"mere" - węgierskie tłumaczenie

EN

"mere" po węgiersku

volume_up
mere {rzecz.}
volume_up
mere {przym.}

EN mere
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

mere (też: gulf, trough, sinus)
volume_up
öböl {rzecz.}
mere (też: lake, pool, loch, lough)
volume_up
{rzecz.}
At last they came to the end of the black mere, and they crossed it, perilously, crawling or hopping from one treacherous island tussock to another.
Végre eljutottak a fekete végébe, s egyik zsombékról a másikra ugrálva, kúszva-mászva, veszedelmek közt átkeltek rajta.
mere (też: pond, pool, lakelet)
volume_up
tavacska {rzecz.}
mere
volume_up
kis tó {rzecz.}

2. archaiczne

mere (też: border, bound, end, frontier)
volume_up
határ {rzecz.}
mere (też: confine)
volume_up
mezsgye {rzecz.}

Synonimy (angielski) dla "mere":

mere
English

Przykłady użycia - "mere" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe retreating elf was a mere speck, leaving them to face the hellions alone.
A tünde már csak apró pöttynek látszott, így magukra maradtak az ördögfiókákkal.
EnglishThe mere thought of any fin participating in such crimes made Akki feel sick.
Akki már a gondolatától is rosszul volt annak, hogy fin ilyesmiben részt vegyen.
EnglishPassion is borne from the heart and soul, no mere mechanism of the bodily humors.
A hevesség az idegekből származik, a szenvedélyesség viszont a szívből, a lélekből.
EnglishAnd you are all so frightened and defenseless that, you are afraid of a mere boy?
- És ti mind olyan rémültek és védtelenek vagytok, hogy féltek egy kisfiútól?
EnglishShe felt as if she had been reduced to mere bones, and he was afraid of hurting her.
Úgy érezte, hogy a kislány szinte csak csont és bőr, félt fájdalmat okozni neki.
EnglishYet another useless joyride at the cost of mere millions to the US taxpayer.
Még egy hasztalan repülés, mely pár milliójába kerül az amerikai adófizetőknek.
EnglishNo, one doesn't bother to look at a mere companion-help, said Miss Gilchrist.
Hiszen az amolyan félcseléd - mondta Gilchrist kisasszony, és hangja remegett.
EnglishKing's Abbot is a mere village, but its station happens to be an important junction.
King's Abbot ugyan csak egy kis falu, de a vasútállomása fontos vasúti csomópont.
EnglishBut by a mere accident, he was unmasked, and had to leave the country hurriedly.
De egy véletlen következtében leleplezték, és kénytelen volt Amerikát sietve elhagyni.
EnglishAnd the tale of our parting is not mere dissonance but may contain some lesson.
Elválásunk meséje akkor talán nemcsak diszharmónia lesz, de leckét is adhat valamire.
EnglishThis is no mere foray they're involved in-this is a major military operation.
Ez most már nem afféle rablóportya, hanem egy nagyszabású katonai hadművelet.
EnglishThe park's alternate command center was a mere twenty meters inside the tunnel.
A park tartalék irányítóközpontja az alagútban volt, úgy húszméternyire a bejárattól.
EnglishFor one thing, Brother Timothy was dead, and no mere spirit had killed him.
Először is Timothy testvér halott, és nyilvánvalóan nem egy kísértet ölte meg.
EnglishIt was queer, how the mere prospect of going to a literary tea-party bucked him up.
Furcsa, mennyire felpezsdítette az irodalmi teadélutánnak már a kilátása is.
EnglishIn my country, Hungary, the share of public transport had fallen to a mere 40% in 2007.
Hazámban, Magyarországon 2007-ben már csak 40%-os a tömegközlekedés részesedése.
EnglishBy the time of King Henry and Queen Anne, the Taltos was a mere legend in the Highlands.
VIII. Henrik és Boleyn Anna idejében a táltos már csak legenda volt a Felföldön.
EnglishWell, then think, for most speech is a mere issue of our feelings, a mere explosion.
Hát akkor gondolkozz, mert a legtöbb beszéd nem más, mint az érzelmeink kirobbanása.
EnglishLadies and gentlemen, the problem of tax havens is not a mere technical issue.
Hölgyeim és uraim, az adóparadicsomok problémája nem egyszerűen csak technikai kérdés.
English'And if I were to call them, mon fils, your mère et père, d'ey say the same?'
- Na és ha felhívom őket, mon fils, a mére et pére ugyaneszt fogjá mondani?
EnglishMere tokenism, Marq chided her, considering what you're being paid for this project.
- Főleg akkor nem, ha figyelembe vesszük, mennyit kerestél ezzel a munkával.