EN tied
volume_up
{przymiotnik}

And the letters from Edinburgh, all tied and in bundles!
És az összekötözött edinburghi leveleket!
Six men entered the room, two with arms tied behind their backs.
Hat férfi lépett a szobába, kettő közülük a háta mögött összekötözött kézzel.
They are sent out to sea with tied hands and in boats without engines.
Összekötözött kézzel küldik ki őket a tengerre, motor nélküli csónakokon.
tied (też: drawn)
With the Politburo tied six against six, Ivanenko dead, and two of their own six about to change sides, there were no aces left.
Hat hatos döntetlen a Politikai Bizottságban, Ivanyenko halott, ketten az átpártolást fontolgatják az ellenfél oldalára; valóban nem maradtak ütőőkártyáik.
tied (też: engrossed)

Przykłady użycia - "tied" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOne thing was clear: She was keeping him tied up for her protection and his own.
Egy dolog nyilvánvalóvá vált: saját maga és az ő védelmében tartotta megkötözve.
EnglishShe was of average height, with dark hair tied in a scholarly bun atop her head.
Átlagos termetű lány volt, sötét haját iskolás kontyba tekerte a fejebúbjára.
EnglishTied to the back fender of my stolen motorcycle was a parcel of civilian clothes.
Lopott motorom hátsó sárvédőjére kötözve, egy csomagban civil ruha várakozott.
EnglishI was tied to Eric--legally--a good man who wanted to make a good woman of me.
A törvény kötött Eriéhez, aki jó ember volt és belőlem is azt akart csinálni.
EnglishDo you realise how many great advancements of mankind have been tied to speed?
Tudatában vannak annak, hogy mekkora fejlődést köszönhet az emberiség a sebességnek?
EnglishAnd when you look at the worldwide sources of CO2, 52 percent are tied to buildings.
És ha megnézzük a világ CO2 kibocsátásának eredetét, 52% az építkezésekhez kötődik.
EnglishI even tied him to the confounded tree and had him gagged as an added precaution.
További óvintézkedésképpen még a szomszéd fához is hozzákötöttem és betömtem a száját.
EnglishThey've got a nice long rope with knots tied in it to make climbing up and down easy.
Van egy szép, hosszú, megcsomózott kötelük, hogy könnyebben lehessen rajta mászni.
EnglishKarli was whining from behind the door, where I'd tied her up to a Grecian pillar.
Karli az ajtó mögött nyüszített, mert kint odakötöttem egy görög oszlophoz.
EnglishCharles Bezoars mistress had her blond hair tied back and she carried a small package.
Szőke haját hátrafésülte és összefogta, a kezében pedig kis csomagot szorongatott.
EnglishDismounting, the two men tied their horses to a tree and entered the church.
A két férfi leugrott a földre, lovaikat egy fához kötözték, és bementek a templomba.
EnglishA flat-bottomed boat dangled on a frayed rope tied to a post of the pier.
A móló egyik oszlopához kötve lapos fenekű csónak ringatózott egy rojtos kötélen.
EnglishHe wore an Ascot tie that looked as if it had been tied about the year 1880.
Ascot-nyakkendője úgy festett, mintha valamikor 1880-ban kötötték volna meg.
EnglishWind widdershins on the cleats, sun-bleached rags tied to the sea-anchors chain.
Szél fütyül a kötélbakon, a horgonyláncra napszítta rongyokat kötöznek.
EnglishThey tied a stone to a rope, lowered it, and found that the well was eleven meters deep.
Mindaz, amit mond szólalt meg Belbo , egyelőre azért mégiscsak puszta feltevés...
EnglishHave a look, if you like, but I promise you I don't have your trooper tied to the bed.'
Nézzenek be, ha akarnak, bár esküszöm, hogy nem kötöztem az ágyhoz a kollégájukat.
English`And was he ever fit to be tied when he discovered that child was gone!'
Azt hittük, ott helyben megkapja a dilihoppot, mikor látta, hogy a gyermek elment!
EnglishHe tied the horse to the tree again and we followed Miss Reba up the back steps.
Azzal megint a fához kötötte a lovat, aztán felmentünk a hátsó lépcsőn Miss Reba nyomában.
EnglishHe picked up his spellbook and hurried back to where he had left the kank tied up.
Felkapta a varázskönyvét, és visszasietett oda, ahol a kankot kikötötte.
EnglishIt suits you, Izarith said, as Candy tied a simple rope belt around her waist.
Illik hozzád mondta Izerit, amikor Cuki megkötötte a derekán az övként szolgáló kötelet.