"park" - węgierskie tłumaczenie

EN

"park" po węgiersku

volume_up
park {rzecz.}
HU

"park" po angielsku

volume_up
park {rzecz.}
EN

EN park
volume_up
{rzeczownik}

park
volume_up
park {rzecz.}
This is the Italian portal, the Ukrainian park, the Polish park, the Japanese square, the German park.
Ez az Olasz Portál, az ukrán park, a lengyel park, a japán tér, a német park.
There are already eight national parks in Europe, including Retezat National Park in Romania.
Már nyolc nemzeti park van Európában, köztük a romániai Retezat Nemzeti Park.
His name was Park Hampstead, and he had the air of a retired military man.
Park Hampsteadnak hívták és nyugállományú katonaembernek látszott.
In many Member States, there are not really sufficient safe parking areas.
Sok tagállamban még nincs ténylegesen elegendő számú biztonságos parkolóhely.
There was a big parking space in front and a circular lawn with roses.
Egy nagy parkolóhely volt elöl, és egy kör alakú pázsit, rózsákkal.
Off to the left, beyond the parking space there was a sunken garden with a fountain at each of the four corners.
Baloldalt, a parkolóhely mögött mélyen fekvő kert, egy-egy szökőkúttal a négy sarkán.
park (też: game preserve, warren)
volume_up
vadaskert {rzecz.}
I've found a nice quiet little hotel called (heaven knows why) the Deer Park.
Találtam egy kedves, csendes kis szállodát, ördög tudja, miért, Vadaskert a neve.
park
volume_up
dísztér {rzecz.}
park
volume_up
telephely {rzecz.}

Synonimy (angielski) dla "park":

park

Przykłady użycia - "park" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI took my zaichik for a walk in the park, and she showed up with her little boy.
Elvittem az én kis zajcsikomat a parkba, és ő összebarátkozott a nő kisfiával.
EnglishIt was this report that Solomin brought on microfilm to the park bench at Yalta.
Ez volt az a jelentés, amelyet Szolomin azon a bizonyos jaltai padon ülve átadott.
EnglishAs for the amusement park at Great Barrington, whose idea was that originally?
És ami a vidámparkot illeti Great Barringtonban, kinek az ötlete volt eredetileg?
EnglishI didn't think people were supposed to sleep in this part of the park, he said.
Nem hiszem, hogy a parknak ebben a részében szabad lenne táborozni mondta a férfi.
EnglishI PARK QUIETLY behind the long Cadillac, and ease from my car without a sound.
Csöndben leparkolok a hosszú Cadillac mögött, és hang nélkül kiszállok a kocsiból.
EnglishWhen I was little, I got caught stealing a stuffed animal at the amusement park.
Amikor kicsi voltam, rajtakaptak a vidámparkban, hogy plüss-állatkát loptam.
EnglishEliot wouldn't allow his escorts to park their car directly in front of his cabin.
Eliot nem engedné meg, hogy kísérői közvetlenül a bungalója előtt parkoljanak.
EnglishThey chased Seb over towards the wire fence that skimmed one edge of the car park.
Sheb után eredtek, aki a parkolót egyik oldalról körülvevő drótkerítés felé loholt.
EnglishStantz sent the EctolA sailing off the street and headed for a small public park.
Stantz lehajtott az EKTO 1A-val az útról és betért a közeli magányos parkba.
EnglishIts only competition was a statue of a Union soldier on foot in Fairchild Park.
Egyetlen versenytársa az Unió gyalogos katonájának szobra volt, a Fairchild Parkban.
English'This the way to Fernly Park, mister?' asked the stranger in a hoarse voice.
- Erre kell menni a Fernly Parkba, miszter? - kérdezte az idegen rekedt hangon.
EnglishHe loved to sit on the hill above the park on clear nights and enjoy a quiet smoke.
Imádott holdfényes éjszakákon a parkra néző dombon békésen cigarettázva ücsörögni.
English'But why would Joseph have been in Carl Schurz Park in the rain at three a.m.?'
- De mit keresett Joseph a Carl Schurz Parkban az esőben hajnali háromkor?
EnglishYou have a very small park here, returned Lady Catherine after a short silence.
- Látom, nagyon kis parkjuk van - szólalt meg ismét Lady Catherine, rövid szünet után.
EnglishOliver Payne, in the little laboratory overlooking the park.
MOST kezdje elölről mondta a parkra néző kis laboratóriumban dr. Oliver Payne.
EnglishYou could land a plane quite easily in the park, he added with enthusiasm.
A parkban egészen könnyen le lehetne szállni repülőgéppel - fűzte hozzá lelkesen.
EnglishConsequently I stopped the car climbed over the wall and ran across the park.
Megállítottam az autómat az úton, átmásztam a falon és végigmentem a parkon.
EnglishIf that amusement park were rusty and falling apart, you'd never go on the ride.
Ha a vidámpark rozsdás lenne és szétesne, soha nem mennél oda egy körre.
EnglishAnother agent in dark brown sat suspiciously on a park bench up the sidewalk.
Egy harmadik ügynök sötétbarna kabátban üldögélt a járda mellett egy padon.
EnglishWe want to welcome a very special guest to our park today -- the president's daughter.
Szeretnénk üdvözölni mai különleges vendégünket...a parkunkban,...az elnök lányát!