"to pretend" - węgierskie tłumaczenie

EN

"to pretend" po węgiersku

EN to pretend
volume_up
[pretended|pretended] {czasownik}

Go home Pretend that you know nothing and maybe they'll leave you alone.
Ha úgy tesz, mintha nem ismerne engem, akkor valószínűleg nem fogják megölni.
Hát úgy tesz, mintha nem tudná?
I growl at him when he come close and he pretend not to hear.
Morgok rá, amikor közel jön, de úgy tesz, mintha nem hallaná.
I don't have to pretend with hip-hop, and hip-hop doesn't have to pretend with me.
Nem kell színlelnem a hip-hop előtt, és a hip-hop sem színlel előttem.
He watched Sally pretend interest in the outside world.
Sam csöndben figyelte, amint Sally érdeklődést színlel a kinti világ irányában.
She's shrewd without being at all intellectual and well, never pretends about anything.
Ravasz, anélkül hogy művelt lenne, és... és sohasem színlel.
volume_up
tettet {czas.}
Szösz lát tettet-üveget.
to pretend (też: to denote, to indicate, to point, to record)
volume_up
mutat {czas.}

Przykłady użycia - "to pretend" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishCaladnei, please just watch and listen and pretend ye're not here for a bit, eh?
- Caladnei, most csak hallgass, és figyelj, és tégy úgy, mintha itt sem lennél.
EnglishThe little boy could pretend to be steering the limousine with the plastic wheel.
A kisfiú azt játszhatta, hogy ő kormányozza a limuzint azzal a plasztikkerékkel.
EnglishWe all wear masks and pretend to be something other than ourselves, do we not?
Mindnyájan álarcot viselünk és úgy teszünk, mintha valaki mások lennénk, nem igaz?
EnglishCouldn't you at least pretend that you don't know who's knocking at your door?'
Nem tudnál legalább úgy tenni, mintha fogalmad sem lenne róla, ki áll az ajtó előtt?
EnglishWhy-I asked myself later, in the periscope-didn't you pretend nothing had happened?
nak a kérdést tegnapelőtt este a periszkóp-ban , mintha mi sem történt volna?
EnglishI'm beginning to catch on that you're not nearly as omniscient as you pretend to be.
Látom én már, hogy egyáltalán nem vagy olyan mindentudó, amilyennek tetteted magad.
EnglishYou can't pretend to be sick for the rest of your life, just because you're afraid.
Nem színlelheted életed végéig, hogy beteg vagy, csak azért, mert rettegsz.
English'Then don't you pretend you don't understand what I'm saying!' he shouted back.
Akkor ne tegyen úgy, mintha nem értené, amit mondok! kiabált vissza Paul.
EnglishI promised I'd go through with this, but I never agreed to pretend to like it.
Belementem, hogy végigcsinálom, de azt nem vállalom, hogy még jó képet is vágjak hozzá.
EnglishI cannot pretend I thought of her as a child, however, when I thought of this.
Nem állíthatom mindazonáltal, hogy gyermekként gondoltam rá, mikor ilyeneket gondoltam.
EnglishIf questioned at the gate, hold up your veil and pretend you do not understand.
Ha kérdeznének a kapunál, vond fátyolodat az arcod elé, és tégy úgy, mintha nem értenéd.
EnglishI do not pretend to understand what caused this girl to leave her people.
Nem teszek úgy, mintha érteném, mi késztette ezt a lányt arra, hogy elhagyja népét.
EnglishNor, I fear, could one pretend you had spent the intervening three days somewhere else?
És félek, azt sem játszhatja el, hogy a közbeeső három napot másutt töltötte.
EnglishThey strangled her, threw her into the bath and tried to pretend it was suicide.
A lányt megfojtották, bedobták a kádba és megpróbálták öngyilkosságnak álcázni az egészet.
EnglishAnd neither can I see you knowing as little about all this as you pretend to know.
És azt sem hiszem, hogy olyan keveset tud minderről, mint ahogy mutatja.
English'Do you pretend that it was he who shot Prince Michael?' she asked presently.
- Azt állítja ön - kérdezte Virginia -, hogy ő ölte meg Mihály herceget?
EnglishI do not pretend to understand her reasons, but the images were clear.
Nem állítom, hogy pontosan megértettem volna okait, de a képek tiszták voltak.
EnglishIf you couldn't live in a palace, at least you could pretend you did.
Ha már az ember nem lakhat palotában, legalább csináljon úgy, mintha abban lakna.
EnglishYou want to pretend to be mortal, but to deceive makes you angry and it makes you kill.
Mímelni akarod, hogy halandó vagy, ám a csalás haragra gerjeszt, és ettől ölnöd kell.
EnglishHe couldn't pretend to understand the processes at work upon and around him.
Nem is próbálta színlelni, hogy megérti a körülötte működő erők játékát.