EN staple
volume_up
{rzeczownik}

staple (też: dump)
staple (też: head, ruling)
volume_up
fő- {rzecz.}
Az erdlu tojás Athas egyik eledelének számított.
The bands' food staple is the sago palm tree, whose core yields a starchy pith when the palm reaches maturity.
A csoportok élelmiszere az érett szágópálma, amelynek magjából keményítő tartalmú bél nyerhető.
In addition, production is also aggravating the social situation in the countries concerned owing to the massive increase in the price of staple foods.
Emellett a termelés súlyosbítja a társadalmi helyzetet is az érintett országokban, mivel erőteljesen növekszik a élelmiszerek ára.
staple (też: market, marketplace, mart, vent)
volume_up
piac {rzecz.}
staple (też: paramount)
volume_up
legfőbb {rzecz.}
staple (też: stock, uniform, perennial, regular)
volume_up
állandó {rzecz.}
While in the past it used to be part of people's staple diet, and cod was eaten as a replacement for more expensive meat, these days cod is a luxury fish species that is only available at high cost.
Míg régen az emberek állandó étrendjébe tartozott, sőt, a tőkehalat a többe kerülő hús helyett ették, mára luxuscikké vált, amelyhez csak drágán lehet hozzájutni.
staple (też: stock, stuff, raw material)
staple
staple
staple
staple
staple
staple
We had to have money for such necessities as electricity, gas and oil for the truck, and staples like coffee, flour, and sugar.
Pénz csak a legfontosabb cikkekre kellett: áramra, gázra, üzemanyagra, lisztre, cukorra és kávéra.
staple
staple
staple
volume_up
u kapocs {rzecz.}
staple
volume_up
u szeg {rzecz.}

Synonimy (angielski) dla "staple":

staple

Przykłady użycia - "staple" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishCopy one document, and when you restaple it, try to line up with the old staple holes.
Másolj le egy anyagot, és amikor újra összefűzöd, igyekezz a régi lyukakat használni.
EnglishIt could help make the staple diet in the European Union healthier.
Ez hozzájárulhatna ahhoz, hogy az Európai Unióban egészségesebb legyen a táplálkozás.
EnglishA glittering, feverish eye fastened the boy's mind and heart like a staple.
Csillogó, lázas szempár tartotta fogva a fiú szívét és agyát.
EnglishFor example, cassava is a staple food for many people, not a minor substance.
Így például, a manióka sokak számára alapvető élelmiszer, nem kisebb mennyiségben fogyasztott élelmiszer.
EnglishThis is a typewriter, a staple of every desktop for decades.
Ez egy írógép, ami évtizedeken keresztül az íróasztalok része volt.
EnglishTrying to capture the 90s youth market with a staple of 70s television.
A mai idők fiataljainak, a hetvenes évek hülyeségével.
EnglishIn the Council's view, what are the reasons for the dramatic rise in international prices for staple foods?
A Tanács nézete szerint mi az alapvető élelmiszerek nemzetközi ára drámai emelkedésének oka?
EnglishThen staple your copy so everything stays in order.
Aztán fűzd össze a másolatot, hogy semmi se keveredjen össze.
EnglishBoon started to hang the open padlock back in the staple.
Boon be akarta akasztani a nyitott lakatot a pántba.
EnglishIt is also clear for Mesoameri-ca's staple grain of corn, which spread to become a dominant crop elsewhere in the Americas as well.
Afrika őstörténete grandiózus rejtvény, amelyet még mindig csak részben oldottunk meg.
EnglishThe open lock was once more hanging in the staple.
A nyitott lakat megint ott lógott a pánton.
EnglishI just want to staple things to her head.
Legszívesebben iratokat gémkapcsoznék a fejére.
EnglishIt's up the Edgware Road; Staple Corner.
Az Edgware Road végénél, a Staple Cornernél.
EnglishIn one of these a staple and chain with a quantity of gnawed bones showed where the animal had been confined.
Az egyik kunyhóban egy csomó megrágott csonttal egyetemben vaskoloncot és egy láncot leltünk, bizonyítékául, hogy itt volt a kutya szálláshelye.
EnglishThis directly affects the choices available to consumers and has a disproportionately negative impact on staple foods.
Ez közvetlen hatást gyakorol a fogyasztók választási lehetőségeire, és aránytalanul negatív hatást gyakorol az alapvető élelmiszerekre.
EnglishDespite the increase in the cost of living, fruit should remain a staple part of children's diet throughout the European Union.
Noha emelkednek a megélhetés költségei, a gyümölcsnek egész Európában alapvető szerepet kellene játszania a gyermekek étrendjében.
EnglishAnybody got a staple gun?
EnglishThis is also a crisis of consumer confidence in staple foods, with economic and social consequences that are hard to foresee.
Ugyanakkor az alapvető élelmiszerek iránti fogyasztói bizalom is válságba került, ami nehezen megjósolható gazdasági és szociális következményekkel jár.
EnglishWe often forget that, although they produce a staple product, farms too are businesses whose competitiveness suffers as a result of excessive bureaucracy.
Gyakran elfelejtjük, hogy noha fogyasztási termékeket állítanak elő, a gazdaságok vállalkozások, amelyeknek versenyképességét rontja a túlzott bürokrácia.
EnglishOnly medium-grade chickens, to be consumed not by native islanders but by Americans away from home without this most basic staple.
Csak másodosztályú csirkék, amelyeket nem a helybéli szigetlakóknak szántak fogyasztásra, hanem az amerikaiaknak, akik ezen legalapvetőbb élelmiszer nélkül érkeztek ide hazájukból.