EN stoop
volume_up
{rzeczownik}

stoop (też: brace, prop, stanchion, stereo)
volume_up
dúc {rzecz.}
stoop (też: chalice, loving cup)
volume_up
kehely {rzecz.}
stoop (też: chalice, cup, mug)
volume_up
serleg {rzecz.}
stoop (też: condescension, descent)
stoop (też: jar, jug, pitcher)
volume_up
korsó {rzecz.}
stoop (też: jug, pitcher, teapot)
volume_up
kancsó {rzecz.}
stoop (też: leg, pier, pillar, pivot)
volume_up
pillér {rzecz.}
stoop (też: porch, veranda, verandah, porchway)
volume_up
veranda {rzecz.}
stoop
stoop
stoop
stoop
volume_up
lehajlás {rzecz.}
stoop
stoop
stoop

Synonimy (angielski) dla "stoop":

stoop

Przykłady użycia - "stoop" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPausing by the steps that led up to the door, he eyed the children on the stoop.
Az ajtóhoz vezető lépcső alján megállt, és a gyerekeket nézte a tornácon.
EnglishTall, yet stoop-shouldered, as if height had become its own imposition.
Magas volt, de ejtett vállú, mintha teste túlnyúlt volna azon, amit rá szabtak.
EnglishHe stepped down to the stoop with his hand on the doorknob, holding the door slightly ajar.
Kezét a kilincsen tartva, résnyire nyitva hagyva az ajtót, lelépett a verandára.
EnglishHe was in that process when he heard the creak of boards on the stoop.
Éppen ezzel foglalatoskodott, amikor hallotta, hogy a tornác deszkái megnyikordulnak.
EnglishDepleted and slippery, the weapons weren't worth the gamble to stoop to retrieve them.
A kimerített, síkos gyilkolóeszközök nem érték meg a kockázatot, hogy lehajoljanak értük.
EnglishMy mother came out on the back stoop and her face just crumpled when she saw the child.
Anyám megjelent a verandán, egyszerűen összerándult az arca, amikor meglátta a gyereket.
EnglishShe paused on her stoop, looking at a sky which was still spring-pure and pastel soft.
Megállt a lépcsőn, és felnézett a tavasziasan tiszta pasztellkék égre.
EnglishThe sumptuous gleam of the coat spilled out; she couldn't help but stoop to pick it up.
A kabát csillogva bukott elő a dobozból: a nő lehajolt, hogy fölvegye.
EnglishHe didn't want to; he wanted to stand on the stoop and argue with Stark.
Nem akart; szeretett volna megállni a küszöbön és vitatkozni Komorral.
EnglishSteve left the garage and went up the three steps to the back stoop.
Steve kilépett a garázsból, és felment a hátsó bejárat három lépcsőfokán.
EnglishKarl was rushing down the stoop, quickly throwing on a jacket.
Karl lefelé sietett a bejárat előtti lépcsőn, s menet közben belebújt egy zakóba.
EnglishJust before Tad's bedtime, he and Vic sat on the back stoop.
Mielőtt eljött volna Tad lefekvésének ideje, ő és Vic a hátsó verandán üldögéltek.
EnglishLeaning over the left side of the stoop, he brushed snow away and began feeling for a loose chunk.
Mr. Szürke kihajolt balra, félresöpörte a havat, és egy laza követ keresett.
EnglishAnd for that reason alone, it enticed him to stoop and look further.
És éppen ez csábította arra, hogy lehajoljon, és benézzen a nyíláson.
EnglishOr was it melodrama to think that this man would stoop to blows?
Vagy érzelgősség lenne azt hinni, hogy ezt az embert bármi is megállíthatja, ha ütni akar?
EnglishHis stoop and his near-sighted peering gave a delusive impression.
Hajlott háta és rövidlátó, fürkésző tekintete megtévesztően hatott.
EnglishYou won't open the door to wring out the mop on the stoop, will you, Sister?
Ugye nem nyitja ki az ajtót, hogy kicsavarja a felmosót?
EnglishWould Morgause stoop to plot against the life of a child?
Képes lenne Morgause olyan aljasságra, hogy egy gyermek életére törjön?
EnglishIt was that more than the drag of the Ring that made him cower and stoop as he walked.
Ez még a Gyűrűnél is jobban görnyesztette menet közben.
EnglishThe three of them were standing on the stoop, almost but not quite out of the rain, having a conference.
A három rendőr félig az eresz alatt állt, konferenciázva, s közben hullott rájuk az eső.