"practiced" - węgierskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o practice
EN

"practiced" po węgiersku

EN practiced
volume_up
{przymiotnik}

practiced (też: practised, proficient, skilful, skillful)
Well practiced by now at the art of lying, Gordon continued in a flat tone.
Gordon - gyakorlott hazudozó lévén - közönyös hangon folytatta.
He is a practiced intriguer, and I lack experience in such things.
Gyakorlott cselszövő, nekem pedig nincs gyakorlatom ezekben a dolgokban.
The waiter snatched the money and pocketed it with the speed of a practiced bribee.
A pincér elkapta a pénzt, és gyakorlott megvesztegetetthez méltó gyorsasággal zsebre vágta.
practiced (też: practised, workmanlike)

Synonimy (angielski) dla "practiced":

practiced

Przykłady użycia - "practiced" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI know this is a trying time for you, Tannerton said in practiced mournful tones.
Tudom, hogy megviseli a látvány - jegyezte meg begyakorlott komolysággal Tannerton.
EnglishLaw could be practiced only by real lawyers who could stand before juries and preach.
Azok az igazi jogászok, akik képesek megállni az esküdtek előtt és szónokolni.
EnglishSpace war was a slow thing, especially as practiced by the long-viewed Galactics.
Az űrharc körülményes dolog, főleg úgy, ahogy a galaktikusok csinálják.
EnglishShe found him standing at the door of the room where he'd practiced the Art.
Tesla annak a helyiségnek az ajtajában talált rá, ahol annak idején a Tudást gyakorolta.
EnglishHe began to walk again, trying to regain the easy rhythm he had practiced with his daddy.
Megint elindult, és igyekezett visszanyerni az apjával begyakorolt könnyed ritmust.
EnglishThe voice on the radio didn't sound American-it sounded too smooth, too practiced.
A hang a rádióban nem volt amerikai: túl sima volt, túl begyakorlott.
EnglishThey were not as learned or practiced as he, but they were able enough.
Nem voltak olyan olvasottak, sem olyan gyakorlottak, mint ő, de ennyi is elég lehet.
EnglishLayson had practiced law for ten years and had been in many courtrooms.
Layson maga is tíz évig ügyvédkedett, és számos tárgyalóteremben megfordult.
EnglishHe evidently liked being Number One, and practiced hard to stay there.
A jelek szerint imádott a legjobb lenni, és keményen dolgozott, hogy az is maradjon.
EnglishSo I fixed her up with Arlene... who I discovered practiced an alternative life-style too.
Azt hiszem rendbehozzuk Arlene-nel, akiben felfedeztem az alternatív élet gyakorlóját.
EnglishI've practiced my trade for twenty years, and I've never heard of such a group.
- Húsz éve vagyok a szakmában, mégsem hallottam ilyen csoportról.
EnglishVanya, this mission is one Spetsnaz has practiced more than once.
A helyzet az, Ványa, hogy a Szpecnaz már régóta készül egy hasonló küldetésre.
EnglishAs one source of the signs themselves, Sequoyah practiced copying the
A jelrendszer, amelyet Sequoia a csiroki nyelv szótagjainak ábrázolására dolgozott ki
EnglishAs regards us, many Members of the European Parliament have practiced sport.
Ami minket illet, az Európai Parlament számos képviselője sportolt.
EnglishUnofficially, however, I accept that it is still widely practiced, even in Nigeria.
Nem hivatalosan ugyanakkor szerintem még mindig széles körben bevett gyakorlat, még Nigériában is.
EnglishHe'd practiced his answer because he couldn't stand the thought of lying to Millie.
A válasz őszintén hangzott; igaz, sokáig gyakorolta, mert irtózott attól, hogy hazudjon Millie-nek.
English'They practiced together, day after day, and that's probably even more important than the games.
Az az úttestre pottyant, a csatorna felé gurult, de félúton ismét megállt, megdermedt.
EnglishHe mixed in the dark with the practiced, steady, and heavy hand of the chronic drinker.
Biztos, nem remegő, súlyos kézzel keverte az italt a sötétben, ahogy rendes alkoholistához illik.
EnglishFor two full days he had practiced throwing rocks, and taken his reward in squirrel meat.
Két napig gyakorolta a kődobálást, és jutalmul mókushúst ehetett.
EnglishShe, a noblewoman of Sembia, spoke the thieves' tongue with the practiced ease of a veteran boxman.
Még sosem hallotta, hogy egy nemes hölgy Sembia tolvajnyelvét használja.