EN ready
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

On the other hand, there are also more ready-made and rapidly available instruments, such as, for example, the scrapping scheme for old cars.
Ugyanakkor léteznek már kidolgozott és gyorsabban hozzáférhető eszközök is, ilyen például a roncsprémium-rendszer.
Roberts's ready acquiescence dispelled the chance of that.
Roberts készséges együttműködése ennek még a halvány reményét is megsemmisítette.
For I know your forward mind: for which I boast of you to the Macedonians, that Achaia also is ready from the year past.
Hiszen ismerem készséges szíveteket, és dicsérlek is benneteket a macedónoknak.
As Niniane was stepping up on the dais she stumbled, and Gwydion was swiftly there, with a ready hand and a polite word.
Amint Niniane fellépett az emelvényre, megbotlott, és Gwydion nyomban ott termett készséges kézzel, udvarias szóval.
ready (też: disposed, inclined, willing, content)
volume_up
hajlandó {przym.}
He was ready to make almost any sacrifice to avoid seeming to play such a part.
Minden áldozatra hajlandó volt, nehogy úgy lássék, mintha ilyen szerepet játszana.
Not even one who is ready to forsake his or her small and selfish world?
Senki se hajlandó lemondani önző, kicsinyes világáról?
Is she willing or ready to do anything about it as regards the introduction of a law?
Hajlandó, illetve készen áll bármit is tenni egy jogszabály bevezetése tekintetében?
ready (też: expeditious, express, facile, fast)
volume_up
gyors {przym.}
It was ready to beat a hasty retreat the instant danger threatened.
Készen volt rá, hogy mihelyt veszély fenyeget, gyors visszavonulót fújjon.
A quick look down to his weapons-status display showed that everything was ready to fire.
Egy gyors pillantás a fegyverállapot-kijelzőre elárulta, hogy minden működik és tüzelésre kész.
Poised on the edge of the chair, she still appeared to be as ready to leap as any cricket.
- Légy nyugodt és figyelmes, és készülj fel a gyors cselekvésre, ha bármilyen vész lecsap.
ready (też: full-blown, instant, made, perfect)
volume_up
kész {przym.}
I'm ready for action now, ready to get on with this career.
Akcióra kész vagyok, kész arra, hogy elkezdjem építgetni a karrieremet.
And when the tea is ready, or almost ready, you tilt it.
És amikor a tea kész, vagy majdnem kész, akkor megbillented.
We are ready, once Serbia is ready by meeting the conditions.
Mi készen állunk, amint Szerbia kész teljesíteni a feltételeket.
ready (też: handy)
ready
volume_up
készen {przym.}
And they have a dozen consumer groups hanging around ready to pitch in advice.
És tucatnyi fogyasztói érdekvédelmi csoport sompolyog körülöttük ugrásra készen.
Using gestures, the breakabout instructed Floyt to be ready to overturn a shelf.
Mozdulataival Floyt értésére adta, hogy álljon készen felborítani egy polcot.
We are ready, once Serbia is ready by meeting the conditions.
Mi készen állunk, amint Szerbia kész teljesíteni a feltételeket.
ready
Six years ago, after Dylan had run off, cleaning out their bank accounts and leaving her with no ready cash, Laura had been forced to scramble, scrape, and scheme to keep the house.
Hat éve, amikor Dylan elszökött, és lecsupaszította a számlájukat, és otthagyta egy cent készpénz nélkül, Laura kénytelen volt mindenféle cselhez folyamodni, hogy megtarthassa a házat.
ready (też: stark)
volume_up
teljesen {przym.}
Croatia should be allowed to accede when it is completely ready.
Hagyni kellene, hogy Horvátország akkor csatlakozzon, ha teljesen készen áll.
The place was deserted and I looked like an asshole, going in ready for Christ knows what.
A hely teljesen elhagyatott volt, én meg ott álltam, mint egy seggfej, a jó ég tudja, hogy mire számítva.
- Teljesen készen, barátom.

2. "steady"

Synonimy (angielski) dla "ready":

ready

Przykłady użycia - "ready" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf madness lay on this planet, ready to claim them all, how could they survive?
Hogy lehet ezen a bolygón élni, ha bármely pillanatban lecsaphat rájuk a téboly?
EnglishThe two whirled: Luke with his lightsaber ready, Han pointing his blaster pistol.
Luke készenlétbe helyezte a fénykardját, Han pedig felemelte a sugárpisztolyát.
EnglishThis one looked every inch a battle commander, from his scars to his ready sword.
- Miféle előkészületeket? - kérdezte egy másik lord tiszteletlenül közbevágva.
EnglishTo him she was just a rather foolish old woman, very ready to part with money.
Azt hitte, ez is csak egy olyan bolond öreg nő, akiről könnyű legombolni a pénzt.
EnglishAboard the barge, Katsin loosened the mooring lines and stood ready to cast off.
A bárka fedélzetén Katsin meglazította a kötelet, és felkészült az indulásra.
EnglishI'll be ready to deliver in two weeks, and that means I'll have to disappear.
Két hét múlva már tudok szállítani, és ez azt jelenti, hogy akkor el kell tűnnöm.
EnglishFor I am even now ready to be sacrificed: and the time of my dissolution is at hand.
Az én véremet ugyanis nemsokára kiontják áldozatul, eltávozásom ideje közel van.
EnglishA lifebuoy equipped with a self-igniting light shall be kept at hand ready for use.
Egy önműködően bekapcsolódó fénnyel ellátott mentőövet kell készenlétben tartani.
EnglishI'd been ready any moment for her to cry out or cling to me, but she wasn't afraid.
Minden percben számítottam rá, hogy felsikolt vagy hozzám bújik, ám ő nem félt.
EnglishWe see that the stage is set for hydrogen vehicles to be ready for the market.
Azt látjuk, hogy a hidrogénüzemű gépjárművek piacéretté tételéhez a háttér megvan.
EnglishHe scolded the servants when the beds weren't made and the meals weren't ready.
Õ korholta a szolgákat, ha nem volt bevetve az ágy és nem készült el az ebéd.
EnglishThe old leaves looked dusty and dark and ready perhaps to dry up and drop away.
A régi levelek porosan sötétlettek, nemsokára elszáradnak, és le is hullanak talán.
EnglishWes and Chap were there too, ready with their earphones, anxious to hear it all.
Wes és Chap is ott voltak, izgatottan várták, mit közvetít majd nekik a fejhallgató.
EnglishAll that I could do was to go at once and tell him that Drusus wouldn't be ready.
Nem tehettem mást, mint hogy szóltam neki: Drusus szobra nem fog elkészülni.
EnglishAnd the science of this time was no more ready for it than the science of any other.
És ennek a kornak a tudománya éppúgy nincs rá felkészülve, mint bármely másiké.
EnglishThe vampire straightened and smiled and said calmly, We are ready to go on?
A vámpír kiegyenesedett, mosolygott, és nyugodt hangon kérdezte: Folytathatjuk?
EnglishThe attack had come at night, Caerid Lock had said, and no one had been ready.
Caerid Lock szerint a támadás éjszaka kezdődött, és mindenkit váratlanul ért.
EnglishThere is no doubt in my mind... that K-1 9 is ready to fulfill her mission.
Nincs kétségem afelől... hogy a K-19 sikeresen végre fogja hajtani a küldetését.
EnglishThe people of the city were roused and told to make ready for a full-scale assault.
Fölébresztették a város lakóit és azt mondták, készüljenek föl egy nagy támadásra.
EnglishI 'spect he's ready to go back out and find hisself a barn full o' mice to eat.
Gondolom, alig várja, hogy elmehessen és találjon magának egy egerekkel teli pajtát.