"running" - węgierskie tłumaczenie

EN

"running" po węgiersku

volume_up
run {rzecz.}
volume_up
run {przym.}

EN running
volume_up
{rzeczownik}

running (też: attendance, attention, course, handling)
volume_up
kezelés {rzecz.}
running (też: beam, cast, course, direction)
volume_up
irány {rzecz.}
Or it's like a used car: when it stops running, you send it to the junkyard.
Vagy mint amikor használt autót veszünk: ha tönkremegy, irány a bontótelep.
One direction seemed slightly darker than any other - the east - and he determined that he had been running due west.
Az egyik irány sötétebbnek látszott a többinél, úgy gondolta hát, hogy az lehet kelet.
But if she starts to bleed, if she starts running a fever, you get her down into that limousine of yours and get her into Napoleonville!
- De ha vérezni kezd, ha belázasodik, rögtön ültesse be a limuzinjába, és irány Napoleonville!
running (też: captaincy, command, conduct, direction)
volume_up
vezetés {rzecz.}
running (też: career, run, rush, scuttle)
volume_up
rohanás {rzecz.}
There was no running, no pounding of feet, no hoarse cries.
Nem volt rohanás, lábdobogás, kiáltozás.
Nem lesz több munka, bosszankodás és rohanás.
Glass landed on glass case, there was another wild shot, and the sound of running feet between the echoes of the detonation.
Az egyik tárlóra esett, újabb vad tüzelést váltott ki; a dörrenések között vad rohanás hallatszott.
running (też: command, control, direction, guidance)
running (też: course, procedure, process, procession)
volume_up
folyamat {rzecz.}
Turkey is running out of chapters and the accession process risks stalling.
Törökország kezd kifogyni a fejezetekből és fennáll a veszélye annak, hogy a csatlakozási folyamat elakad.
I will therefore wait patiently until the whole process is up and running to see what our cooperation will look like.
Ezért türelmesen kivárom, míg az egész folyamat beáll és működni kezd, hogy lássam, miként alakul az együttműködésünk.
It is important that the UN process is now up and running and that in the European Union, we are aware that many paths lead to the same goal.
A lényeges az, hogy az ENSZ-folyamat létezik és működik, és mi az Európai Unióban tudatában vagyunk annak, hogy számos út vezet egyazon cél felé.
running (też: course, drift, flow, flux)
volume_up
folyás {rzecz.}
running (też: drip, dropping, ooze, oozing)
volume_up
csepegés {rzecz.}
running (też: duct, line, round, route)
volume_up
járat {rzecz.}
In I flew, and up to the men's room, noting in flight that somebody was running a floor-waxing machine.
Repültem, fel a férfivécébe, és repültömben észrevettem, hogy valaki padlókefélő gépet járat.
running (też: festering)
running (też: fluent)
And you can actually get optimal nutritional yield by running a kind of high-quality liquid soil over plants' root systems.
Megfelelő tápértékű növényeket lehet termelni, ha bizonyos jó minőségű folyékony tápanyagokkal öntözzük a gyökereket.
running (też: jog, run, scud, scuttle)
volume_up
futás {rzecz.}
Pickpocketing running time on machine bases, he got computations done on the sly.
Futás! időt lopott a Hálózat komputereiből, és elvégezte a számításokat.
It is too much - all this running and jumping, said Shaista sulkily, and the P.T.
Rettenetesen fárasztó az a sok futás meg ugrás duzzogott Shaista.
It's only in our lifetime that running has become associated with fear and pain.
Csak a mi életünk során asszociálódott a futás a félelemmel és fájdalommal.
running (też: run)
volume_up
szaladás {rzecz.}
running (też: smuggling)
running
volume_up
csorgás {rzecz.}
running (też: running stitch)
running
volume_up
folyó {rzecz.} (víz)
Thor Larsen looked at the steady stream of blood running from his broken hand down to the carpet.
Thor Larsen a szőőnyegre folyó vért nézte, amely egyenletesen csörgött szétroncsolt kezébőől.
Running from these heights are several major rivers such as the Ebro, the Duero, the Tagus and the Guadalquivir.
A magasan fekvő területekről számos nagyobb folyó – az Ebro, a Duero, a Tagus és a Guadalquivir – siet a tenger felé.
He was surprised and relieved that he had reached the river without running into still other enemy pickets.
Csodálkozva és megkönnyebbülten vette tudomásul, hogy elérte a folyó partját, anélkül, hogy az ellenség újabb őrjáratába ütközött volna.
running
running
volume_up
járatás {rzecz.}
running
volume_up
laza {rzecz.}
He wore a loose sweatsuit and thick-soled running shoes, both in muted brown.
Végül laza tréningszerelést és vastagtalpú edzőcipőt kapott, tompa barna színűt.
He scowled at her and put his hand against her forehead to see if she was running a noticeable temperature.
A férfi komoran nézte a nőt, kezét a homlokára tette, hogy megnézze van-e láza.
Azt hiszem, láza van.
running (też: upkeep)
running

Przykłady użycia - "running" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe tigone's presence sent them running around in circles, shrieking with alarm.
A tigone jelenlététől őrült futkosásba kezdtek, s szinte visítoztak félelmükben.
EnglishThe commissionaire came running to save her, and copped it with a second bullet.
Erre az ajtónálló odarohan, hogy megmentse, és a második golyó őt lyukasztja ki.
EnglishHe held the door handle and cautiously raised himself up by on the running board.
Megkapaszkodott a sofőrülés melletti ajtó fogantyújában, és fellépett a lépcsőre.
EnglishFor the last fifty years I've been running about in human space, and what am I?
Az utóbbi ötven évben keresztül-kasul bejártam az emberi űrt, és mégis mi vagyok?
EnglishHe stood looking down at him, feeling rage drain out of him like running water.
Ahogy ott állt, s lenézett rá, a harag, mint a víz, lassan elszivárgott belőle.
EnglishI'd come running home as soon as I was made to do something I didn't want to do.
Rohanvást jövök én haza, mihelyt olyasmit kell tennem, ami kedvem ellenére vagyon.
EnglishBut Koga got himself kidnapped by the guy who we think is running the whole show.
Kogát azonban elrabolta az a fickó, aki szerintünk az egész showműsort irányítja.
EnglishHaving competed already at running and wrestling, let the final Trial be swimming.
Miután már versenyeztetek futásban és birkózásban, legyen a végső próba az úszás.
EnglishNewcombe's beeper went off, but he was already running for the command center.
Newcombe hívója elhallgatott, de a férfi már rohant is a parancsnoki központba.
EnglishIt could charge, out-running all else, and it could stand seemingly motionless.
Tudott támadni, mindent elsöpörni, és tudott látszólag mozdulatlan is maradni.
EnglishIf any other candidate had been in the running, she had obviously dropped out now.
Ha bármely más jelölt lett volna esélyes, Victoria most nyilvánvalóan kiütötte.
EnglishSecretly, of course, she wanted to stay, she wanted to go on running her school.
A szíve mélyén tudja, hogy maradni akar, tovább akarja vezetni az intézetet.
EnglishI know that you are running another officer here in Tokyo, but not his name.
Tudom, hogy maguk futtatnak itt még egy embert Tokióban, de a nevét nem ismerem.
EnglishI didn't like the idea of running around loose with that much currency on me.
Visszariadtam attól a gondolattól, hogy ennyi pénzzel a zsebemben szaladgálják.
EnglishThey're running another target-geometry simulation, but they don't need me for that.
Egy újabb célgeometriás szimulációt futtatnak, de ahhoz rám már nincs szükségük.
EnglishRunning only for money had driven him straight into the hands of the manipulators.
A csak pénzért való vadászat egyenesen a manipulátorok karjaiba hajtotta őket.
EnglishExplosions ripped the air-and the young Sand People were screaming and running.
Robbanások rázták meg a homokot a fiatal taszkenek rikoltozva szaladtak szét.
EnglishThe little lady is off somewhere, running after a story, Endwraithe said casually.
A kis hölgy nincs itt, valami sztori után rohangál mondta hanyagul Endwraithe.
EnglishBut if I help you, will you promise not to bother me again by running after me?
- Megígéred, hogy ha megmentelek, nem zaklatsz többé, és nem leselkedel a sarkamban?
EnglishOr Geiger was running a cult and made blood sacrifices in front of that totem pole.
Vagy Geiger egy szektához tartozik, és a totemoszlop előtt végezte a véráldozatot.