"pretended" - węgierskie tłumaczenie


Bezokolicznik czasownika pretended: to pretend
EN

"pretended" po węgiersku

EN to pretend
volume_up
[pretended|pretended] {czasownik}

Go home Pretend that you know nothing and maybe they'll leave you alone.
Ha úgy tesz, mintha nem ismerne engem, akkor valószínűleg nem fogják megölni.
Hát úgy tesz, mintha nem tudná?
I growl at him when he come close and he pretend not to hear.
Morgok rá, amikor közel jön, de úgy tesz, mintha nem hallaná.
I don't have to pretend with hip-hop, and hip-hop doesn't have to pretend with me.
Nem kell színlelnem a hip-hop előtt, és a hip-hop sem színlel előttem.
He watched Sally pretend interest in the outside world.
Sam csöndben figyelte, amint Sally érdeklődést színlel a kinti világ irányában.
She's shrewd without being at all intellectual and well, never pretends about anything.
Ravasz, anélkül hogy művelt lenne, és... és sohasem színlel.
volume_up
tettet {czas.}
Szösz lát tettet-üveget.
to pretend (też: to denote, to indicate, to point, to record)
volume_up
mutat {czas.}

Przykłady użycia - "pretended" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI hav never pretended to an understanding of women, bu truly am I now in a maze.
Soha sem tettettem, hogy értem a nőket, de most aztán tökéletesen zavarban vagyok.
EnglishTo have pretended to be out would have roused suspicions, with the house lights on.
Normális körülmények között fölvette volna rögtön, mert talán az egyik szomszéd.
EnglishMy mother, who wasn't yet my mother, only pretended to be dead among the corpses.
Anyám, aki akkor még nem volt az anyám, a sok hulla közt csak tettette, hogy halott.
EnglishHe couldn't get hold of Frye last Wednesday night, but he pretended that he had.
Nem érte el Frye-t csütörtök este, de úgy tett, mintha beszélt volna vele.
EnglishAnd when his face fell, you pretended not to notice-you told him ... let me see.
S úgy tettél, mint aki meg sem látja, hogy a képe megnyúlik, hanem csak...
EnglishAll his suspicions were directed against Lombard and I pretended to concur in these.
Minden gyanúja Lombardra irányult, és én úgy tettem, mintha egyetértenék vele.
EnglishEach time I pretended to go to sleep again and went crazy after a few minutes.
Mindannyiszor úgy tettem, mint aki elalszik, és pár perc múlva megint kitört a roham.
EnglishHe knew that what you pretended to have seen was what had really happened.
Õ tudta, hogy amiről maga azt állította, hogy látta, az valójában úgy is volt.
EnglishHe obvi-ously thought less of his powers than he'd pretended to in the tavern.
Valószínűleg sokkal kisebb hatalmat gondolt magának, mint amennyit az ivóban színlelt.
EnglishShe should have hidden him in New Orleans and pretended that he had never been there!
New Orleansban kellett volna elrejtenie Lashert, megjátszva, hogy sohasem járt ott!
EnglishHad Tate screwed up, that killed might not have been the limp joke he pretended it was.
Ha Tate nem lett volna, akkor a kinyírtak kifejezés szó szerint lett volna értendő.
EnglishEach of them, after a searching look at Sparhawk's face, pretended ignorance.
Egyre különösebb érzésem van mondta a lovag, amikor kiléptek egy újabb dolgozószobából.
EnglishPoor Pinocchio pretended to be peaceful and contented, but he was far from that.
Úsztak megint vagy egy órát, de egyre lassabban, egyre lankadtabban.
EnglishAillas brought out bacon and the sack of meal, which Tatzel pretended not to notice.
Aillas szalonnát és lisztet vett elő; Tatzel úgy tett, mintha nem látná.
EnglishBrutus pretended to be a half-wit, too, to be better able to restore popular liberty.
Brutus is féleszűnek tettette magát, hogy képes legyen helyreállítani a nép szabadságát.
EnglishHe glared at them until they sullenly returned, or pretended to return, to the game.
Sina addig nézte őket fenyegetően, míg végre elfordultak, és újra belemerültek a játékba.
EnglishThrasyllus made another set of calculations, and then looked up in real or pretended terror.
Thrasyllus újra számolni kezdett, aztán tettetett vagy igazi rémülettel felnézett:
EnglishHe pretended to concentrate instead on the conversation between Biron and Wanda.
Úgy tett, mintha nem hallotta volna a kérdést, mintha Biron és Wanda beszélgetésére koncentrálna.
EnglishShe brought the baby home and pretended he had been legally placed in her care and custody.
Hazavitte hát és eljátszotta, hogy a gyereket törvényesen örökbe fogadta.
EnglishWhen I was Lady Swan, I pretended to be swimming about on the floor.
Mint Hattyúkisasszony, úgy tettem, mint aki úszik a gyerekszoba padlóján.