"thorough" - węgierskie tłumaczenie

EN

"thorough" po węgiersku

EN thorough
volume_up
{przymiotnik}

thorough (też: absolute, all, clear, complete)
volume_up
teljes {przym.}
It is not a renewal of the social agenda that is needed, but a thorough change of your perverse system.
Nem a szociális menetrend megújítására, hanem visszás rendszerük teljes megváltoztatására van szükség.
We have voted against the report as a whole and request a thorough overhaul of the entire legislative proposal.
A jelentés egésze ellen szavaztunk, és kérjük a teljes jogszabályi javaslat átfogó felülvizsgálatát.
This is why first we must call for the prompt, full, thorough and concrete application of the Directive in each Member State.
Ez az oka annak, hogy először is miért kell felszólítani az irányelv haladéktalan, teljes, mélyreható és konkrét alkalmazására minden tagállamban.
An Elven Hunter with a lifetime of service, Caerid Lock was a thorough professional.
Egész életében vadász volt, tökéletes megtestesítője a hivatásos katonának.
thorough (też: close, deep, drastic, exhaustive)
volume_up
alapos {przym.}
You may rest assured that their investigation will be a thorough and honest one.
Biztos lehetsz benne, hogy alapos és becsületes nyomozást folytatnak majd.
I congratulate Mrs Juknevičienon a thorough piece of work on the draft report.
Gratulálok Juknevičienasszonynak a jelentéstervezet kapcsán végzett alapos munkájáért.
Its defences would be elaborate, the magic expensive and thorough.
A védelme kidolgozott lehet, drága és alapos varázslatokkal gazdagítva.
thorough (też: radical)
Today's report deals with this area in an exceptionally profound and thorough way.
A mai jelentés ezzel a területtele egy kivételesen mélyreható és alapos módon foglalkozik.
As far as this question is concerned, you may be sure that the debate will be thorough.
Ami ezt a kérdést illeti, biztos lehet abban, hogy mélyreható vitákat fogunk folytatni.
Secondly, carry out a thorough reform of the electoral legislation in line with OSCE/ODIHR recommendations.
Másodszor, a választási jogszabályok mélyreható reformjának végrehajtását, összhangban az EBESZ/ODIHR ajánlásaival.

Synonimy (angielski) dla "thorough":

thorough

Przykłady użycia - "thorough" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe last thing I have used him for was a very thorough search of Mr. Welman's flat.
A legutolsó feladata az volt, hogy nagyon alaposan kutassa át Mr. Welman lakását.
EnglishIf not, their routine surveillance procedures, no matter how thorough, were predictable.
Ha ez így van, akkor kijátszhatják őket, mert alaposak ugyan, de kiszámíthatóak.
EnglishThe Mother Superior is both thorough and rigorous when the need exists.
A főnökasszony nagyon lelkiismeretes és szigorú tud lenni, ha szükséges.
EnglishThe agent gave Katz a quick and thorough visual check before shaking hands.
Az ügynök gyorsan, de alaposan szemügyre vette, mielőtt kezet rázott vele.
EnglishI sent the nurse out of the room and made as thorough an investigation as I could.
Kiküldtem a nővért a szobából, és alaposan megvizsgáltam a holttestet.
EnglishHis search was thorough and they could see at once that it was futile.
Alaposan végigkutatta a szikla alját, s azonnal látták, hogy eredménytelenül.
EnglishIt was clear that they'd receive a thorough pummeling at the first sign of resistance.
Nyilvánvaló volt, hogy az ellenállás leghalványabb jelére agyba-főbe verték volna őket.
EnglishWe have immediately cleared the way for a thorough investigation under European supervision.
Azonnal lehetővé tettünk egy európai felügyelet alatt végzendő átfogó vizsgálatot.
EnglishWe'll have to call for assistance, get a warrant, and run a thorough search.
- Segítséget kell kérnünk, ki kell adni a körözést, és alaposan át kell kutatnunk mindent.
EnglishThe Empire would disappear me and do the most thorough PM you ever seen.
Akkor a Birodalom eltűntetne és a legalaposabb boncolásnak vetnének alá.
EnglishI hope to have been as thorough as possible in answering your questions.
Remélem, hogy a lehető legalaposabban sikerült válaszolnom kérdéseikre.
EnglishKGB was thorough and professional, but would they be that good?
Vannak annyira alaposak, hogy naponta feljegyezzék a metróra szállás pontos idejét?
EnglishIt pays to be thorough, even tedious, when billing at that rate.
Ha valaki ilyen órabérben dolgozik, megéri alaposnak, sőt unalmasnak lenni.
EnglishHe now reckoned he had as thorough a knowledge of the place as anyone, including its owner.
Ekkor rádöbbent, hogy már olyan alaposan ismeri az egész birtokot, akár maga a tulajdonos.
EnglishYou might say this is easy but you have to be thorough, so you never know.
Mondhatnánk, hogy ez egyszerű, azonban körültekintően kell eljárni, így tehát sosem lehet tudni.
EnglishAccording to the reports, the checks are more frequent and substantially more thorough.
A beszámolók szerint az ellenőrzések gyakoribbak és alaposabbak.
EnglishThorns grow very long down in Arcium, and I instructed my men to be thorough about it.'
Arciában különösen nagyra nőnek a tövisek, és utasítottam az embereimet, hogy legyenek alaposak.
EnglishI mean I hold in my mind a thorough multidimensional image of the effects of my actions.
Az agyam sokdimenziós és részletes térképen mutatja, mi lesz a következménye annak, amit teszek.
EnglishBut, Your Honor, I have the right to conduct a thorough examination of this witness.
De bíró úr, kérem, jogomban áll alaposan kikérdezni a tanút.
EnglishThe walkways had been laid out after careful and thorough planning, using computer simulations.
De nem talált, a járdákat gondos tervezés és komputeres szimulációk alapján fektették le.