"thought" - węgierskie tłumaczenie

EN

"thought" po węgiersku

EN thought
volume_up
{rzeczownik}

thought (też: aim, counsel, determination, drift)
volume_up
szándék {rzecz.}
She means well, he thought, and gave himself up for loved.
- A szándék jó - gondolta, és megadta magát a szerelemnek.
This decision had nothing to do with second thoughts, a need to give himself time to change his mind.
Döntése mögött nem volt hátsó szándék, nem akart igazolást ahhoz, hogy meggondolja magát.
Well, its the thought that counts, I always say.
Nos, mindig mondom, a szándék a fontos!
thought (też: care, concern)
thought (też: thinking, cogitation, think)
European thought has left us with a long record on the meaning of symbols.
Az európai gondolkodás a jelképek jelentésének hosszú listáját hagyta ránk.
His body had been prepared to respond without thought, and the response was lightning.
A hipnózis hatására gondolkodás nélkül kellett cselekednie, méghozzá villámcsapásszerűen.
After a moment of thought, Aillas rose to his feet and considered the surroundings.
Némi gondolkodás után Aillas felállt, és tanulmányozta a terepet.
thought (też: idea)
volume_up
gondolat {rzecz.}
One thought and one thought alone flooded through him: He was going to live.
Egy gondolat, egyetlenegy gondolat suhant át rajta: életben marad.
Too many thoughts were crawling through him, interfering with his concentration.
Fejében túl sok gondolat buzgott, s ezek akadályozták az összpontosításban.
What a rather saddening thought, thought the Sleeper Service.
Émelyít gondolat, borongott a Hálószakasz.
thought
'To the bazar - to get sweets - for you,' said Kim, after thought.
- A bazárba, édességet venni neked - szólt Kim rövid meggondolás után.

Przykłady użycia - "thought" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI thought it was the questioner who had a supplementary, plus two other Members.
Azt hittem, a kérdésfeltevő és két másik képviselő tehet fel kiegészítő kérdést.
EnglishThe important thing was to get beyond what Janas had thought of as the 'q-zone'.
A legfontosabb, hogy túljussanak azon, amire Janas úgy gondolt, mint q övezetre.
EnglishWhat could I do, I thought, to stop thinking of putting that pistol to my head?
Mit tehetnék, hogy ne kelljen állandóan a koponyámra célzó pisztolyra gondolnom?
EnglishI don't suppose she'd have thought of doing that with an open bottle of aspirin.
Az nyilván eszébe se jutott, hogy egy megkezdett aszpirines tubust is kidobjon.
EnglishBut he always told them what he really thought, and they did not always like it.
Õ azonban mindig megmondta, ami a szívén feküdt, és ez nem mindig tetszett nekik.
EnglishI thought I had mispronounced the Jawa word for greeting the first time I asked.
Azt hittem, rosszul ejtettem ki a az üdvözlés szót, amikor a kérdést feltettem.
EnglishUgly, she thought, an ugly grotesque man; but when he plays, who would think so?
Csúf, gondolta Morgaine, csúf, groteszk férfi, de amikor játszik, ki gondol erre?
EnglishShe knew everything, every thought, word, deed, that's what she was telling him.
Épp az imént közölte vele, hogy ismeri minden gondolatát, szavát, cselekedetét.
EnglishWhen the phone was replaced, Dietrich Busch stayed for long minutes in thought.
Mikor visszatette a kagylót, Busch még hosszú percekig állt gondolataiba merülve.
EnglishShe thought it out so that it would meet the case exactly, but it wasn't true.
Olyan történetet agyalt ki, ami pontosan beleillik a képbe, azonban mégsem igaz.
EnglishThe scribe didn't dare refuse but Riven thought he looked less than enthusiastic.
Az írnok nem ellenkezett, de látszott rajta, hogy nincs elragadtatva az ötlettől.
EnglishI thought you said them all this morning, in the car, after we left Vee Vee Gee.
Azt hiszem, elmondtad délelőtt a kocsiban, miután eljöttünk a Vee Vee Gee-ből.
EnglishI thought the Chief Commissioner of Public Safety was pretty much unassailable.
- Azt hittem, a Közbiztonsági Bizottság főbiztosával senki sem mer ujjat húzni.
EnglishI thought Lucius could come along now and help me on the way back from the depot.
Talán magunkkal vihetnénk Luciust, hogy segítsen nekem az állomásról hazajövet.
EnglishWhatever about, she had thought, but she took the card and put it in her pocket.
Ugyan miről, gondolta Rita, de azért elvette a névjegyet, és a zsebébe csúsztatta.
EnglishAt first Vic thought he hadn't seen right; it was some sort of optical illusion.
Vic először azt hitte, nem jól lát, vagy valamiféle optikai csalódás áldozata.
EnglishHe thought back to the age when he had come here in pilgrimage and in procession.
Visszagondolt azokra az időkre, amikor mindig ide tért meg vándorlásait követően.
EnglishClive thought of that last weight of drowsy, chalk-smelling schooldays and nodded.
Clive az utolsó álmos, krétaszagú iskolanapok ólomsúlyára gondolt, és bólintott.
EnglishBut, Hilary thought crazily, his vocal cords already should have started to rot.
De - gondolta az őrület határán Hilary - miért nem kezdtek elrohadni a hangszálai?
EnglishI thought you were smart, I can see that you are just another dumb private eye.
De most legalább láthatom, hogy valóban csak süket kis magánnyomozó, semmi egyéb.