"thump" - węgierskie tłumaczenie

EN

"thump" po węgiersku

volume_up
thump {rzecz.}

EN thump
volume_up
{rzeczownik}

thump (też: bash, clunk, slog, slug)
thump (też: thud)
There was a distant thump somewhere above the house as the Hub's drone team arrived.
Egy tompa puffanás hallatszott valahol a ház felett, ahogy a Központ dróncsapata megérkezett.
There was a heavy, dull thump and a snapping sound from somewhere inside Cujo.
Súlyos, tompa puffanás hallatszott, s azzal együtt még valami különös roppanás a kutya testében.
Instead, to his ears came a soft, rather wet thump.
Szavak helyett azonban csak egy tompa puffanás hangja érkezett a füleihez.

Synonimy (angielski) dla "thump":

thump

Przykłady użycia - "thump" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThere was a siren in the distance, then the steady thump of a helicopter.
A távolból sziréna vijjogása hallatszott, és egy helikopter egyenletes dübörgése.
EnglishStark reached for Thad as the first birds began to thump into the secret door.
Komor már akkor Thad után kapott, amikor az első verebek nekicsapódtak a rejtekajtónak.
EnglishThat muffled, hurried thump, and sounds after it that might have been running footsteps.
A fojtott, sietős dobbanást és utána a hangokat, amik lehettek szaladó lépések is.
EnglishHe says he looked away for a moment and felt a thump — what'd I do?
Azt mondja, egy pillanatra félrenézett, és egy ütést érzett - mit csináltam?
EnglishElise was startled out of a satisfying drowse an hour or so later by a thump on the roof.
Elise egyórányi kellemes szunnyadásból arra riadt, hogy a tetőn valami puffan.
EnglishFor an instant he could feel the thump of her pulse, and his face twisted in revulsion.
Paul egy pillanatig érezte a nő érverését, és arca eltorzult az undortól.
EnglishBehind him he could hear the steady thump-gasp, thump-gasp of a remarkably consistent Alec.
Mögötte hallatszott a váratlan szívóssággal futó Alec makacs lábdobbanása, lihegése.
EnglishAt the end of each sentence in the prayer, the Black Fuehrer gave the muffled drum a thump.
Az ima minden mondata után a Fekete Führer tompán dobbantott egyet a dobon.
EnglishThe drums became a thunder, the horns wailed, and the thump of the tambourines filled my ears.
A dobok mennydörögtek, a sípok jajgattak, a csörgődobok a fülemet hasogatták.
EnglishInside, the tumult continued, the thump and crash, the rattle and bang.
Odabent tovább folytatódott a tombolás, folyamatos csörömpölés hallatszott az ajtó mögül.
EnglishThe heat of a body, the moist breaths, the thump of a heart.
A test melege, a lélegzet páratartalma, a szívdobbanások indították a riasztást.
EnglishHe heard a heavy thump as if Landish had toppled his chair, seeking cover.
Puffanást hallott, mintha Landish fölborította volna a székét, hogy alatta keressen fedezéket.
EnglishHer feet tangled in the hem of her robe and she fell to the carpet with an ungainly thump.
A lába beleakadt a pongyolája aljába, és ügyetlenül, huppanva elesett.
EnglishHe heard her thump down the stairs two at a time and then run down the hallway.
Hallotta, hogy a nő kettesével veszi a fokokat, úgy robog le a lépcsőn, majd végigszáguld a folyosón.
EnglishJulie heard the thump as the lid of the coffin slid into place.
Julie hallotta a tompa puffanást, mikor a koporsó fedele a helyére került.
EnglishBefore Lemelisk could answer, the echoing thump of a distant explosion vibrated through the walls.
Mielőtt Lemelisk válaszolhatott volna, távoli robbanás hangja hallatszott.
EnglishThey must be near now, he thought, and his chest began to thump.
Már megint itt vannak, gondolta, s a szíve majd szétvetette mellkasát.
EnglishThere was a big thump outside that made the glasses rattle in the china cabinet.
Először nagy puffanás kívülről, beleremegett a vitrin.
EnglishThat muffled wooden thump from the foot of the bed came again.
Megmozdította a lábát, és az ágy végéből ismét hallatszott az a bizonyos tompa koccanás.
EnglishHenry twisted the wheel to the right and felt the thump as the Scout came out of the ruts again.
Jobbra tekerte a volánt, érezte a huppanást, ahogy a Scout ismét kiszökkent a kerékvágásból.