EN setback
volume_up
{rzeczownik}

setback (też: abatement, decline, diminution, droop)
setback (też: beating, bust, check, failure)
volume_up
kudarc {rzecz.}
Ez csak egy apró kudarc.
It is clear that there has been progress in this area, but we have also seen setbacks.
Egyértelműen volt előrehaladás ezen a területen, azonban néhány kudarc is színesíti a képet.
It is a major setback, and I wonder whether this legislation is about saving the environment or saving the car manufacturers.
Ez komoly kudarc, és azon gondolkodom, hogy ennek a törvényjavaslatnak a célja a környezet, avagy a gépjárműgyártók megmentése.
We have had many setbacks and some disappointments, but every time the overriding case for the Treaty has won through - the compelling case for a democratic and effective Europe.
Sok kudarc és csalódás ért bennünket, de a Szerződés mindig elsődleges fontosságú ügy maradt - egy arra késztető ügy, hogy egy demokratikus és eredményes Európa jöjjön létre.
setback (też: bar, barrier, check, clog)
volume_up
akadály {rzecz.}
setback (też: countercurrent)
setback (też: cut, dash, draw, extrusion)
volume_up
kihúzás {rzecz.}
setback (też: descent, downfall, droop, drop)
volume_up
esés {rzecz.}
setback (też: drift, eddy, gulf, maelstrom)
volume_up
örvény {rzecz.}
In recent years, let us not forget, there have only been setbacks.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy az elmúlt években csak visszaesés volt tapasztalható.
setback (też: encumbrance, retardation)
setback (też: offset)
setback
setback (też: set-back)
volume_up
beugrás {rzecz.} (épületé)
setback (też: set-back)
setback
setback (też: spreading, stretch)
setback (też: sling, set-back, stroke of fate)

Synonimy (angielski) dla "setback":

setback

Przykłady użycia - "setback" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
Ha ezt a módosítást elfogadják, az a demokrácia szempontjából visszalépést jelent.
EnglishThis unconstitutional change of government is a serious setback for democratisation.
Ez az alkotmányellenes kormányváltás komoly visszalépés a demokratizálódás útján.
EnglishCurrent events are a setback for those who believe in unbridled free-market forces.
A közelmúlt eseményei arcul csapták a szabadjára engedett szabadpiaci erők híveit.
EnglishAnd the struggle isn't over now, though the forces of the Kingdom have met a setback.
És a harc még nem ért véget, habár a birodalom erőit most épp megfutamították.
EnglishWatching this, the lower ranks had suffered a staggering setback to morale.
Ezt látván a közemberek is visszahúzódtak, s a szellem jóvátehetetlenül megromlott.
EnglishBut how could they tell Michael how bad things really were without causing him a setback?
De hogyan árulhatnák el neki, mennyire rosszul állnak a dolgok?
EnglishHe could not face the inevitable aftermath of this most recent setback.
Nem bírta elviselni ennek a legújabb kudarcnak az utóhatását.
EnglishThis humiliation is going to be quite a setback for him, isn't it?
Ez a megszégyenülés viszont biztosan nem tett jót neki.
EnglishIt was a serious setback to criminal investigation.
Ez a körülmény kétségkívül komoly hátráltatója a bűnügyi nyomozásnak.
EnglishThis is a major setback on the road of transition.
Ez az átalakulás útján komoly visszalépést jelent.
EnglishIn coming to terms with my own personal setback...
És hogy megemlítsem a saját hibáimat is...
EnglishIf we can recapture him, or even if he dies, it will be a setback to the tyrants who have dominated us for thousands of years.
Ha elfognánk, vagy ha esetleg meghalna, lépéshátrányba kerülnének a zsarnokok, akik évezredek óta irányítanak bennünket.
EnglishAlthough disappointed by this setback, Victor was amazed that Karloff had been able to shut himself down.
Bosszantotta a dolog, mert az incidens visszaveti a kísérleteit, ennek ellenére ámulattal töltötte el a tény, hogy Karloff végezni tudott önmagával.
EnglishThe setback would be temporary.
EnglishThis was merely a setback.
EnglishBut, well, we're none of us dead yet and there's not a bit of use thinking the world's come to an end just because we've run into a little setback.
De végül is egyikünk sem halt meg, és felesleges azt képzelni, hogy vége a világnak, mert egy kis akadályba ütköztünk.
EnglishMr President, it is important to remind the Council that this is not a setback, but rather an opportunity to rectify a wrong decision.
Elnök úr, fontos, hogy emlékeztessük rá a Tanácsot, hogy ez nem negatív fordulat, hanem lehetőség egy rossz döntés helyrehozatalára.
EnglishFor a country which has made much progress towards democracy in recent years, this coup is a setback to such advancements.
Egy olyan ország számára, amelyik hatalmas lépéseket tett a demokrácia irányába az elmúlt években, ez az államcsíny visszalépést jelent az elért eredmények után.
EnglishEvidently some party, pursuing its private interests, was trying to upset the Plan, and evidently there had in fact been a serious setback.
Nem egyszerűen arról volt itt szó, hogy valaki önös érdekből zavarni próbálja a tervet, hanem arról, hogy a zavar ténylegesen be is következett.
EnglishWhat is likely to happen to the Soviet government would be a greater setback to the West than a temporary restriction on one of your defense programs.
Ami valószínűleg a szovjet kormánnyal történik, nagyobb hasba rúgást jelentene a Nyugatnak, mint egyetlen védelmi programotok ideiglenes korlátozása.