EN practise
volume_up
{rzeczownik}

volume_up
gyakorlat {rzecz.}
Good animal husbandry is something that Irish farm families have as a rule practised and I commend them for this.
Az ír farmerek családjainál a jó állattartás általános gyakorlat, nagyra tartom őket ezért.
The death penalty, which is practised in many parts of the world, is one of the most inhuman forms of law enforcement.
A halálbüntetés, amely a világ számos táján gyakorlat, a bűnüldözés egyik legembertelenebb formája.
The draft broadcasting communication therefore seeks to consolidate the Commission's state aid case practised since their existing 2001 communication.
A műsorsugárzásról szóló közleménytervezet tehát a Bizottság által, a 2001-es közlemény óta meglévő állami támogatási gyakorlat megszilárdítását célozza.

Synonimy (angielski) dla "practise":

practise

Przykłady użycia - "practise" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe should practise what we preach, and this is what we are going to do in 2008.
Ahhoz kellene tartani magunkat, amit mondunk, és ezt is fogjuk tenni 2008-ban.
EnglishMirtai told you to be careful, so you ought to practise that for a while.'
Mirtai azt mondta, légy óvatos, ezért nagyon sok gyakorlásra lesz szükséged.
EnglishThese qualifications enable holders to practise their profession in any Member State.
E képesítések birtokosai bármely tagállamban gyakorolhatják szakmájukat.
EnglishBut within the EU do we always consistently practise what we preach?
De vajon az EU-n belül mi mindig következetesen azt tesszük, amit prédikálunk?
EnglishThey must be allowed to remain together, so that they can practise their faith.
Lehetővé kell tenni a számukra, hogy együtt maradhassanak, és így gyakorolhassák a vallásukat.
EnglishI don't practise necromancy myself, but I know the proper spells.'
Jómagam ugyan nem gyakorlom a nekromanciát, viszont ismerem a varázslatokat.
EnglishWe have also sound-houses, where we practise and demonstrate all sounds, and their generation.
Vannak hang-házaink is, ahol a hangokkal és keletkezésükkel kísérletezünk.
EnglishTo those people I say: the more you practise, the luckier you get.
Nekik én azt mondom, minél többet gyakorolsz, annál szerencsésebb leszel.
EnglishWhen I do practise single games, I am told that I'm very lucky.
Szoktam gyakorolni a játékokra, és azt mondják... nagyon szerencsés vagyok.
EnglishWe are in the habit of lecturing to others, but we do not necessarily practise what we preach.
Megszoktuk, hogy másokat kioktatunk, de mi magunk nem mindig gyakoroljuk, amit hirdetünk.
EnglishThen I began to think of Holmes's own methods and to try to practise them in reading this tragedy.
Holmes módszereire gondoltam, megpróbáltam a segítségükkel kikövetkeztetni, mi történt.
EnglishWe Europeans should also practise what we are constantly preaching.
Nekünk, európaiaknak is aszerint kell cselekednünk, amit beszélünk.
EnglishFreedom to profess and practise a religion is one of the most important elements of human rights.
A vallás tanításának és gyakorlásának szabadsága az emberi jogok egyik legfontosabb eleme.
EnglishIf this is lacking then we will never practise what we preach.
Ha ez hiányzik, soha nem visszük át a gyakorlatba azt, amit hirdetünk.
English'We can practise on yours and then get it right with mine.'
- Majd gyakorlunk a tiéden, és mire az enyém megszületik, profik leszünk.
EnglishThat'll give you a whole hour free to practise that No on Sam.
Legalább egy teljes óra hosszat nyugodtan gyakorolhatod Sammel is, hogy kell nemet mondani.
EnglishAnyone who calls for tolerance must also show tolerance to those who practise a Christian faith.
Aki toleranciát kér, az maga is mutasson toleranciát a keresztény hitüket gyakorlókkal szemben.
EnglishAlso, I shall need some peace and quiet in which to practise.
Továbbá valami nyugalmas hely, ahol békén hagynak és gyakorolhatok.
EnglishThe right of religious groups to assemble and practise their religion must be unconditional.
A vallási csoportok gyülekezési és vallásuk gyakorlására vonatkozó jogának feltétlennek kell lennie.
English(1) Let them practise first, and school us with their precepts afterwards.
Tegyék meg előbb ők magok, aztán oktassanak másokat.