"merger" - węgierskie tłumaczenie

EN

"merger" po węgiersku

volume_up
merger {rzecz.}

EN merger
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

A merger is a type of transformation that is regulated by corporate law.
Az egyesülés az átalakulás egyik formája, amit a társasági jog szabályoz.
That reads: SUGGEST MERGER BOTH OUR INTERESTS EQUAL PARTNERSHIP.
Vagyis: Ajánlat: egyesülés, azonos részesedés, közös érdek alapján.
It will be the most important merger and business transaction... in the history of the Chinese families.
Ez lesz a legfontosabb egyesülés és üzleti tranzakció... a kínai családok történetében.
merger (też: fusion)
volume_up
fúzió {rzecz.}
A fúzió "váratlan és előre nem látható" volt.
Goldie about the Cromartie merger, you lunched with Lord Forthville at the Berkeley — Ah, it was that day, yes.
Goldie-val tárgyalt a Ctomartie-fúzió ügyében, azután Lord Forthville-lel ebédelt a Berkeley éttermében...

2. Administracja

merger
No efficiency savings as a result of the merger are in sight.
Az összevonás nem eredményez látható hatékonyságjavulást.

Synonimy (angielski) dla "merger":

merger

Przykłady użycia - "merger" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhen we came to terms two months ago, there was no mention of merger plans.
Amikor két hónappal ezelőtt megállapodtunk, sző sem volt fuzionálási tervekről.
EnglishEMU protects the profits of the monopolies and facilitates privatisation and merger.
A GMU a monopóliumok profitját védi, és a privatizációt és az összeolvadásokat segíti elő.
EnglishThe Council reaches an agreement in principle on the question of the merger of the executives.
A Tanácsban megállapodás születik a végrehajtó intézmények egyesülésére vonatkozóan.
EnglishWe should not only be discussing whether a merger should take place.
Nem csak arról kellene beszélnünk, hogy összevonjuk-e az ügynökségeket.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on review of Merger Control Regulation.
A Bizottság elfogadja az összefonódás-ellenőrzési rendelet felülvizsgálatáról szóló zöld könyvet.
EnglishBriefcase in suitcase containing papers relating to Paper Merger with Wolfensteins.
A bőröndben volt egy aktatáska, melyben Paper Mergernek Wollensteinékkel kapcsolatos iratait találtuk.
EnglishWell, I heard about the merger last night, and I was concerned about you.
Nos, tegnap este hallottam a fúzióról, és aggódtam maga miatt.
EnglishAt that time, this merger was analysed in detail by the European Commission, and was approved.
Ebben az időben az Európai Bizottság alaposan megvizsgálta az egyesülést, és jóvá is hagyta.
EnglishReporting and documentation requirements in the case of merger and divisions (
A jelentésekre és a dokumentációra vonatkozó kötelezettségek vállalatok egyesülése és szétválása esetén (
EnglishSo far all we've got is the knowledge that Reich offered merger and was refused.
Pillanatnyilag annyit tudunk, hogy Reich egyesülést ajánlott, DCourtney pedig visszautasította az ajánlatot.
EnglishIt was for a merger station for emergency workers and firemen.
Ez egy sürgősségi munkások és tűzoltók összevont állomásához készült.
EnglishCome on, Rudy, the merger of Brodnax and Speer and Tinley Britt.
Ugyan már, Rudy, a Brodnax és Speer meg a Tinley Britt fúziójáról.
EnglishObviously, I know nothing about the merger, and, obviously, this asshole knows something.
Nyilvánvaló, hogy semmit sem tudok a fúzióról, és az is nyilvánvaló, hogy ez a seggfej meg tud valamit.
EnglishWhen you offered merger to D'Courtney, he accepted.
Amikor az egyesülést indítványoztad DCourtneynak, ő elfogadta az ajánlatot.
EnglishThat merger happened fast, golden opportunity, etc.
A fúzióra nagyon gyorsan került sor, kivételes alkalom volt stb
EnglishHowever, there is no need for an analysis of the draft terms of merger to be carried out by an independent expert.
Arra azonban nincsen szükség, hogy az egyesülési terv ellenőrzését független szakértő végezze el.
EnglishThe parties have to fully comply with the commitments in order to legally implement the merger.
A feleknek teljes mértékben be kell tartaniuk vállalásaikat annak érdekében, hogy törvényesen hajtsák végre az összeolvadást.
EnglishMr Cornwall can attend to the Ascher Merger.
Mr. Cornwall pedig majd foglalkozik Ascher Mergerrel.
EnglishIf you won't let it be merger, then I'll make it murder.
Ha nincs beolvadás, lesz majd véralvadás!
EnglishThe form required for submitting a merger application can be downloaded from the Hungarian Competition Authority website.
A fúziós kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány a Gazdasági Versenyhivatal honlapjáról tölthető le.