"scowl" - węgierskie tłumaczenie

EN

"scowl" po węgiersku

volume_up
scowl {przym.}

EN scowl
volume_up
{przymiotnik}

scowl

Synonimy (angielski) dla "scowl":

scowl
English

Przykłady użycia - "scowl" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishJak couldn't see Cale's face from behind the mask but could imagine his scowl.
Jak nem láthatta Cale arcát a maszk mögött, de el tudta képzelni, milyen képet vág.
EnglishHe managed a scowl at the approaching city that the FBI agents didn't notice.
Elég mogorva arccal meredt a közeledő városra, de az FBI-ügynököknek nem tűnt fel.
EnglishAs usual, Riven wore his scarlet cloak, his twin sabers, and an unhappy scowl.
Mint mindig, most is bíbor köpenyét, ikerszablyáit és mogorva arckifejezését viselte.
EnglishHer features were regular but heavy and she wore an almost perpetual scowl.
Vonásai rendesek voltak, de durvák, és szinte állandóan utálkozó arcot vágott.
EnglishHe shifted his scowl from the girl to me, and didn't seem glad I had come in.
Sötét pillantását a lányról rám vetette és nem látszott rajta öröm, hogy már megint itt vagyok.
EnglishWuher gave me the usual scowl in response to my polite, flat- toothed smile.
Wuher a szokásos grimaszt vágta udvarias, tompafogú mosolyomra.
EnglishDavid was scowling, scowling rather like Memnoch could scowl, deep in thought.
Dávid eddig mélyen elmerült a gondolataiban, amihez majdnem úgy ráncolta a szemöldökét, mint Memnoch.
EnglishI'm glad you asked me that, friend, Rukh said with a scowl.
- Örülök, hogy feltetted ezt a kérdést, barátom - mondta sötét mosollyal az arcán Rukh.
EnglishWith a scowl, the massive former gladiator resumed his seat at the head of table, beside Sadira.
Az erős testalkatú hajdani gladiátor morogva visszaült a helyére az asztalfőn, Sadira mellé.
EnglishIt was living and breathing and watching me under its furious shining black scowl, looking down at me.
Élt, lélegzett, és engem nézett a fenyegetően összehúzott, fénylő fekete szemöldöke alól.
EnglishEven Reich was aghast, transfixed by the pointing finger and the fierce scowl.
Reich rémülten, megbűvölten meredt az ujjra, amely felé bökött, és a tüzes tekintetre, amely reá szegeződött.
EnglishDrummond's scowl intensifies, and I smile in return.
Drummond egyre mogorvábban néz rám, én pedig csak mosolygok viszonzásképpen.
EnglishHe was about fifty with bushy gray hair and a terrible scowl.
A pasas nagyjából ötvenéves lehetett, bozontos, ősz haja volt és rettentően fenyegető tekintete.
EnglishWe are badly outnumbered as it is, Etrurian added with a scowl.
Túlságosan kevesen vagyunk tette hozzá rosszkedvűen Etrurian.
EnglishThe red eyes made the arrogant scowl all the more menacing.
A vörös szemektől csak még fenyegetőbb lett a mogorva tekintet.
EnglishAmong all who I trained, Bnagga, Fear said, Trull was and remains TrulTstarted, then his scowl deepened with disbelief.
Az összes tanítványom közül, B'nagga mondta Fear , Trull volt és maradt a legjobb.
EnglishThey frighten me, the way they scowl whenever I get close.
Nagyon ijesztően néznek, ahányszor a közelükben haladok el!
EnglishGone was the smirking scowl of the cocky street hood.
Csakúgy mint az utcai gengszter mogorva és önelégült ábrázata.
EnglishThey're out there, muttered one-eyed Am Banda, standing just to Bremen's left, his face twisted in a worrisome scowl.
Odakint vannak motyogta Bremen balján a félszemű Arn Banda, és idegesen elhúzta a száját.
EnglishThe hell with you, he said, and the scowl stayed right where it was.
Menjen a pokolba! mondta ugyanolyan mogorván.