"tense" - węgierskie tłumaczenie

EN

"tense" po węgiersku

volume_up
tense {przym.}

EN tense
volume_up
{przymiotnik}

volume_up
merev {przym.}
They were tense and motionless for a long moment.
Egy hosszú pillanatig merev és mozdulatlan maradt.
She felt almost sorry for him, watching the tense movement of his lips as he tried to keep his expression neutral.
Rowan szinte megsajnálta, mikor látta azt a merev rándulást a száján, amellyel semlegessé próbálta fegyelmezni az arcát.
The stiff, tense meals where the only conversation had been please pass the butter or Danny, eat the rest of your carrots or may I be excused, please.
A merev, feszült étkezések, amikor csak olyanokat mondtak egymásnak, hogy ideadnád a vajat, edd meg a sárgarépát, Danny, ha megengeditek, én felállók.
tense (też: close, confined, cramped, near)
volume_up
szoros {przym.}
tense (też: drawn, earnest, uptight, strained)
volume_up
feszült {przym.}
Their farewell had been physically passionate and emotionally tense.
A búcsújuk testileg szenvedélyes, érzelmileg azonban feszült volt.
The situation in these next few weeks will therefore be very tense in Tunisia.
A következő néhány hét folyamán tehát a helyzet rendkívül feszült lesz Tunéziában.
We are going through a very difficult and tense period with Iran.
Az Iránnal fennálló kapcsolataink nagyon nehéz és feszült időszakba léptek.
tense (też: intent, strained)
With muscles tensed, the dorsals forced the arms out from the sides so that the hands swung well away from the body.
Ugrásra készen, megfeszített izmokkal kísérték az elnököt, s ilyenkor a kidudorodó hátizomtól karjuk nem simulhatott az oldalukhoz, hanem testüktől jócskán távol ingázott.
tense (też: slinky, stiff, stressful, taut)
volume_up
feszes {przym.}
Julia, her face pale, her lips tense, stared back.
Julia sápadt arccal, feszes ajakkal állta a tekintetét.
' 'I needed to sweat off the five pounds, Clark replied with a tense smile of his own.
Úgyis le kell hogy izzadjak legalább három kilót felelte a rá jellemző, feszes mosollyal Clark.
tense
volume_up
igeidő {przym.}
Adja meg az igeidő leírását:
Igeidő-leírás törlése
Az aktuális igeidő: %1.

Synonimy (angielski) dla "tense":

tense

Przykłady użycia - "tense" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMiss Bulstrode was faintly surprised by the tense, although she did not show it.
Miss Bulstrode csodálkozva vette észre, hogy múlt időben beszél, de nem árulta el.
EnglishThey're getting tense, Chavez noted quietly in Russian as he read the expressions.
Kezdenek idegesek lenni tolmácsolta halkan oroszul, amit az arcokról leolvasott.
EnglishDown in his cabin, tense, for evident reasons, Courier Two was waiting for midnight.
A kabinjában nyilvánvaló okokból idegesen a kettes számú futár várta az éjfélt.
EnglishThis meeting between the boy and Jeremy Dorman would be tense and dangerous.
Jody és Jeremy Dorman találkozója nem lesz könnyű menet, akár veszélyes is lehet.
EnglishIt had memories, he said softly, the tense of his reply signalling his acceptance.
- Itt vannak az emlékek is - válaszolta halkan Raul, megadással a hangjában.
EnglishThe observers collected data with the tense precision of an eclipse camera crew.
A megfigyelők lázasan jegyezték az adatokat, akár a kamerák kezelői napfogyatkozáskor.
EnglishThey didn't look overtly tense, but good soldiers did their best to hide such feelings.
Nem tűntek feszültnek, de a jó katona mindent megtesz, hogy leplezze az érzéseit.
EnglishShe said, her voice tense: a murmur, almost passionate: How's your hand?
Izgatott hangon, szinte szenvedélyesen suttogva tette hozzá: Hogy van a kezed?
EnglishHilary put her hand on his thigh, where the muscles were also tense beneath his slacks.
belehatol, és ettől szétáradt benne a forróság, az izgalomtól megborzongott.
EnglishHaitians speak Creole, a French dialect which has only a present tense.
Haitin kreol nyelven beszélnek ennek a francia nyelvjárásnak csak jelen ideje van.
EnglishNor did she put into words that denial he could read in every tense line of her body.
Nem öntötte szavakba azt a könyörgést, amit a férfi minden mozdulatából kiolvashatott.
EnglishAs Barbara started the Explorer and drove back the way they had come, Joe was tense.
Joe közben feszülten figyelte az erdőt, várva, hogy rájuk záporoznak a gyilkosok golyói.
EnglishHe appeared to be merely people watching, neither suspicious nor tense.
Úgy tett, mintha csak nézelődne, a tekintetében nem volt gyanakvás vagy feszültség.
EnglishTense, Chris got up abruptly from the table and went to the living room.
Aztán Chris hirtelen, ideges mozdulattal felkelt az asztaltól, és átment a nappaliba.
EnglishDianne's face was red and her body, all hundred and fifteen pounds, was tense and coiled.
- Dianne arca elvörösödött, és teste, mind az ötvenöt kilójával, megfeszült.
EnglishThe silence, as everyone waited for his next words, was a tense, straining thing.
A csend, amely szavait követte és a következő szavakat várta, kényelmetlenül hosszúra nyúlt.
EnglishI stood there braced and tense, lips tightly drawn back in a half grin.
Ott álltam, keményen és feszülten, szorosan behúzott ajkú szájam félvigyorba torzult.
EnglishSuddenly his figure became tense as he focussed the glasses on two small moving dots.
S egyszerre csak mereven figyelni kezdett, s a távcsövet két kis mozgó pontra irányította.
EnglishThey all nodded, their weapons in their hands and their muscles tense.
Mindannyian bólintottak; a fegyvereket már a kezükben tartották, izmaik megfeszültek.
EnglishA small, tense group of editors huddled in the short hallway outside Feldman's office.
Ideges szerkesztők kis csoportja gyülekezett a főszerkesztő irodája előtti szűk folyosón.