EN row
volume_up
{rzeczownik}

row (też: blare, bluster, clamour, cry)
volume_up
lárma {rzecz.}
'You'd have thought all this row would have brought him down.'
- Azt hitte volna az ember, hogy ez a lárma lehozza ide.
Mi ez az éktelen lárma?
And once or twice they had flaming big rows about it.
És emiatt egyszer-kétszer már parázs veszekedés támadt közöttük.
Veszekedés, összezördülések, meg ilyesmik.
After the first row was over, she was too decent to go for him again because he had thrown up his job at the New Albion.
Az első veszekedés után Júlia tapintatlanságnak érezte, hogy ismét nekitámadjon, mert föladta állását az Új Albionnál.
row (też: array, file, line, range)
volume_up
sor {rzecz.}
And saw arcane symbols carved into the stone, row upon row, the language unknown to him.
Látta, hogy a kőbe ősi jeleket véstek, sort sor után, egy számára ismeretlen nyelven.
Makanee whirled and disappeared behind a row of dark life-support cons.
Makanee megpördült, és eltűnt egy sor sötétszínű létfenntartó ládaágy mögött.
(b) the display of a row of in-line consecutive digits in one or more apertures;
b) egy sor egymás után következő számdob leolvasása egy vagy több nyíláson át;
row (też: boating)
row (też: set-to, breach)
row (też: crackdown)
volume_up
lehordás {rzecz.}
row (też: racket, riot, ruckus, rumpus)
volume_up
zenebona {rzecz.}
row (też: hoo-ha, riot, ruckus, shine)
volume_up
ricsaj {rzecz.}
row (też: pull, pulling, rowing)
volume_up
evezés {rzecz.}
Az evezés használ majd, gondolom.
Nothing like rowing for your stomach muscles.
Semmi sem edzi jobban a hasizmokat, mint az evezés.
row (też: talking-to)
volume_up
leszidás {rzecz.}

Synonimy (angielski) dla "row":

row

Przykłady użycia - "row" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLet's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.
Nézzük az önök előtti sort, és kezdjük önnel uram: egy, kettő, három, négy, öt.
EnglishTrevor Neilson: And also, Tan's mother is here today in the fourth or fifth row.
Trevor Neison: Tan édesanyja is itt van ma velünk, a negyedik vagy az ötödik sorban.
EnglishUses the entries in the top row of the selection as labels for the data range.
Az adattartomány címkéjenként a kiválasztás legfelső sorának bejegyzését adja meg.
EnglishCrouched at the end of the cabinet row, Randal cocks his head and listens intently.
Az iratszekrények között kuporogva félrehajtotta a fejét, és feszülten figyelt.
EnglishDwarfed in a row of massive mud-eating machinery was a well-worn Volkswagen Rabbit.
A masszív, sárevő masinák sorában meghúzódva parkolt egy elnyűtt Volkswagen Golf.
EnglishHe walked farther forward, looking down a row of creatures floating in amber fluid.
Elindult a hengersor mentén, és szemügyre vette a folyadékban ázó teremtményeket.
EnglishMaybe the abbot will bless the baseball bats, said Brother Kevin from the third row.
Talán az apát megáldja az ütőket - szólalt meg Kevin testvér a harmadik sorban.
EnglishNow she saw a phantomish, distorted Robert in the first row wrinkle his nose.
Látta, ahogy az első padban ülő Robert kísértetszerű, torz tükörképe fintorog.
EnglishA perfect row of cumulus clouds marked the line where the water met the sky.
Gomolyfelhők katonás sora jelezte azt a vonalat, ahol a víz találkozott az éggel.
EnglishThe tubes were methodically rolled up from the bottom and set in an ordered row.
A tubusokat módszeresen, a végüktől felcsavarták, és sorbaállították őket.
EnglishA half-dozen reporters from various papers held the front row, plaintiff's side.
A felperes térfelén az első sort különböző újságoktól érkezett tudósítók szállták meg.
EnglishSpecifies whether to highlight column and row headers in the selected columns or rows.
Megadja, hogy a kijelölt sorok, illetve oszlopok fejlécei ki legyenek-e emelve.
EnglishSlowly Allanon walked the black down one row of stalls and back along the other.
A druida lassan végigléptetett az állások között, megfordult, visszajött.
EnglishW[ell], tomor[row] will be inter[esting], he told her, getting a sexy nod as a reply.
Holn[ap] izg[almas] nap[unk] lesz, mondta MP-nek, aki erre csábosan bólintott.
EnglishDefines the number of rows, row heights, and column widths for the active vocabulary
Megadja a sorok számát, magasságát és az oszlopok szélességét az aktív szókincshez
EnglishSets additional spacing between the largest character in a row and the cell boundaries.
További térközt állít be a sorban legnagyobb karakter és a cella határa között.
EnglishHe felt empty, driftin', like a row-boat out on the sea and nobody in it.
Üresnek és sodródónak érezte magát, mint egy gazdátlan csónak a nyílt tengeren.
EnglishThis is the case of Mumia Abu-Jamal, who has been on death row for over 20 years.
Mumia Abu-Jamal ügyéről van szó, aki több mint 20 éve várja a kivégzését.
EnglishHe was sitting in the audience, in the very last row, next to the muffled kettledrum.
A közönség soraiban ült, a legutolsó sorban, közvetlenül a letakart üstdob mellett.
EnglishA double row of tiny, flickering lights rippled a complex pattern over and over again.
Apró, hunyorgó fénypontok páros sora villogott valami bonyolult rendszert követve.