)
volume_up
kordé {rzecz.}
A kordé megremegett alattuk.
trap (też: cheek, chop, clip, jib)
volume_up
pofa {rzecz.}
trap (też: drop, trapdoor, scuttle)
It was easy to believe that there was a gallows tree dangling a noose over a trap
Nem volt nehéz elképzelni, hogy odafent egy akasztófa meghurkolt kötele himbálódzik egy csapóajtó felett.
A voice came right into the tower with us, it seemed to speak from the shadows by the trap-a hollow megaphone voice saying something in, Vietnamese.
Egy hang jött hozzánk a toronyba, mintha a csapóajtó árnyékában szólt volna öblös hangszóró-hang volt, valamit mondott vietnami nyelven.
trap (też: net, pitfall, snare, gin)
volume_up
kelepce {rzecz.}
Every path is a trap, a snare, to entangle you in the games of forces beyond all understanding.
Minden ösvény egy csapda, egy kelepce, mely megpróbál belecsalni a felfoghatatlan erők játszmáiba.
Kelepce volt az egész.
trap (też: gullet, kisser, lip, lips)
volume_up
száj {rzecz.}
trap (też: siphon, stench-trap, syphon)
trap (też: stench-trap)
volume_up
szagfogó {rzecz.}

Przykłady użycia - "trap" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe F-i6 Fighting Falcons, descending right into the SAM trap, had almost none.
Aztán jött a második hullám, és ezúttal az egyik pilótának nem volt szerencséje.
EnglishI saw a three-foot section of pipe on the floor, probably left over from a trap.
A padlón egy méter hosszú csődarabot láttam, valószínűleg valami csapdából maradt.
EnglishShe felt it was a trap-I took horse and came after you, with half a dozen men.
Úgy érezte, csapdába csaltak - lóra ültem, és utánad jöttem fél tucat emberrel.
EnglishWith Retten Kipp to bait their trap, they knew the Elves must show themselves.
Miután Retten Kippet tőrbe csalták, tudják, hogy föl fognak bukkanni az elfek.
EnglishPleasures taken, that he'd take again if he could only get out of this trap alive.
Az élvezetekkel, amiben része volt, és amiket ismét megkaphat, ha élve kijut innen.
EnglishWe used to fish and trap the Duln Forests for weeks at a time when I was little.
Kicsi koromban egyszer heteken át táboroztunk, horgásztunk, vadásztunk a Duln-erdőben.
EnglishShe found Mazirian's keys in the cabinet, and managed to claw open the trap door.
A lány meglelte Mazirian kulcsait a szekrényben, és sikerült felnyitnia a csapóajtót.
EnglishOr maybe the Night and Fog operatives are waiting for us to trap ourselves.
- És ha az Éjszaka és Köd ügynökei arra várnak, hogy belesétáljunk a csapdába?
EnglishHe said he had a very good idea who the murderer was, and they would trap him.
Azt is hozzátette, hogy többé-kevésbé tudja már, ki a gyilkos, és most tőrbe csalják.
EnglishThe steel bar snapped down again on the trap's wooden base as it fell to the floor.
Ujjai kiszabadultak, s ahogy a patkányfogó fatalpa koppant a padlón, csappant megint.
EnglishJust another tourist trap nowadays, Sag Harbor used to be a whaling port.
Bár manapság csak egy kirándulóhely, Sag Harbor valaha bálnavadász-kikötő volt.
EnglishHe stood close to the black silk and waited for his instincts to warn him of a trap.
Állt a fekete selyem mellett, és várta, hogy az ösztönei figyelmeztessék a csapdára.
EnglishThey had set a second trap, and the unsus- pecting enemy was marching directly into it.
Fölállították a második csapdát is, és a gyanútlan ellenség egyenesen belesétált.
EnglishBut Hendel had heard the click of the released spring an instant before the trap opened.
Ám Hendel egy pillanattal előbb hallotta meg a csapdát működtető rugó kattanását.
EnglishBut there'd be someone in there to turn the booby trap on and off and to guard Lloobee.
De kell ott lenni valakinek, aki ki-be kapcsolja a csapdát, és őrzi Lloobee-t.
EnglishIt is thought that Flora decoyed my wife out and laid some terrible trap for her.
Úgy véli, hogy Flora kicsalhatta a feleségemet, és valami szörnyű csapdát állított neki.
EnglishThough her embrace was painful, he felt the down of the sleeping bag trap her warmth.
Noha fájt az ölelés, a férfi érezte, hogy a hálózsák foglyul ejti a meleget.
EnglishThey shall attack the caravan as planned, and ride straight into a trap.
Megtámadják majd a karavánt, ahogy elterveztük, és már be is sétáltak a csapdába.
EnglishWil began, searching for a way out of the trap he felt closing about him.
De te mellette leszel és segítesz próbálta a szűkülő hurokból Wil kihúzni a nyakát.
EnglishSaul in turn refused to act till he knew he wouldn't be facing a trap.
Saul viszont nem akart addig cselekedni, amíg nem sikerül fölismernie a csapdát.