EN speed-up
volume_up
{rzeczownik}

speed-up (też: acceleration)
speed-up
speed-up
speed-up
speed-up
speed-up

Przykłady użycia - "speed-up" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe engines fired again, and the Darksaber heaved into motion, picking up speed.
A hajtóművek teljes kapacitáson üzemeltek, és a Sötétkard gyorsulni kezdett.
EnglishThe galley picked up speed and the longships could no more than hold their own.
A gálya növelte sebességét, a harci csónakok pedig, jobb híján, tartották a magukét.
EnglishYour proposal is to speed things up and to increase production opportunities.
Az Önök javaslata az, hogy gyorsítsunk, és növeljük a termelési lehetőségeket.
EnglishTherefore, we too need to speed up our decisions and ensure they are satisfactory.
Ezért fel kell gyorsítani döntéseinket, és gondoskodnunk kell azok megfelelőségéről.
EnglishDM: I can speed up the whole sequence by tilting the tempo one way or the other.
DM: Felgyorsíthatom az egész szekvenciát az ütem egyik vagy másik irányú megdöntésével.
EnglishFrowning, he said, Wasn t just personnel records not up to speed with you, Joe.
- Tudod, Joe, a fő gond nem az volt, hogy az új címed nem szerepelt a nyilvántartásban.
EnglishI thought you said you were going to speed this trip up,' he said accusingly to Flute.
Mintha azt mondtad volna, hogy felgyorsítod az utazást mondta gorombán Furulyának.
EnglishIn recent times, the tempo has been slowing, and we must speed it up again.
Az utóbbi időben a tempó lelassult, és nekünk azt újra fel kell gyorsítanunk.
EnglishFor example, the Presidency decided to speed up work in the field of explosives.
Az Elnökség például úgy döntött, hogy felgyorsítja a robbanóanyagok terén végzett munkát.
EnglishThe Commission is aware of the need to speed up the registration procedures.
A Bizottság tisztában van azzal, hogy fel kell gyorsítani a regisztrációs folyamatot.
EnglishSome bad things you've got to do, just to speed up the life, in the face of death.
Vannak rossz dolgok, amiket muszáj megtenni, hogy a halál ellenében felpörgesd az életet.
EnglishUse the passerelle clause to speed up Europe's problem-solving potential.
Használják az áthidaló klauzulát, hogy fokozzák Európa problémamegoldó potenciálját.
EnglishBesides, you told me that a positive mental attitude will speed up the healing process.
És maga azt mondta, hogy a pozitív gondolatok felgyorsítják a gyógyulási folyamatot.
EnglishThis could speed up the adoption of subsequent transposition measures at Member State level.
Ez a tagállamok szintjén felgyorsíthatja az átültetési intézkedések elfogadását.
EnglishAt last he turned that speed straight up into a long vertical slow-roll.
Ebből a sebességből Jonathan hosszú, függőleges vezetett orsóval ívelt föl.
EnglishHere too, I am very much counting on Belgium to speed up the implementation process.
E tekintetben is határozottan számítok Belgiumra a végrehajtási folyamat felgyorsításában.
EnglishSheelah came paddling after the raft, but it was picking up speed.
Sheelah csapkodva, prüszkölve úszott a tutaj után, ami egyre jobban felgyorsult.
EnglishHe took a fresh shaft from his esquire, spurred his charger, and began to pick up speed.
Apródja tegezéből kirántott egy nyílvesszőt, megsarkantyúzta a lovát, s nekiiramodott.
English-[Clicks] Pissant, you're a cowboy... but you've got to keep the team up to speed.
Hangyaszar, maga egy cowboy... de maga tartja mozgásban a csapatot.
EnglishIt is crucial to speed up the democratic reforms and political pluralism.
Rendkívül fontos, hogy felgyorsuljon a demokratikus reformok és a pluralizmus folyamata.