"the pits" - węgierskie tłumaczenie

EN

"the pits" po węgiersku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "the pits" w kontekście.

Przykłady użycia - "the pits" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishStudying the field of point-nearness data, you could sense walls, pits, passages.
- Ha tanulmányozod az adatmezőket, érezni fogod a falakat, gödröket, átjárókat.
EnglishThey tell me you broke in and went tearing through the pits like a Comanche Indian.
Azt mondták, berontottál, és úgy rohantál a dokkok között, mint valami vadember.
EnglishDeep in these pits to bury a boy who can paint with the skill of the angels!
Ezekbe a vermekbe temettek el egy fiút, aki az angyalok tehetségével tud festeni?
EnglishTall crags protected the Citadel at back and side, the thermal pits guarded its front.
A Fellegvárat hátul és oldalt magas sziklafalak védelmezték, elöl pedig a hőforrások.
EnglishA few of them went into pits and at such speeds were horribly wrecked.
Néhányuk beleesett a gödreinkbe, és a nagy sebesség miatt használhatatlanná vált.
EnglishThe horse may be at the bottom of one of the pits or old mines upon the moor.
A ló pedig valamelyik dartmoori homokbánya vagy téglavető mélyén lehet.
EnglishIn others there were stumps of towers still standing, and great mazes of walls and pits.
Másutt még mindig álltak a tornyok csonkjai a falak és pincék tömkelegében.
EnglishThey found out when the first war-wagon toppled into one of our covered pits.
Az egyik óriást hirtelen elnyelte a föld, vagyis elérték a gondosan betemetett gödreinket.
EnglishThese were the take-off and landing pits, the dry dock and construction pits of the shipyards.
Ezek voltak a fel- és leszálló lyukak, a szárazdokk és a műhely hajóépítő aknái.
EnglishSpring blossomed, the ground was green everywhere, especially over the burial pits.
Virágzott a tavasz, a talaj mindenütt zöldült, főleg a sírhantokon.
EnglishJust what by all the pits of the spider-worshipping drow d'you think you're doing?
A pókimádó sötétek minden gödrére, mit képzelsz, mit csinálsz te itt? - üvöltötte.
EnglishDeep within one of the pits something moved, a twisting and slow turning.
Az egyik gödör mélyén valami mozdult, csavarodva, lassú fordulattal.
EnglishFurther, the debased heretic would languish forever in the deepest pits of Hell!
Továbbá az aljas eretnek örök időkig a Pokol tüzében senyved!
EnglishMurgen spoke: “Take the pair to the deepest pits of Myrdal, and seek out the hottest fires.
- Vidd el őket Myrdal legmélyebb katlanjába, és keresd meg a legforróbb tüzet!
EnglishTwo pits of darkness opened in the knob, and Sam felt the spirit's attention settle on him.
A dudorban két sötét rés nyílt meg és Sam érezte, hogy a szellem figyelme feléje fordul.
EnglishFear led them between the standing stones and they halted at the pits edge.
Fear az oszlopok közé vezette öccseit, s megálltak a gödör szélén.
EnglishSeats - pits - balcony - boxes - stalls - horse stalls - Martian horses - Martian Pampas...
Ülések széksorok karzat páholyok rekeszek istállók harci mének Mars-mező
EnglishLanding spacecraft cut drive jets and rode the same beams downwards into the pits.
Landoláskor aztán kikapcsolják a hajtóműveket, és ugyanazokon a sugarakon szállnak le az aknákba.
EnglishA concentration of dust in their path was putting little meteor pits all through the quartz.
A pálya mentén koncentrálódó por apró meteorkrátereket ütött a kvarcba.
EnglishJoseph vividly remembered the pits that he and his wife had been forced to dig at Treblinka.
Krematórium híján az SS azokban a gödrökben égette el a holttesteket.

Pozostałe hasła

English
  • the pits

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.