"onto" - węgierskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o öntő,öntő-
EN

"onto" po węgiersku

volume_up
onto {przyim.}
HU

EN onto
volume_up
{przyimek}

onto (też: on)
A minute later, she was on M Street, then around the circle onto Pennsylvania Avenue.
Egy perc múlva már az M Streeten volt, majd rákanyarodott a Pennsylvania Avenue-ra.
Screaming, beating at it with his fists, Beaver fell backward onto the toilet.
Beaver sikoltva csépelte az öklével, és hanyatt esett, a vécére.
It billowed out, then settled onto Norris's typewriter like a brightly colored butterfly.
A kendő kiterült a levegőben, majd úgy szállott Norris írógépére, mint valami tarka lepke.
onto (też: on)
We took a left, and then a right, onto Heald Place.
Balra fordultunk, aztán jobbra, rá a Heald Place-re.
Ráfordult a Wallace Highway re.
Crouch Hill Road to Hillfield Avenue, and then a left onto Vickers Lane followed by a left onto Petrie Street.
Crouch Hill Road, Hillfield Avenue, aztán balra a Vickers Lane-re, azon tovább, és megint balra a Petrie Streetre.

Przykłady użycia - "onto" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAs soon as the car had turned onto the street, he lifted the phone in his booth.
Amint azonban a kocsi befordult a sarkon, rögtön felemelte a fülkében telefonját.
EnglishIn a second he was through it, pushing the engineer backward onto the flight deck.
Egy másodperc alatt átjutott rajta, s a mérnököt visszalökdöste a pilótafülkébe.
EnglishThe design of the rings was burned quite clearly onto her palm, a spiral tattoo.
A lap mintázata elég élesen kirajzolódott a tenyerén, akár egy spirális tetoválás.
EnglishShe leaped onto his back as his hand closed over the shaft of the Toque mallet.
Jack hátára ugrott, abban a pillanatban, amikor Jack megmarkolta az ütő nyelét.
English'They were onto us, they could have taken us anytime, but they offered me a deal.
- Mindenről tudnak, bármikor lecsaphattak volna ránk, de megegyezést kínáltak.
EnglishThey're projecting our own personal fears andanxieties... onto the national stage.
Kivetítik a saját személyes félelmeinket és aggodalmunkat... a nemzeti színtérre.
EnglishShe wiped the rain from her face and, ignoring Hull, moved past onto the path.
Kitörölte az arcából az esővizet, és Hullra ügyet sem vetve elindult az ösvényen.
EnglishNow not surprisingly, that influenced some people to think we were onto something.
Nem meglepő hát, hogy a munkánk hatással volt bizonyos emberek gondolkodására.
EnglishThe wolf fell onto him, its forelimbs severed halfway down and spraying blood.
A farkas rázuhant, mellső lába félig levált a helyéről, és spriccelt belőle a vér.
EnglishAs I left my attic, I kicked something over the threshold and onto the landing.
Ahogy kiléptem az ajtón, átrúgtam valamit a küszöbön, és kigurult a lépcsőpihenőre.
EnglishHe eased forward onto the balls of his feet, spear held lightly in both hands.
Lábujjhegyen közelebb merészkedett, a dárdát könnyedén tartotta a két kezében.
EnglishThey'd come out onto the largest of the areas set aside for the day's activities.
Megérkeztek az egyik legnagyobb térséghez, amit a napi programokhoz előkészítettek.
EnglishShe padded towards the stairs, onto the platform and through the unwarded entrance.
A lépcső felé futott, fel a fogadóteraszra, majd be az őrizetlenül hagyott ajtón.
EnglishHe failed, however, and stepped onto the floor in the centre of the corridor.
Nem járt sikerrel, kénytelen volt kilépni a folyosóra, hogy megtámassza magát.
EnglishHe felt as if he should have a telephone grafted onto the side of his head soon.
Talán jobb lenne, ha most már tartósan a fülére növesztenének egy telefont.
EnglishBilly stirred, rolled over, and knocked the cheap alarm clock onto the floor.
Billy megrezzent, a hátára fordult, és leverte az olcsó ébresztőórát a földre.
EnglishEverybody in America was supposed to grab whatever he could and hold onto it.
= Amerikában az volt a szokás, hogy mindenki elmarja, amit csak tud, és megtartja.
EnglishLizard cats, you mean, one of the Guardsmen said, spitting blood onto the street.
Macskagyíkok, akartad mondani javította ki az egyik katona, s véreset köpött a kőre.
EnglishTwo imposing figures stepped out of the shadows onto the brightly lit concourse.
Két tiszteletet parancsoló figura lépett elő az árnyak közül a jól megvilágított útra.
EnglishBut, transcribed onto paper, his words would have pleased any English grammarian.
Leírva azonban a szavai bármelyik angolnyelvtan-tudort kielégítették volna.