"morale" - węgierskie tłumaczenie

EN

"morale" po węgiersku

volume_up
morale {rzecz.}
volume_up
moral {rzecz.}
volume_up
moral {przym.}

EN morale
volume_up
{rzeczownik}

morale (też: cheer, cue, feeling, frame of mind)
volume_up
hangulat {rzecz.}
Elég rossz volt a hangulat.
Rossz a hangulat.
morale (też: ghost, mind, psyche, shade)
volume_up
szellem {rzecz.}
Watching this, the lower ranks had suffered a staggering setback to morale.
Ezt látván a közemberek is visszahúzódtak, s a szellem jóvátehetetlenül megromlott.
morale

Synonimy (angielski) dla "morale":

morale
moral
English

Przykłady użycia - "morale" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf he did anything rash, it could be the last straw that broke Streaker's morale.
Ha most a fin valami durvát csinál, akkor vége a Streaker moráljának.
EnglishFor all of Takkata-Jim's skill, his moody isolation is becoming a drag on crew morale.
Bármilyen rátermett is Takkata-Jim, az a mogorva elszigetelődés rontja a legénységi morált.
EnglishThe morale of the citizens and particularly of Wargun's troops is very important just now.'
A város lakóinak, de különösen Wargun katonáinak a morálja most nagyon fontos szempont.
EnglishHe gave his best morale speech that evening, by torchlight in the crowded square.
Aznap este, fáklyafény mellett csodálatos, felemelő beszédet tartott a téren összegyűlt tömegnek.
EnglishIf I had a morale problem on my boat, performance figures would show it.
Ha gond lenne a legénységemmel, az a teljesítményükön is meglátszana.
EnglishSome say that the national morale of peoples and states will be affected.
Néhányan azt mondják, hogy ezek hatással lesznek a polgárok és az államok nemzeti szellemére.
EnglishHikahi knew Tsh't was even now moving among the workers out there, joking and keeping morale high.
Hikahi tudta, hogy Tsh't már a munkások közt jár, tréfálkozik, és erősíti a morált.
EnglishThe execution of Bastien-Thiry could only worsen morale.
Bastien-Thiry kivégzése is bizonyára csak még tovább fogja rombolni a szellemet.
EnglishThey will realise that their efforts will eventually bear fruit and their morale will be strengthened.
Ráébrednek, hogy erőfeszítéseik végül gyümölcsöt hoznak és moráljuk is megerősödik.
EnglishThe group's morale was too fragile to let her go on stoking their fears.
A csoport morálja túl labilis volt most ahhoz, hogy nyíltan beszélni lehessen ezekről a dolgokról.
EnglishAnd you, you are the commissar... representative of the party, responsible for crew morale.
És maga, maga itt a politikai tiszt... a párt képviselője, maga felelős a legénység moráljáért.
EnglishYeah, and it'd be bad for morale if we let one die too soon, Killgore went on.
- Na igen, és elég rosszat tenne a hangulatnak, ha valamelyikük túl hamar meghalna - folytatta Killgore.
EnglishThe effect on national morale was something to be considered.
A nemzeti morálra gyakorolt hatást mindenképpen figyelembe kellene venni.
EnglishYou can not imagine the morale, the habits of the soldiers here, but our General never slept!
El nem tudod képzelni az itteni katonák szellemét, szokásait, de a mi tábornokunk sohasem aludt!
EnglishRussia felt like a great power again, and that was good for the morale of the people.
Oroszország győzött, és ez jót tett az emberek lelkének.
EnglishTheir morale is poor, and they do not train anything like we do.
A moráljuk gyenge, és nem gyakorlatoznak rendszeresen, mint mi.
EnglishMorale in Russia is supposed to be very low, Tan tells us, and that's all we've really seen.
A morál Tan szerint nagyon alacsony Oroszországban, és valóban nem láttunk ennek ellentmondó jeleket.
EnglishIt causes people who engage in that activity to lose morale and it causes the activity itself to lose morality.
Csökkenti a résztvevők morálját és maga a cselekvés is a morál csökkenéséhez vezet.
EnglishEven if a few fen got carried away and swallowed some metal, it would be worth it for morale.
Még ha némelyik fin elragadtatná magát, és némi fémet nyelne, akkor is megérné a morál szempontjából.
EnglishThey stopped taking care of the families while the dad was in the slammer, and that was real bad for morale.
Már nem gondoskodnak a családról, ha az apa sitten van, és ez nagyon betett a morálnak.