EN shrewd
volume_up
{przymiotnik}

shrewd (też: acute, astute, cagey, calculating)
volume_up
ravasz {przym.}
Josie, who was shrewd, practical, hard as nails and all out for money.
Josie, aki ravasz, gyakorlatias, kőkemény, és mindenáron pénzhez akart jutni.
He must be shrewd, and make no mistake, there is a vast difference between wisdom and shrewdness.
Legyen ravasz, mert a megtévesztés és félrevezetés mesterével kell szembeszállnia.
The doctor's eyebrows rose a little and his shrewd eyes looked into Battle's.
Az orvos szemöldöke egy kissé megemelkedett, ravasz tekintete pedig Battle szemébe mélyedt.
shrewd (też: acute, astute, cute, foxy)
volume_up
agyafúrt {przym.}
A crime committed by someone shrewd and sane would be far more complicated.
Egy agyafúrt, de épelméjű ember sokkal bonyolultabb bűntényt követne el.
They are a very shrewd and patient body of men - persistent, too.
Agyafúrt, türelmes és nagyon kitartó testület.
He was in his late forties now - but still unsmiling and nervously shrewd.
Most már negyvenes éveinek vége felé járt és mosolyogni most se tudott, ideges volt és agyafúrt.
shrewd (też: acute, cute, ingenious, mercurial)
volume_up
eszes {przym.}
He meant I was shrewd and thorough, but I wasn't remarkably lucky.
Arra, hogy eszes vagyok, és alapos, de nem különösebben szerencsés.
Ó, az öreg nagysága eszes asszony, az ám.
'Wat may not look very bright, but he's really very shrewd.
Wat nem tűnik valami fényes elmének, de valójában nagyon eszes fickó.
shrewd (też: arch, elfin, elfish, frolicsome)
volume_up
pajkos {przym.}
shrewd (też: astute, bright, canny, clever)
volume_up
okos {przym.}
His eyes met for a minute the shrewd grey eyes of Mr Gardener.
Gardener okos pillantásával.
Your heart is shrewd as well as faithful, and saw clearer than your eyes.
Nemcsak hűséges vagy, de okos is, és a szíved messzebbre lát, mint a szemed.
So he lacked courtly graces, though shrewd and kindly in his fashion.
Ettől eltekintve azonban megnyerően okos volt, és a maga módján még kedves is.
shrewd (też: athletic, brawny, drastic, fast)
volume_up
erős {przym.}
He was a strong-minded man, sir, shrewd, practical, and as unimaginative as I am myself.
Sir Charles erős akaratú férfi volt, csavaros eszű, gyakorlati gondolkodású, és éppoly keveset adott a fantáziára, mint jómagam.
shrewd (też: envious, evil, ill, iniquitous)
volume_up
gonosz {przym.}
shrewd (też: crisp, crispy, cutting, eager)
volume_up
éles {przym.}
He was a tall, skinny fellow, tough but fair-minded, plain spoken but shrewd.
Egy magas, szikár pasas, kemény kezű, de elfogulatlan, egyszerű szavú, de éles eszű.
He looked at Miss Marple with eyes that were shrewd and appraising.
Éles, elismerő pillantással nézett Marple kisasszonyra.
The faded blue eyes, shrewd in spite of their age, sized up Lombard.
Az öreg, de azért éles fakókék szemek fölmérték Lombardot.
shrewd (też: crisp, cutting, incisive, keen)
volume_up
metsző {przym.}
shrewd (też: contentious, bickering)
shrewd (też: cantankerous, crabby, grouchy, gruff)
shrewd (też: caustic, crispy, eager, hot)
volume_up
csípős {przym.}
shrewd (też: caustic, virulent, mordant, stinging)
volume_up
maró {przym.}
shrewd (też: devious, malicious)
How he liked this one; so shrewd, yet honest; patient, yet keenly clever as well.
Mennyire kedvelte ezt a szolgáját; milyen fondorlatos, mégis becsületes; türelmes, ám nagyon is talpraesett.
His manner and voice were jovial, but his eyes were small and shrewd, of a particularly penetrating pale blue.
A fellépése és a hangja joviális volt, átható halványkék szeme azonban apró és fondorlatos.
shrewd (też: discerning, insightful)
There had come a suddenly vivid mental image of the vice-captain's shrewd, sullen eye, and the bosun's great, sharp teeth.
Hirtelen bántó élességgel támadt fel benne a kapitányhelyettes ravasz, alattomos szemének és a fedélzetmester hatalmas fogainak mentális képe.
shrewd (też: firm, flinty, hard, hard-nosed)
volume_up
kemény {przym.}
He was a tall, skinny fellow, tough but fair-minded, plain spoken but shrewd.
Egy magas, szikár pasas, kemény kezű, de elfogulatlan, egyszerű szavú, de éles eszű.
His rep on the Street was enviable: tough, shrewd, honest.
Azt mondják, kemény, ravasz, tisztességes.
A shrewd, hard look came into her eyes which belied their customary innocent appearance, and she looked suddenly a good deal older.
Egyébként angyalszelídségű szemében hirtelen kemény, számító kifejezés jelent meg, amitől egyszeriben jóval idősebbnek látszott.
shrewd (też: malicious)
shrewd (też: mischievous, naughty, perky, wicked)
volume_up
csintalan {przym.}
He was a tall, skinny fellow, tough but fair-minded, plain spoken but shrewd.
Egy magas, szikár pasas, kemény kezű, de elfogulatlan, egyszerű szavú, de éles eszű.
Nehéz eset volt, de éles eszű, azt meg kell hagyni.
He looked what he was, a shrewd and successful business man.
Annak látszott, ami volt: éles eszű és sikeres üzletembernek.
shrewd

Synonimy (angielski) dla "shrewd":

shrewd

Przykłady użycia - "shrewd" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLukashenko has turned out to be more shrewd a politician than Europe thought.
Lukashenko sokkalta ravaszabb politikusnak bizonyult, mint azt Európa képzelte.
EnglishI was shrewd enough to see that a very real anxiety lay behind these outpourings.
Volt annyi eszem, hogy szóáradata mögött észrevegyem a valódi aggodalmat.
EnglishHe liked his rugged face, his shrewd eyes, and his slow unhurried manner.
Szerette viharvert arcát, értelmes tekintetét, lassú, megfontolt viselkedését.
EnglishIt was a relief for him to have this shrewd elderly solicitor to deal with.
Megkönnyebbülés volt számára, hogy ezzel a körmönfont idős ügyvéddel kell tárgyalnia.
EnglishBesides being, as you said, a very decorative young woman, she is also a very shrewd one.
Amellett, hogy, mint ön mondja, nagyon dekoratív ifjú hölgy, egyúttal nagyon rafinált is.
EnglishThey're very smart, and shrewd, and crooked, and they leave no trail.
Nagyon okosak, furfangosak, elvetemültek, és soha nem marad utánuk nyom.
EnglishMy mother was shrewd about the United States, as my father was not.
Anyám, nem úgy, mint apám, nagyon pontosan értette az Egyesült Államokat.
EnglishThe stockbroker sat upright again; his glance was once more shrewd.
- A tőzs- dés felegyenesedett ültében, szeme ismét ravaszul csillo gott.
EnglishYou also like to think of yourself as a shrewd judge of the quick opportunity.
Azzal áltatod magad, hogy képes vagy felfogni a részleteket?
EnglishChambers in London, parties, a living earned by the shrewd use of the tongue.
.. a szavak csűrés-csavarásával biztosított megélhetés.
EnglishA shrewd general learns everything he can about his opponent.
A jó generális mindent megtud az ellenségről, mielőtt harcba indulna.
EnglishJefferson was a shrewd gentleman; he wasn't often deceived over people.
Furcsálltam, mert Jefferson úr jó szemű ember, és ritkán téved az emberek megítélésében.
EnglishBut I was always a shrewd one, you see, and nothing was lost upon me.
De van nekem is eszem, semmi sem kerülte el a figyelmemet.
EnglishBut now I had to act the shrewd woman of the world.
Ám most el kellett játszanom a minden hájjal megkent, nagyvilági asszonyt.
EnglishTapping with a delicate finger on the arm of his chair, the old man shot a shrewd glance at Poirot.
Az öregúr törékeny ujjaival a szék karján dobolt, s közben fürkésző pillantást vetett Poirot-ra.
EnglishIn fact, he was as shrewd as any political figure Yuriy had ever known.
Semmivel sem marad el a legravaszabb politikusoktól.
EnglishOne particular face with a big black mustache and shrewd eyes.
Egy ismerős, arc: hatalmas fekete bajusz, fürkésző tekintet.
EnglishWe've not got a definite identification, but we have a fairly shrewd idea.
- Még nem állapítottuk meg a személyazonosságát.
EnglishNo, you don't catch on - you don't - The Government is shrewd.
Én pedig igenis állítom, hogy - ön ezt nem érti... hiába...
EnglishHe watched the shrewd face, the screwed-up, thoughtful eyes.
Elnézte a ravaszkás arcot, a rövidlátó, töprengő szemeket.