"mouthful" - węgierskie tłumaczenie

EN

"mouthful" po węgiersku

volume_up
mouth {rzecz.}

EN mouthful
volume_up
{rzeczownik}

mouthful (też: bit, bite, morsel, nibble)
volume_up
falat {rzecz.}
Mit akarsz, egy falat tonhalat?
Ryan, come join us, she said, chewing another huge mouthful of rice.
- mondta egy újabb kiadós falat rizs mellől.
He was away some time, and Frodo after a few mouthfuls of _lembas_ settled deep into the brown fern and went to sleep.
Frodó meg bekapott néhány falat lembast, aztán behúzódott a páfrányba, és lefeküdt aludni.
mouthful (też: draught, gulp, nip, potion)
volume_up
korty {rzecz.}
Give me another mouthful of that brandy and I shall be ready for anything.
Adjon még egy korty konyakot, és akkor nem bánom, jöhet akármi.
The mouthful of spirits sluiced his gums and throat, and scorched its way down into his belly.
A korty szesz megbizsergette az ínyét és a torkát, aztán érezte, ahogy szétárad a gyomrában.
No one talks about Bruno Frye until we've put away the last bite of our steak, the last swallow of this excellent wine, the last mouthful of coffee, and the very last sip of brandy.
A legfontosabb szabály, hogy egy szót sem Bruno Frye-ról, míg egyetlen falat van a tányéron, míg van egy korty is a poharunkban.
mouthful
mouthful (też: spot)
mouthful
mouthful

Przykłady użycia - "mouthful" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe thing pulled back, turned, saw him, and bared its mouthful of needle teeth.
A lény hátrahúzódott, megfordult, rámeredt, és kivicsorította tűhegyes fogait.
EnglishI cannot eat with these hungry creatures watching my every mouthful.”
Képtelen vagyok úgy enni, hogy ezek az éhes emberek kinézik a számból a falatot!
Englishcried a shocked Alec through a mouthful of mashed potatoes.
Mit fogunk csinálni? motyogta rémülten Alec jókora adag tört krumplival a szájában.
EnglishOne more mouthful of champagne and he must tell Randolph what else there was.
Még egy alapos kortynyi pezsgő, és el fogja mondani Randolphnak, hogy mi van még itt.
English'Economic partnership agreements' really is quite a mouthful, particularly in German.
A "gazdasági partnerségi megállapodás” elég hosszú kifejezés, különösen a németben.
EnglishHe grinned now, and he appeared to have a mouthful of little Christmas tree lights.
Ahogy most vigyorgott, mintha tele lett volna a szája karácsonyfaizzókkal.
EnglishRowan smiled at Dolly Jean, who nodded and took another huge mouthful of Amaretto.
Aztán most nehogy befeketíts, mert leugatlak! figyelmeztette Dolly Jean.
EnglishYou have remarkable stamina, Mitch, Royce Mc-Knight said with a mouthful.
Bámulatos állóképessége van, Mitch jegyezte meg Royce McKnight teli szájjal.
EnglishShe spat, not once but three or four times, to rid herself of a mouthful of muck.
Háromszor vagy négyszer egymás után kiköpött, hogy megszabaduljon a száját eltömő ganétól.
EnglishDolly Jean took the bottle of Amaretto for herself and swallowed a good mouthful.
Dolly Jean maga elé tette az amarettós üveget, és derekasan meghúzta.
EnglishMark swallowed a mouthful of bread and wiped his mouth with the napkin.
Mark lenyelt egy jó nagy adag kenyeret, és a szalvétával megtörölte a száját.
EnglishI hand my paperwork to a harried clerk, a cute girl with a mouthful of gum.
Odaadom a papírokat egy zaklatott adminisztrátornak, akinek rágógumival van tele a szája.
EnglishOne last thing, Cynthia Chin said around a mouthful of coddled egg, as if she'd just remembered
Ez arra is jó volt, hogy elleplezzék vele óvatos, de szakadatlan vetélkedésüket.
EnglishThey would find you too big and tough a mouthful, I am afraid, sister, Morgaine said amiably.
- Túlságosan nagy és kemény falatnak találnának, húgom - mondta kedvesen Morgaine.
EnglishShe took a mouthful of leaves and crunched, thinking as she chewed.
A szájába gyömöszölt egy darab zöld növényt, és mialatt rágta, a gondolataiba merült.
EnglishHe draws in a quick hissing mouthful of air over his bottom lip.
Az apja pedig hirtelen beszívja alsó ajkát, és gyorsan, sziszegve levegő után kap.
EnglishMust have, because most of the time old Claire wouldn't say shit if he had a mouthful.'
Biztosisten, mert Claire akkor se mond hülyeséget, ha épp azt gondol.
EnglishHe gulped down another mouthful from the bottle of sake and, bracing himself, hurried outside.
A férfi még egyszer kortyintott a pálinkából, és fölélénkülve, kiszökkent a ház elé.
EnglishThe creature roared, showing Cale a mouthful of teeth, and reared up.
A szörnyeteg felordított, kivillantva ezernyi fogát, majd felágaskodott.
EnglishUlver smiled disarmingly at her over jaws munching a mouthful of fruit.
Ulver lefegyverz mosolyt ragyogtatott rá egy falásnyi gyümölcs fölött.