"status" - węgierskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o státus
EN

"status" po węgiersku

volume_up
status {rzecz.}

EN status
volume_up
{rzeczownik}

status (też: attitude, juncture, lay, lie)
volume_up
helyzet {rzecz.}
Status as follows: General Samar's forces still hold the airport and the city.
A helyzet a következő: Samar tábornok seregei még mindig tartják a repteret és a várost.
The report proposes changes to this status and we will thus vote in favour of it.
A jelentés javaslatokat terjeszt elő e helyzet módosítására, ennél fogva mellette szavazunk.
Asking for the status quo ante is not a solution either - one should move further.
A status quo ante (korábbi helyzet) visszaállításának kérése sem megoldás - előre kell haladnunk.
status (też: estate, mode, plight, position)
volume_up
állapot {rzecz.}
Forward launcher secure and reporting clear, plenum status normal, refire status normal.
Elülső indító rendben és tiszta, töltési állapot rendben, ismétlési állapot rendben.
What possible relevance is people's marital status to the EU?
Vajon a családi állapot milyen jelentőséggel bírhat az Unió számára?
Choose this status to disconnect with description entered below.
Ez az állapot offline módba vált, a megadott távozási üzenet kiírásával.
status
volume_up
státus {rzecz.}
We cannot accept the status quo, or rather the fait accompli in the Caucasus.
Nem fogadhatjuk el a kaukázusi status quót, pontosabban a befejezett tényeket.
Nevertheless, the status quo does hold a genuine problem to be solved.
Mindazonáltal a status quo valódi, megoldandó problémát rejt magában.
So the status quo is really not an option for the Commission.
A status quo fenntartása tehát nem elképzelhető a Bizottság számára.

Synonimy (angielski) dla "status":

status

Przykłady użycia - "status" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn case you have any illusions concerning your status, you are now our hostages.
Ha netán illúzióitok volnának a státuszotokkal kapcsolatban, a foglyaink vagytok.
EnglishHurriedly, having established her status, Victoria chipped in with a question.
Hogy ekként sikerült megalapoznia státuszát, Victoria gyorsan beszélni kezdett.
EnglishOtherwise, whole peoples may be able to settle in Europe under refugee status.
Máskülönben egész népek telepedhetnek le Európában a menekült jogállás alapján.
EnglishReplaces the current Status Bar configuration with one that was previously saved.
Lecseréli az aktuális állapotsor-beállításokat egy korábban mentett verzióra.
EnglishChanging the status quo is difficult; building something positive is even more so.
A fennálló állapotot megváltoztatni nehéz, valami pozitívat létrehozni még nehezebb.
EnglishThey basically enshrined the second-class status of women in the civil code.
Gyakorlatilag szentesítve volt a nők másodrangú státusza a polgári törvénykönyvbe.
EnglishBig-men achieve that status by their own attributes; the position is not inherited.
A főember saját adottságainak köszönheti státuszát; pozíciója nem örökölhető.
EnglishIn July this year, I asked the Council about the status of this procedure.
Idén júliusban kérdést intéztem a Tanácshoz ezen eljárás állásával kapcsolatban.
EnglishIn the ranking produced by Freedom House, Azerbaijan has the status of 'Not Free'.
A Freedom House besorolása szerint Azerbajdzsán a "nem szabad” kategóriába tartozik.
EnglishFirstly, the status of families is directly connected with the rights of children.
Először is a családok helyzete közvetlenül kapcsolódik a gyermekek jogaihoz.
EnglishThat is the status the flag and anthem were given - recognition by the institutions.
Az a jogállás, amit a zászló és a himnusz kapott, az intézmények általi elismerés.
EnglishThis Treaty may be different in legal status, but in substance it is the same.
A mostani Szerződés jogállása különbözhet, de lényegében ugyanarról van szó.
EnglishThen it hit him that he wouldn't even have to answer for it-not with diplomatic status.
Csak most esett le, hogy még felelnie sem kell érte: a diplomatastátusa megvédi.
EnglishThe status of children and women needs improving, especially in rural areas.
Javítani kell a gyermekek és a nők helyzetét, különösen a vidéki térségekben.
EnglishI am convinced that independent status could only reinforce the office's clout.
Meggyőződésem, hogy a hivatal tekintélyét csak a független státusz tudja megerősíteni.
EnglishEuropol is functioning well at present and does not need any changes to its status.
Az Europol jelenleg is jól működik, és semmi szükség a státusának megváltoztatására.
EnglishbrandShortName; can alert you to the security status of the web page you are viewing.
A brandShortName; figyelmeztethet az aktuális weboldal titkosítási fokozatára.
EnglishStatus LEDs Choose here where the status LEDs are displayed and what color they have.
Állapotjelzők Itt lehet megadni az állapotjelzők színét és a megjelenítésük helyét.
EnglishThe status of the ethnic and religious minorities depends on the Union's input.
Az etnikai és vallási kisebbségek helyzete az Unió hozzájárulásától függ.
EnglishFor this reason, that process is open and Turkey has the status of a candidate country.
Ezért a folyamat nyitott, és Törökország tagjelölt ország státusszal rendelkezik.