EN sweep
volume_up
{rzeczownik}

sweep (też: bend, corner, crook, curve)
A little way beyond the boulders, around another sweep in the beach, he found several more survivors, both men and women.
Nem sokkal a kövek után, egy újabb kanyarulat mögött, férfiakból és nőkből álló túlélő-csoportra bukkant.
He watched hopelessly as the bundle and the boy chasing it were swept around the next bend in the river.
Gordon tehetetlenül bámult a batyu és az azt üldöző fiú után, amint elragadta őket az áramlat, és eltűntek a következő kanyarulat mögött.
sweep (też: carry, reach, scope, rifle-shot)
sweep
sweep
sweep
sweep (też: swipe)
volume_up
kútgém {rzecz.}
sweep
sweep
sweep
volume_up
nagy ív {rzecz.}
sweep
I'm getting a sweep every six seconds, but no elec- tronic steering on us yet.
Hat másodpercenként pásztázás, de még nem ért minket elektronikus sugár.
sweep
volume_up
söprés {rzecz.}
That's a clean sweep, and that means when we enter Pearl, we have a broom tied to the number-one periscope.
Ez tiszta söprés, így amikor belépünk Pearlbe, egy seprű lesz az egyes számú periszkópunkhoz erősítve.
In this context the Commission notes that Parliament's support for the 'sweeps' as an enforcement tool.
Ebben az összefüggésben a Bizottság észleli azt a támogatást, amelyet a Parlament a "sweeps”, a söprés, mint a jogérvényesítés eszköze iránt mutat.
sweep (też: whisk)
volume_up
suhintás {rzecz.}

Przykłady użycia - "sweep" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAs you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
Ahogy itt fent látható, nekik felfelé hajló hangjuk van, ilyen "vup, vup, vup."
English'First you have to sweep the sawdust up from the floor and put the tools away.'
Először fel kell seperni a fűrészport a padlóról, aztán elpakolni a szerszámokat.
EnglishSo much accomplished, he would sweep south to smite the Troice interlopers.
Ha ez sikerült, írta, azonnal délnek indul, hogy legyőzze a troice betolakodókat.
EnglishDrawn up to the gravel sweep was a purring Rolls with a chauffeur at the wheel.
A kavicsos úton egy ragyogó Rolls-Royce várakozott, a kormánynál sofőr ült.
EnglishI thought for a moment that it would sweep their deck of bridge, funnel, everything.
Egy pillanatig azt hittem, a kötél lesöpri a hídfedélzetet a kéménnyel együtt.
EnglishCan you send something - drones or whatever - to Ikroh, to sweep the place?
Tudnál küldeni valamit drónokat, vagy akármit Ikroh-ba, hogy átfésüljék a terepet?
EnglishAnyway, about six days later we were making a regular sweep along the Iraqi border...
Aztán, hat nap múlva, amint a szokásos őrjáratot csináluk az iraki határ mentén...
EnglishThe tall one snapped his flash on again and made a side sweep with it back and forth.
A magasabbik megint felkapta a zseblámpát, oldalsuhintást csinált vele, oda-vissza.
EnglishThey stopped when Herzog was sure they were safely away from the sweep patrol.
Amikor Herzog megbizonyosodott róla, hogy biztonságban elkerülték a járőrt, megálltak.
EnglishBellamy's eyes maintained their steady sweep, but they hadn't found me yet.
Bellamy szeme továbbra is folyamatosan pásztázta a környéket, de még nem vett észre.
EnglishMurmurs about artificial humans sweep the worlds from time to time, like a dusty breeze.
- A világok között újra és újra felröppen a hír: léteznek mesterséges emberek.
EnglishIt casually tore out his throat and face with one sweep of its talons.
Az ördög léhán kitépte a torkát, és leszakította a fél arcát hatalmas karmaival.
EnglishThe late afternoon sun shone down on the broad gravel sweep in front of the house.
Késő délutáni nap tűzött, le az épület előtti széles, kavicsos térségre.
EnglishOne more radar sweep, two minutes, and they had all the data they needed.
Még egy kétperces radarpásztázás, és megvan minden adat amire szükségük van.
EnglishEarlier I had let its voices sweep over me, as I'd lain stock-stili on the divan.
Korábban átengedtem magamon, miközben fadarabként feküdtem a díványon.
EnglishBut sweep away the superstitions and the prejudices of the times - and the core is truth!
lőle az adott kor babonáit és előítéleteit, a legmélyén mindig ott az igazság.
EnglishHe'll sweep the whole kingdom clean in a week - if he doesn't stop to pray too often.
Egy hét alatt kitisztítja az egész királyságot... ha nem áll meg túl gyakran imádkozni.
EnglishBock checked his watch and waited for the sweep hand to reach the twelve.
Maga elé tartotta a karóráját, és amint a mutató a tizenkettesre ért, lőtt.
EnglishThey emerged onto an uneven but mostly level sweep of blackened bedrock.
Kiértek az egyenetlen, de nagyjából vízszintes, megfeketedett sziklatalajra.
English'Sweep is complete!' a voice told both of them through their ear-pieces.
- Az épület és környéke átfésülve - hallották Helennel a fülhallgatójukban.