"to reduce" - węgierskie tłumaczenie

EN

"to reduce" po węgiersku

EN to reduce
volume_up
[reduced|reduced] {czasownik}

These measures will reduce average CO2 emissions by 6 to 7 grams of CO2 per kilometre.
Ezekkel az intézkedésekkel az átlagos CO2-kibocsátás kilométerenként 6-7 grammal csökken.
It is planned to reduce the CO2 emission limits for private cars to 120 grams per kilometre by 2012.
A tervek szerint 2012-re 120 gramm/kilométerre csökken a magán személygépkocsik CO2-kibocsátásának szintje.
Whether a cod is retained or discarded, it reduces the biomass.
A tőkehalat akár megtartják, akár visszadobják, mindenképpen csökken a biomassza.
...you've helped reduce city crime by 17 percent.
...17 százalékkal csökkent a bűnözés a városban.
Many shipyards were closed and the shipbuilding capacity had to be reduced.
Több hajógyárat bezártak, és a hajógyártási kapacitás csökkent.
The murder rate in the District of Columbia was reduced 90 percent.
Washington területén 90 százalékkal csökkent a gyilkosságok száma.
to reduce (też: to lessen)
It reduces everything down to what's relevant and it discards everything that's not relevant.
Mindent redukál arra, ami fontos, és elvet mindent, ami nem lényeges.

Przykłady użycia - "to reduce" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is worrying that, since 2003, we have not managed to reduce this 15% pay gap.
Aggasztó, hogy 2003 óta nem sikerült csökkentenünk ezt a 15%-os bérszakadékot.
EnglishEnter the amount by which you want to reduce the font size of the selected text.
Írja be a méretet, amekkorára csökkenteni kívánja a kijelölt szöveg méretét.
EnglishIt will also offer benefits in terms of environmental protection and reduce costs.
Más előnyöket is kínál a környezetvédelem és a költségek csökkentése tekintetében.
EnglishThe death penalty has not been proven to prevent or reduce crime significantly.
A halálbüntetésről nem bizonyították, hogy jelentősen csökkentené a bűnözést.
EnglishIt would mean having to reduce the size of national delegations even further.
Ez azt jelentené, hogy tovább kellene csökkenteni a nemzeti küldöttségek méretét.
EnglishIt has been possible to reduce this epidemic, thanks to strict European regulation.
A szigorú európai jogszabályoknak köszönhetően sikerült a járványt csökkenteni.
English(PL) Mr President, what has been done so far to reduce the corporate tax burden?
(PL) Elnök úr! Mi történt eddig a vállalati adóterhek mérséklése érdekében?
EnglishThe report also seeks to reduce the amount of arrears by increasing payments.
A jelentés a kifizetések növelésével kívánja csökkenteni a hátralékok mennyiségét.
EnglishIt will not cut global emissions and will not even reduce carbon intensiveness.
Nem fogja csökkenteni a globális kibocsátást, ahogyan a szénintenzitást sem.
EnglishWe cannot reduce the price of the euro to give us an advantage in exports'.
Nem tudjuk úgy csökkenteni az euró árát, hogy exportelőnyhöz juttasson minket.”
EnglishIt will promote more vigorous competition and reduce the burden on consumers.
Elősegíti a verseny élénkülését, mérsékelve a fogyasztókra nehezedő terheket.
EnglishIn the first place, we need to reduce the volume of domestic emissions dramatically.
Elsősorban a hazai kibocsátások mennyiségét kell drámai mértékben csökkenteni.
EnglishIt is very important that we reduce the emission of greenhouse gases at Union level.
Nagyon fontos, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását uniós szinten csökkentsük.
EnglishFurthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.
Ezenkívül ez a díj jelentősen csökkentheti a közúti közlekedés iránti keresletet.
English(FR) Mr President, Mr Rehn, as you know, there are two ways to reduce deficits.
(FR) Elnök úr, Rehn úr, mint önök is tudják, a hiány csökkentésének kétféle módja van.
EnglishHe thought he had designed something that would reduce the toll of suffering in war.
Azt hitte, hogy olyasmit tervezett, ami csökkenti majd a háború szenvedéseit.
EnglishAll European governments, without exception, are being forced to reduce state spending.
Kivétel nélkül minden európai kormány kénytelen korlátozni az állami kiadásokat.
EnglishIf only we were able to reduce the amount of regulation going through this place!
Nagyon szeretném, ha csökkenne a feleslegesen elfogadott rendeletek száma!
EnglishIn fact, the Council is resisting some of the measures to reduce the burden.
Valójában a Bizottság elutasít egyes intézkedéseket a terhek csökkentése érdekében.
EnglishWe should not just close the door and thereby reduce the chance for improved dialogue.
Nem elég, ha bezárjuk az ajtót és ezáltal csökkentjük a jobb párbeszéd esélyét.