"scullery" - węgierskie tłumaczenie

EN

"scullery" po węgiersku

EN scullery
volume_up
{rzeczownik}

scullery (też: sink)
volume_up
mosogató {rzecz.}
They were in the scullery, a dank little room smelling strongly of rotting turnips and fermenting beets.
A mosogató helyiségben voltak, a konyha melletti nyirkos, szűk kamrában, amelyet a rothadó répa és az erjedő marharépa erős szaga töltött be.
scullery

Przykłady użycia - "scullery" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe prince bowed again, and left the scullery on his noble errand.
A herceg még egyszer meghajolt, aztán elhagyta a konyhát, nemes küldetésére indulva.
EnglishThe pale mark on her brow was invisible in the gloom of the scullery.
A halvány jegy a homlokán láthatatlan volt a konyha félhomályában.
EnglishFrom this evening, she is cook and maidservant together, scrubwoman and scullery maid as well.
Ettől az estétől fogva szakácsnő és cselédlány lesz egyben, takarítónő és konyhalány, szintúgy.
EnglishOne is the scullery-maid, who sleeps in the other wing.
Az egyik a mosónő, akinek az épület túlsó szárnyában van a hálószobája.
EnglishKing Haggard's four men-at-arms came trooping into the scullery.
Haggard király négy fegyverese csörtetett be a helyiségbe.
EnglishFor that moment he was again the young prince who had liked to sit with Molly in the scullery.
Ettől a pillanattól fogva megint az az ifjú herceg volt, aki szeretett volt a konyhában üldögélni Mollyval.
EnglishThey could only draw their dripping cloaks tighter and limp on down to the small fire in the scullery.
Így hát szorosabbra húzták magukon csöpögő ruháikat, és közelebb bicegtek a konyha kicsiny tűzhelyéhez.
EnglishThe cold scullery walls seemed to draw closer together.
A nyirkos falak mintha közelebb húzódtak volna.
EnglishHe found the little detective at the door of the scullery.
A kamra ajtajában érte utol a detektívet.
EnglishSergeant Fletcher was behind the scullery door.
Fletcher őrmester a hátsó ajtó mögött rejtőzött el.
EnglishIn the small scullery, it suddenly seemed very big.
A szkös helyiség hirtelen zsúfoltnak hatott.
EnglishThe passage behind the scullery?
Kint a folyosón, a mosogatókonyha mögött?
EnglishThey ran through the echoing hall, along the corridor and into the kitchen, through the scullery, and into a cobbled court beyond it.
Átszaladtak a visszhangzó előcsarnokon, végig a folyosón, ki a konyhába, át a mosogatókamrán, ki a kövezett udvarra.
EnglishMaster Phaerorn folded his arms across his chest, gave his scullery knave a wide grin, and said triumphantly, That's why we keep that door clear, lad.
Phaerorn mester összefonta a karját a mellkasán, majd győztes vigyort eresztett meg a növendék felé.
EnglishElminster didn't spare the time to watch the man gurgle and fall; he was looking around the dark alcove for the scullery door.
Elminster nem pocsékolta idejét arra, hogy végignézze amint a férfi gurgulázva elesik, inkább a kivezető ajtót kutatta tekintetével.
EnglishAnd as she did so, there shivered in the scullery floor a sound she had heard before: a sound like great teeth -- molars -- grinding together.
És eközben megremegett a konyha kövezete egy morajlástól, amelyet már hallott ezelőtt: mintha hatalmas fogak -őrlőfogak - csikorodnának össze.
EnglishSchmendrick -- she began; but at that moment he jumped to his feet and rushed out of the scullery, though she had not heard the king summon him.
- Schmendrick - kezdte Molly, de ebben a pillanatban Schmendrick talpra ugrott és kirohant a konyhából, bár Molly nem hallotta, hogy a király szólította volna.
EnglishOutside, great gusts of rain growled round and round the castle walls, but those in the scullery could only hear it, for there was not a single window in the cold room.
Odakint az eső hatalmas széllökésekkel zúdult körös-körül a vár falának, de a konyhában csak a hangját hallották, mert a zord kamrának egyetlen ablaka sem volt.
EnglishDon't see how he could have tampered with the fuse-box because it's out by the scullery and he'd have had to go through the kitchen, so the maid would have seen him.
Nem tudom, hogy férhetett hozzá a biztosítékhoz, mert odakint van a mosogatókonyha mellett: át kellett volna mennie a konyhán, és akkor a háztartási alkalmazott meglátta volna.