"slander" - węgierskie tłumaczenie

EN

"slander" po węgiersku

EN slander
volume_up
{rzeczownik}

slander (też: aspersion, calumny, defamation, libel)
Domonkos rágalmazás! vágott vissza a dékán.
slander (też: defamation, libel)
Slander, corrected Sergeant Lamb, speaking for the first time.
- Becsületsértés... - toldotta meg Lamb őrmester, aki először szólalt meg a beszélgetés során.
Mr Orbán, I would like to make a few specific points: slander, defamation and incitement to hatred are against the law in Germany and in other democracies.
Orbán úr, szeretnék említeni néhány konkrét pontot: Németországban és más demokratikus országokban a rágalmazás, becsületsértés és a gyűlöletkeltés jogellenes tevékenység.
We are witnessing an unprecedented speculative attack which - I am sorry to say - has lately taken the form of slander of the worst form by some of the media.
Soha nem látott spekulációs támadásnak lehetünk tanúi, amely - sajnálattal állapítom meg - a média részéről az utóbbi időben a becsületsértés legdurvább formáját öltötte.

Przykłady użycia - "slander" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI do not mean to slander him by associating the sound he made with the sound of a rat.
Nem akarok O'Hare becsületébe gázolni azzal, hogy patkányra emlékeztetett a neszezése.
EnglishI shall tell you the truth about yourself if you begin to slander me, said the Baroness coldly.
- Én csak az igazságot mondom, de te rágalmazol - vágott vissza hidegen a báróné.
EnglishThis is a poisonous slander, designed to confuse and mislead.
Ezzel a szörnyű rágalommal akarják megtéveszteni és félrevezetni az embereket.
EnglishIt is a slander that would have parents look in the wrong direction to protect their children.
Ez a rágalom arra ösztönözheti a szülőket, hogy gyermekeik védelmére nem megfelelő lépéseket tegyenek.
EnglishWe rightly have restrictions on freedom of speech covered by the laws of libel and slander.
Helyes, hogy korlátozzuk a szólásszabadságot a rágalmazásra és a becsületsértésre vonatkozó jogszabályok révén.
EnglishBut you must lay your account with envy and slander and mediocrity, and every man's hand will be against you.
De meg kell majd küzdenie az irigységgel, a rágalommal, a középszerűséggel, az egész világgal.
EnglishGod becomes the formula for every slander upon the here and now, and for every lie about the beyond!
Isten az evilági mindennemű megrágalmazásának, s a túlvilági-ról szóló mindennemű hazugságnak a képlete!
EnglishBetter to amend the cause of slander, said Gwydion.
Inkább a hírbe hozás okát kellene megszüntetni - mondta Gwydion.
EnglishWe can fight for our ideas, but we do not have the right to slander anyone, persecute them or throw them into jail.
Harcolhatunk eszméinkért, de nincs jogunk bárkit is megrágalmazni, üldöztetni vagy börtönbe vetni.
EnglishWhat Mrs Gräßle has said here is slander.
EnglishSlander, Bramanti growled.
Rágalmak alapján... vetette közbe Bramanti.
EnglishHowever, we share the view, with many web-bloggers, that violations and slander are equally punishable on web-blogs as in other media.
Azonban, osztjuk sok internetes blogbejegyző azon véleményét, hogy a jogsértést és rágalmazást a többi médiához hasonló módon büntetni kell.
EnglishHis bequest to her, a life annuity of a thousand francs, was periodically disputed by his heirs, who mingled slander with their persecutions.
Ez az aggastyán ezer frank évjáradékot hagyott rá, amit időnként perrel támadtak meg a törvényes örökösök, és persze kígyót- békát kiáltottak rá.
EnglishMen bow before the power of genius; they hate it, and try to slander it, because genius does not divide the spoil; but if genius persists, they bow before it.
Az emberek meghajolnak a lángész hatalma előtt, gyűlölik, iparkodnak megrágalmazni, mert osztozkodás nélkül harácsol, de ha kitart, meghajolnak előtte.
EnglishAt the same time as this, during the municipal elections in Cluj, the democrats' flyers were inciting hatred against the Hungarian candidates, using the same slander.
Ezzel egy időben a kolozsvári önkormányzati választások során a demokraták szórólapjai - ugyanezt a rágalmat használva - a magyar jelöltek elleni gyűlöletre bujtottak.
EnglishThat they are worshipers of the Devil, obviously, but since even in slander you can't entirely erase the truth, it is hinted that they hold their meetings in the Marais.
Az, hogy ördögimádók, na, persze, de mivel az igazságot még a rágalomból sem lehet soha egészen eltüntetni, az a vád is éri őket, hogy a Marais negyedben szoktak gyűlésezni.
EnglishI believe that everyone - be it the Italian Prime Minister or anyone else - has the right and must have the right to bring legal proceedings against false accusations and slander.
Azt gondolom, mindenkinek - legyen olasz miniszterelnök vagy bármelyikünk - joga van, kell, hogy joga legyen, hogy a hazug vádakkal, a rágalmakkal szemben bírósághoz fordulhasson.