"sentinel" - węgierskie tłumaczenie

EN

"sentinel" po węgiersku

EN sentinel
volume_up
{rzeczownik}

sentinel (też: custodian, guard, guardian, keeper)
volume_up
őr {rzecz.}
' He stepped up beside the silent sentinel on the dark edge. and Frodo followed.
Odalépett a néma őr mellé a szirt szélére, s Frodó utána.
This is King Haggard's throne room, said the sentinel.
- Ez Haggard király trónterme - mondta az őr.
The second sentinel waited for the first to speak, but the younger man was looking only at the Lady Amalthea.
A második őr várta, hogy az első megszólaljon, de a fiatal ember csak Amalthea úrnőt nézte.
sentinel (też: guard, picket, post, sentry)
volume_up
őrszem {rzecz.}
Hull Beddict, the Sentinel who betrayed the Nerek, the Tarthenal and the Faraed.
Hull Beddikt, az Õrszem, aki elárulta a nerekeket, tarthenalokat és farádokat.
The second sentinel stared down from his tower at the three wanderers.
A második őrszem lenézett tornyából a három vándorra.
A sentinel for every man, woman and child in Zion.
Egy Õrszem jut minden férfira, nőre és gyerekre Zionban.

Synonimy (angielski) dla "sentinel":

sentinel

Przykłady użycia - "sentinel" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFirst he raised the duty officer at Sentinel, who put him through to Banks.
Először a Sentinel ügyeletesét verte föl, s megkérte, kapcsolja Barry Bankst.
EnglishCould you leave an hour earlier tomorrow and drop by Sentinel to have a word with me?
El tudnál indulni holnap egy órával korábban, és be tudnál ugrani hozzám egy szóra?
EnglishFrom there he made a long phone call to C in his office in Sentinel House.
Onnan beszélt hosszan telefonon a Sentinel House-beli irodájában levő "C"-vel.
EnglishThe rug, now rolled up for the season, stood in one corner like a sentinel on guard duty.
Az összetekert szőnyeg úgy állt a sarokban, mint szolgálatos katona az őrhelyén.
EnglishKurald Emurlahn flowed raw and brutal in that silent, ever-vigilant sentinel.
A néma, mindig figyelmes őrben örvénylett a Kurald Emurlahn nyers ereje.
EnglishThen please meet me at the door of Sentinel House at eight in the morning of June twenty-sixth.
Akkor légy szíves, gyere elém a Sentinel House bejáratához, reggel nyolcra.
EnglishMeanwhile, another small operation was taking its inspired course in the basement at Sentinel House.
Közben egy újabb kis akció indult ihletett útjára a Sentinel House alagsorából.
EnglishThat dreadful sentinel sent a chill to my heart which I do not think that any burglar could have done.
Ez a félelmetes néma éjjeliőr jobban megborzongatott, mint bármilyen betörő.
EnglishIt's just that I'm scoping some serious sentinel activity up here.
-Értem, uram, csak... az érzékelők komoly Õrszemaktivitást jeleznek.
EnglishAnd he like a stone sentinel in a royal tomb blocked my path.
Enkil pedig egy királysír kőből faragott őreként állta el az utat.
EnglishBrys remembered seeing his eldest brother, resplendent in the garb of Sentinel, the Kings Reed at his belt.
Brys emlékezett rá, hogy festett fivére az Õrszemek egyenruhájában, a Királyi Pálcával.
EnglishA china rabbit with flexible furry ears, dressed in Edwardian clothes, stood sentinel on her night-stand.
Egy kínai nyúl, hajlítható, szőrös füllel, Edward korabeli ruhában állt őrt az éjjeliszekrényen.
EnglishAcross the city, Sir Nigel Irvine, also roused at his own request, was in his office at Sentinel House.
A város túlsó felében Sir Nigel Irvine, akit szintén a saját kérésére riasztottak, szintén az irodájában volt.
EnglishWe've lost about eight of the sentinel horrors, as far as I can tell, the older War Wizard reported tersely.
- Elvesztettünk nyolc sisakos rémet, amennyire meg tudtam állapítani - felelte az idősebb harci varázsló.
EnglishHis contact man at Sentinel, the one ordered by Sir Nigel to liaise with Preston, was on the line.
Az az összekötő volt a vonalban a Sentinelből, akit Sir Nigel bízott meg azzal, hogy tartsa Prestonnal a kapcsolatot.
EnglishBarry Banks, who had slept in the office, was with him, passing developments down the line to Sentinel House.
Barry Banks, aki az irodában aludt, ott volt mellette, és telefonon továbbította a híreket a Sentinel House-ba.
EnglishHe told his DG what he wanted, then replaced the receiver and put in a call to Sir Nigel at Sentinel House.
Elmondta a főigazgatójának, hogy mit akar, aztán letette a kagylót, majd fölhívta Sir Nigelt a Sentinel House-ban.
EnglishVus and Vuwas, at this moment, sat beside their sentinel box, hunched over a chessboard wrought from black iron and bone.
Vus és Vuwas az őrbódé mellett ültek, előttük egy kovácsolt vasból és csontból készült sakktáblával.
EnglishFar inward they glimpsed a tumbled mountain-mass with one tall peak; at the mouth of the vale there stood like sentinel a lonely height.
Messze benn, a hegyek tömkelegében, magányos csúcs nyúlt fel, a völgy száját, őrszemként, magaslat vigyázta.
EnglishThe Warlock King ignored it as he strode from the barn, his Krisnan flanking him, his shadow sentinel trailing a step behind.
A máguskirály ezzel már nem foglalkozott, kivonult a pajtából, k'risnanjaival a nyomában, árnyőre egy lépéssel mögötte haladt.