EN to put out
volume_up
{czasownik}

to put out (też: to aggravate, to aggrieve, to annoy, to bug)
to put out (też: to envisage, to fix, to mark out, to name)
volume_up
kitűz {czas.}
volume_up
termel {czas.}
to put out (też: to come up, to sprout, to strip, to stool)
volume_up
kihajt {czas.}
volume_up
kitesz {czas.}
to put out (też: to agitate, to chafe, to excite, to fluster)
I must say, though, that I'm getting just a bit put out with your impertinent little Styric Goddess.
De meg kell mondanom, engem egy kicsit zavar ez a te kis pimasz styr istennőd.
volume_up
kiad {czas.}
volume_up
elindul {czas.}
to put out (też: to fund, to sink, to tie up, to invest)
to put out (też: to generate, to produce, to turn out)
to put out (też: to head to the sea)
to put out

Podobne węgierskie tłumaczenia dla słowa "to put out"

put rzeczownik
to put czasownik
Hungarian
out przysłówek
Hungarian
to out czasownik
Hungarian

Przykłady użycia - "to put out" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI got my wallet out and put it away and stood up, reaching my hat off the floor.
Elővettem a tárcámat, és elraktam, felálltam, és felvettem a kalapom a földről.
EnglishPut it out of your mind as though it were something harmful to you to think about.
Verje ki a fejéből, mint egy ártalmas gondolatot, amivel nem szabad foglalkozni.
EnglishWithout a moment's hesitation, Cale put Azriim out of his mind and raced for Jak.
Egy szempillantás alatt megfeledkezett Azriimról, és visszafutott a barátjához.
EnglishYou or I, it doesn't matter which, has got to want somebody put out of the way.
Maga vagy én, ez mindegy, szóval egyikünk el akar távolítani valakit az útból.
EnglishAnd to think those demons in Rome thought they had put out your brilliant light.
És ezek a római démonok még azt képzelték, hogy kiolthatják ragyogó fényedet!
EnglishShe fell over a rake, and the young gardener put out an arm and said: Steady, miss.
Megbotlott egy gereblyében és a fiatal kertész hamar odakapott, hogy el ne essen.
EnglishYour cousin, Galahad, Arthur said, and Galahad impulsively put out his hand.
- Az unokabátyád, Galahad - mondta Arthur, és Galahad ösztönösen kezet nyújtott.
English'I would she was in love with me,' says Robin; 'I'd quickly put her out of her pain.'
Bárcsak belém volna szerelmes mondta Robin , én gyorsan kigyógyítanám a bajából.
EnglishI had to clean the tank myself, take all the fish out... put 'em in bags, and...
Magamnak kell kitakarítanom a tankot, kivenni a halakat... kis zacskókba tenni, és...
EnglishAnd as they put out limbs, the limbs burst into small trees, copies of the Redwood.
Amint kinyújtja oldalágait, az oldalágból kisfák törnek ki, a mamutfenyő másolatai.
EnglishWe need first to make sure that we have put out that fire and that it stays out.
Először is el kell oltanunk a tüzet és biztosítanunk kell, hogy ne gyulladjon ki újra.
EnglishI put my left hand out towards Nora, who was sitting on the far side of the bed.
Bal karomat Nora felé csúsztattam, aki messzebb, az ágy túlsó szélén ült.
EnglishBeifus put his tongue out so that the tip showed and ran it along his lips.
Beifus kidugta a nyelvét, hogy látszott, amint a hegye végighaladt a szája szélén.
EnglishCale put the incident out of his mind and began walking toward Riven's table.
Cale már ki is verte a fejéből ezt a kis közjátékot, és elindult Riven felé.
EnglishI have tried to put the event out of my mind—now, it seems, wrongly.
- Megpróbáltam kiverni a fejemből az esetet... most már úgy tűnik, helytelenül.
EnglishHe tried to put it out of his mind; it could only mean trouble at his debriefing.
Igyekezett leküzdeni magában ezt az érzést, mert otthon esetleg bajba kerülhet miatta.
EnglishI put a hand out, hoping he wouldnt pull it off and throw it in the lake.
Kinyújtottam a kezem, abban a reményben, hogy nem fogja kitépni és a tóba dobni.
EnglishThank you, dear, said Miss Marple, and put out a hand to turn on the lamp.
Köszönöm, kedvesem mondta Miss Marple, és már nyúlt is, hogy felgyújtsa a lámpát.
EnglishWe want to put it out in the environment, and we want it to be powered by the Sun.
Ki akarjuk ereszteni a külvilágba, és azt szeretnénk, hogy a Naptól kapja az energiát.
EnglishHere in Britain, I put out a call for British grandmothers, after my Kuppam experiment.
Itt Nagy-Britanniában hirdetésben kerestem brit nagymamákat, a kísérletem után.